krubank หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
• นิราศภูเขาทอง

แผนการจัดการเรียนรู้ ท 20204
• การอ่านวิเคราะห์นิทาน
• แบบฝึกทักษะการอ่านวิเคราะห์ข่าว
•


Wink ประกาศ !  ให้นักเรียนทุกคนเข้าดู website ดังนี้ >>> เว็บไซต์ Sealed
หลังจากดู website แล้วให้นักเรียนทุกคนย่อ ดังนี้ >>> ใบงาน

 
สถิติ
เยี่ยมชม
11042  รายวิชา ท๒๐๒๐๔ การอ่านคิดวิเคราะห์
• เรื่องสั้น 'ความโหดร้าย'
• การอ่านจับใจความเรื่องสั้น
• การอ่านเพื่อแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
• การวิเคราะห์องค์ประกอบของเรื่องสั้น


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.505321 sec.