KRULEXY หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   
• พระพุทธศาสนา ม.1
• ภูมิศาสตร์ ม.1
• หน้าที่พลเมือง(เพิ่มเติม ม.1)

• พระพุทธ
• พระธรรม
• พระสงฆ์

• เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
• ทวีปเอเชีย
• ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย


กิจกรรม

<<<ยินดีต้อนรับ>>>


      Wink ประกาศการเรียน Online Smile
           Kissวันที่ 10 สิงหาคม 2563Kiss
Smile การเรียนวิชาสังคมศึกษา(พระพุทธ)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13Smile
             Smile เวลา 09.20-10.10 น.Smile    
=>1.ลงชื่อเข้าเรียน ส 21101 (พระพุทธ)  
=>2.ให้นักเรียนทุกคนเข้า classroom
          รหัสชั้นเรียน vybzjff
       
=>3. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง พุทธประวัติ
=>4. ศึกษาเอกสารจบแล้วทำ ใบงานที่ 3 พุทธประวัติ
=>5. สอบถามข้อสงสัยผ่าน   LINE  กลุ่ม สังคมศึกษา ม.1/13
       
 Kissวันที่ 10 สิงหาคม 2563Kiss
Smile การเรียนวิชาสังคมศึกษา(พระพุทธ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 Smile
             Smile เวลา 11.50-12.40 น.Smile    
=>1.ลงชื่อเข้าเรียน ส 21101 (พระพุทธ)
=>2.ให้นักเรียนทุกคนเข้า classroom 
          รหัสชั้นเรียน  4zhkdqv
=>3.ศึกษาเรื่อง อัมพชาดก และ ติตติรชาดก 
=>4.นักเรียนทำ ใบงานที่ 4 ชาดก
=>5.สอบถามข้อสงสัยผ่าน   LINE  กลุ่ม สังคมศึกษา ม.1/5 
          Kissวันที่ 10 สิงหาคม 2563Kiss
Smile การเรียนวิชาภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11Smile
          Smile เวลา 13.30-14.20 น.Smile    
=>1.ลงชื่อเข้าเรียน ส 21105 (ภูมิศาสตร์)  
=>2.ให้นักเรียนทุกคนเข้า classroom 
          รหัสชั้นเรียน rurchh4
       
=>3.นักเรียนเตรียมหนังสือเรียนและใบความรู้เรื่อง ระบบเวลา
=>4.ฟัง
ครูผู้สอนอธิบายผ่าน MEET เวลา 13.40 น. 
=>5.สอบถามข้อสงสัยผ่าน   LINE  กลุ่ม สังคมศึกษา ม.1/11        

            Kissวันที่ 10 สิงหาคม 2563 Kiss
Smile การเรียนวิชาภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12Smile
             Smile เวลา 14.20-15.10 น.Smile    
=>1.ลงชื่อเข้าเรียน ส 21105 (ภูมิศาสตร์)  
=>2.ให้นักเรียนทุกคนเข้า classroom 
          รหัสชั้นเรียน wfngvd6       
=>3.นักเรียนเตรียมหนังสือเรียนและใบความรู้เรื่อง ระบบเวลา 
=>4.ฟังครูผู้สอนอธิบายผ่าน MEET เวลา 14.30 น. 
=>5.สอบถามข้อสงสัยผ่าน   LINE  กลุ่ม สังคมศึกษา ม.1/12
สถิติ
เยี่ยมชม
12526  •
•
•โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.565459 sec.