kru-v หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   เกี่ยวกับครูผู้ สอน
• ประวัติย่อ
• การอบรม/ศึกษา/ดูงาน
• ผลงาน
• ตารางสอน
• ปฏิทินครูวี

แวดวงการ ศึกษา
• สำนักงานก.พ.
• ข้อมูลสำหรับครู และผู้บริหาร
• ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
• โทรทัศน์ครู

สารสนเทศควรรู้
• เกี่ยวกับโรงเรียน
• รายชื่อครูและบุคลากร
• รายชื่อครูที่ปรึกษา
• รายชื่อนักเรียนประจำชั้น 4/3

เว็บเพื่อนครู
• ครูจิระ
• ครูอัญชสา
• ครูธนะกิจ
• ครูศิริลักษณ์
• ครูสุดารัตน์
• ครูวันดี

แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
• เรียนรู้โปรแกรมคอมฯ

Test
• sw3co

กิจกรรม

เรื่องแจ้งนักเรียน


แจ้งนักเรียน 

สำหรับนักเรียม.6/11-12
การเรียนครั้งที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 63
              ในการเรียนครั้งนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่อง คุณธรรมจริยธรรม จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมทางเทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตร
ลิงค์ ชุดการเรียน https://forms.gle/N3iLfcLJ8hJiAoTR8
ลิงค์ เข้าห้องเรียน Google Meet https://meet.google.com/lookup/fbmc2u7oqwการเรียนครั้งที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 วันพฤหัสที่ 23 กรกฎาคม 63
               ในการเรียนครั้งนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการแยกส่วนประกอบและการแยกย่อยปัญหา ซึ่งเป็นวิธีคิดรูปแบบหนึ่งของแนวคิดเชิงคำนวณ เป็นการพิจารณาเพื่อแบ่งปัญหาหรืองานออกเป็นส่วนย่อย ทำให้สามารถจัดการกับปัญหาหรืองานได้ง่ายขึ้น ทำกิจกรรมการแยกส่วนและสร้างใหม่ จากนั้นเรียนรู้ การจดจำรูปแบบหรือหารูปแบบ เรามักใช้ทักษะการหารูปแบบเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น
ลิงก์ Meet
https://meet.google.com/lookup/bohutodfa2

4/8 https://forms.gle/o2TxvVqqUxsWPCYp8

การเรียนครั้งที่ 3 สัปดาห์ที่ 3 วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 63
               ในการเรียนครั้งนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการแยกส่วนประกอบและการแยกย่อยปัญหา ซึ่งเป็นวิธีคิดรูปแบบหนึ่งของแนวคิดเชิงคำนวณ เป็นการพิจารณาเพื่อแบ่งปัญหาหรืองานออกเป็นส่วนย่อย ทำให้สามารถจัดการกับปัญหาหรืองานได้ง่ายขึ้น ทำกิจกรรมการแยกส่วนและสร้างใหม่ จากนั้นเรียนรู้ การจดจำรูปแบบหรือหารูปแบบ เรามักใช้ทักษะการหารูปแบบเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น 

 
การเรียนครั้งที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 วันพฤหัสที่ 16 กรกฎาคม 63
                สัปดาห์นี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องแนวคิดเชิงคำนวณ ทำกิจกรรมวิเคราะห์การเลือกซื้อหนังสือ จัดกลุ่ม แจ้งรูปแบบการเช็คชื่อ การส่งงานในโฟลเดอร์ canedit เรียกข้อมูล ไฟล์ต้นฉบับจาก canview และ ใช้ร่วมกันดูได้โหลดได้
4/12 https://forms.gle/bji2tm1ZaL3Aj3ws5 
การเรียนครั้งที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 วันพฤหัสที่ 9 กรกฎาคม 63
                เป็นการเจอกันครั้งแรก ของการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ในครั้งแรกที่เจอกันขอแนะนำรายวิชา  เราจะได้รู้จักวิชาวิทยาการคำนวณ ทำแบบทดสอบก่อนเรียน(ย้ำให้ช่วยทำด้วยนะครับ), การเตรียมสมุดบันทึกงาน, เกณฑ์การเข้าเรียน, การวัดประเมินผล, คำอธิบายรายวิชา ดูคลิปแนะนำวิชาวิทยาการคำนวณแล้วสรุปความเข้าใจของนักเรียน ถ้าพร้อมแล้วนักเรียน คลิกลิงค์เข้าไปเรียนกันเลยครับ
4/12 https://forms.gle/deMxpcao4LYXkGui7

  
การเรียนครั้งที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 63
วันนี้วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เป็นสัปดาห์แรก ของการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ในครั้งแรกที่เจอกันขอแนะนำรายวิชา  เราจะได้รู้จักวิชาวิทยาการคำนวณ ทำแบบทดสอบก่อนเรียน(ย้ำให้ช่วยทำด้วยนะครับ), การเตรียมสมุดบันทึกงาน, เกณฑ์การเข้าเรียน, การวัดประเมินผล, คำอธิบายรายวิชา ดูคลิปแนะนำวิชาวิทยาการคำนวณแล้วสรุปความเข้าใจของนักเรียน ถ้าพร้อมแล้วนักเรียน คลิกลิงค์เข้าไปเรียนกันเลยครับ

  
การเรียนออนไลน์ครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่ 26 มิ.ย. 63
วันนี้ครูขอให้นักเรียนเรียนจาก Google Form เรื่องการออกแบบขั้นตอนวิธี ตามลิงค์นี้ครับ https://forms.gle/BoXtfHso4nXr22dZ8 จะเปิดให้นักเรียนเริ่มศึกษาและลงมือทำตั้งแต่เวลา 08.30 น. จนถึงเวลา 12.00 น.   นักเรียนต้องเป็นผู้ใช้บัญชีของโรงเรียน ครูไม่จำกัดการตอบ  ขอให้นักเรียนตั้งใจศึกษาเนื้อหาและตั้งใจทำภาระงาน  คะแนนในการเรียนครั้งนี้ ทั้งหมด 20 คะแนน (คะแนนที่แสดงหลังเรียนจะเป็นคะแนนเต็ม 5 คะแนน ส่วนคะแนนเขียนตอบและคะแนนส่งภาพ 15 คะแนน ครูจะแจ้งภายหลังครับ)
เช็คชื่อเข้าเรียนโดยตอบแบบสอบถาม (เนื่องจากยังไม่ทราบห้องเลขที่ที่แน่นอน ให้นักเรียนยึดตามห้องที่รายงานตัวครับ)

  

การเรียนออนไลน์ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 19 มิ.ย. 63
      วันนี้ครูขอให้นักเรียนเรียนจาก Google Form เรื่องการหารูปแบบและการคิดเชิงนามธรรม ตามลิงค์นี้ครับ https://forms.gle/hydq8HxhdkxtCMCn8 จะเปิดให้นักเรียนเริ่มศึกษาและลงมือทำตั้งแต่เวลา 09.00 น. จนถึงเวลา 12.00 น.   นักเรียนต้องเป็นผู้ใช้บัญชีของโรงเรียน ครูขอจำกัดให้ตอบกลับได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ขอให้นักเรียนตั้งใจศึกษาเนื้อหาและตั้งใจทำภาระงาน เพราะนักเรียนไม่สามารถแก้ไขหลังจากส่งได้ คะแนนในการเรียนครั้งนี้ ทั้งหมด 25 คะแนน

 

ห้องเรียนม.4
  • 4/1-4/3 gifted
  • 4/4-4/6 วิทย์-คณิต
  • 4/7 คณิต-อังกฤษ
  • 4/8 อังกฤษ-จีน
  • 4/9 อังกฤษ-ญี่ปุ่น
  • 4/10 จีน-ฝรั่งเศส
  • 4/11 ทั่วไป
  • 4/12 คณิต-อังกฤษ (เสริมอังกฤษ)
จะเรียนห้องไหน ให้ดูว่ามอบตัวกลุ่มที่เท่าไหร่ แล้วบวกไป 3 ห้อง เช่น มอบตัวกลุ่มที่ 1 จะไปดูตาราง ม.4/4 ชั่วคราวก่อน จัดชั้นเรียนเรียบร้อย 1 ก.ค. จึงเริ่มเรียนตามตารางเรียน


     :::
0
ค้นหา
ค่ายคณิต กล้องค่าย
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2014-01-22 22:22:21 745
ค่ายคณิต56หลุบพญาฯ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2014-01-21 22:16:39 882
ค่ายคณิต56_04
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2014-01-15 18:22:57 855
กีฬาสี56
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2013-12-12 10:17:17 777

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
58781  ประกาศ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.688564 sec.