KRULEXY หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   
• พระพุทธศาสนา ม.1
• ภูมิศาสตร์ ม.1
• หน้าที่พลเมือง(เพิ่มเติม ม.1)

• พระพุทธ
• พระธรรม
• พระสงฆ์

• เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
• ทวีปเอเชีย
• ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย


กิจกรรม

<<<ยินดีต้อนรับ>>>


      Wink ประกาศการเรียน Online Smile
         

        
 
        Kissวันที่ 22 มกราคม 2564Kiss
Smile การเรียนวิชาภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4Smile
        Smile เวลา 08.30-09.20 น.Smile    
=>1. ลงชื่อเข้าเรียน ส 21106 (ภูมิศาสตร์)  
=>2. นัดหมาย Meet  เวลา 08.40 น.
=>3. ศึกษาบทเรียน เรื่อง โอเชียเนีย
=>4. กำหนดส่งภายใน เวลา 09.20 เท่านั้น
=>5. นักเรียนที่ยังไม่ได้เข้าคาสรูมให้เข้าคาสรูม รหัส fpwg7x2
=>6. สอบถามข้อสงสัยผ่าน   LINE  กลุ่ม สังคมศึกษา ม.1/4
        Kissวันที่ 22 มกราคม 2564Kiss
Smile การเรียนวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5Smile
        Smile เวลา 09.20-10.10 น.Smile    
=>1. ลงชื่อเข้าเรียน ส 21103 (เศรษฐศาสตร์)  
=>2. Meet เวลา 09.30 น.
=>3. ศึกษาเอกสาร เรื่อง  แนวคิด หลักการ เศรษฐกิจพอเพียง
=>4.มอบหมายให้นักเรียนหาโครงการตามพระราชดำริ
         คนละ 1 โครงการ นำเสนอคาบหน้า
=>5. สอบถามข้อสงสัยผ่าน   LINE  กลุ่ม สังคมศึกษา ม.1/5   
        Kissวันที่ 22 มกราคม 2564Kiss
Smile การเรียนวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13Smile
        Smile เวลา 12.40-13.30 น.Smile    
=>1. ลงชื่อเข้าเรียน ส 21103 (เศรษฐศาสตร์)  
=>2. Meet เวลา 12.50 น.
=>3. ศึกษาเอกสาร เรื่อง  แนวคิด หลักการ เศรษฐกิจพอเพียง
=>4.มอบหมายให้นักเรียนหาโครงการตามพระราชดำริ

         คนละ 1 โครงการ นำเสนอคาบหน้า
=>5. สอบถามข้อสงสัยผ่าน   LINE  กลุ่ม สังคมศึกษา ม.1/13    

        Kissวันที่ 22 มกราคม 2564Kiss
Smile การเรียนวิชาภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2Smile
        Smile เวลา 13.30-14.20 น.Smile    
=>1. ลงชื่อเข้าเรียน ส 21106 (ภูมิศาสตร์)  
=>2. นัดหมาย Meet  เวลา 13.40 น.
=>3. ศึกษาบทเรียน เรื่อง โอเชียเนีย
=>4. กำหนดส่งภายใน เวลา 14.20 เท่านั้น
=>5นักเรียนที่ยังไม่ได้เข้าคาสรูมให้เข้าคาสรูม รหัส nbqroje
=>6. สอบถามข้อสงสัยผ่าน   LINE  กลุ่ม สังคมศึกษา ม.1/2 
 
        Kissวันที่ 21 มกราคม 2564Kiss
Smile การเรียนวิชาภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11Smile
        Smile เวลา 13.30-14.20 น.Smile    
=>1. ลงชื่อเข้าเรียน ส 21106 (ภูมิศาสตร์)  
=>2. นัดหมาย Meet  เวลา13.45 น.
=>3. ศึกษาบทเรียน เรื่อง โอเชียเนีย
=>4. กำหนดส่งภายใน เวลา 14.20 เท่านั้น
=>5. นักเรียนที่ยังไม่ได้เข้าคาสรูมให้เข้าคาสรูม รหัส rurchh4
=>6. สอบถามข้อสงสัยผ่าน   LINE  กลุ่ม สังคมศึกษา ม.1/11 
 
สถิติ
เยี่ยมชม
19162  •
•
•โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.562080 sec.