krubow หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

เพียงพร  โปทอง
frame.png


อรมครู KM ครู 62

• คำอธิบายรายวิชา และตัวชี้วัด
• พุทธประวัติ
• วันสำคัญในพระะพุทธศาสนา

• คำอธิบายรายวิชา และตัวชี้วัด
• แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (Clip VDO)
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (E-Book)
• แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
• แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สิน
• กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สิน (Clip VDO)
• กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สิน (E-Book)
• แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สิน
• แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับหนี้และละเมิด
• กฎหมายเกี่ยวกับหนี้และละเมิด (Clip VDO)
• กฏหมายเกี่ยวกับหนี้และละเมิด (E-Book)
• แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับหนี้และละเมิด

• คำอธิบายรายวิชา และตัวชี้วัด
• การปกครองระบอบประชาธิปไตย
• สรุปย่อรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560


สถิติ
เยี่ยมชม
31173  
• พระพุทธศาสนา ม.4/3
• พระพุทธศาสนา ม.4/12
• กฎหมายที่ควรรู้ ม.5/7
• กฎหมายที่ควรรู้ ม.5/8
• กฎหมายที่ควรรู้ ม.5/10
• หน้าที่พลเมือง ม.6/2
• หน้าที่พลเมือง ม.6/4
• หน้าที่พลเมือง ม.6/6
• หน้าที่พลเมือง ม.6/8
• หน้าที่พลเมือง ม.6/10


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.548143 sec.