Nareerak หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

คำอธิบายรายวิชา
ตัวชี้วัด
โครงการสอน
เรื่อง ร่างกายมนุษย์
เรื่อง สารละลาย
เรื่อง การแยกสารและการนำไปใช้
เรื่อง การเคลื่อนที่และแรง

คำอธิบายรายวิชา
ตัวชี้วัด
โครงการสอน
เรื่อง แรงในชีวิตประจำวัน
เรื่อง งานและพลังงาน
เรื่อง โลกและทรัพยากรทางธรรมชาติ
เรื่อง เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์

คำอธิบายรายวิชา
ผลการเรียนรู้
โครงการสอน
บทนำ ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี
เรื่อง อะตอมและสมบัติของธาตุ
เรื่อง พันธะเคมี

คำอธิบายรายวิชา
ผลการเรียนรู้
โครงการสอน
เรื่อง โมลและสูตรเคมี
เรื่อง สารละลาย
เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์

คำอธิบายรายวิชา
ผลการเรียนรู้
โครงการสอน
เรื่องที่ 1 เปิดประเด็นปัญหา
เรื่องที่ 2 ปรารถนาคำตอบ
เรื่องที่ 3 รอบคอบมีปัญญา

กิจกรรม
                                                       - วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1    

      - วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2    

      - วิชา IS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4                             

      - วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5      

      - วิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4                             
ตอนที่ 1 ซากดึกดำบรรพ์
ตอนที่ 2 สมการเคมี 1
ตอนที่ 3 สมการเคมี 2
ตอนที่ 4 สมการเคมี 3
ตอนที่ 5 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ตอนที่ 6 ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราฯ 1
ตอนที่ 7 ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราฯ 2
ตอนที่ 8 เชื้อเพลิงทางเลือก

อะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี
ปริมาณสารฯ อัตราฯ แก๊ส
สมดุลเคมี กรด-เบส ไฟฟ้าเคมี

THE STANDARD
คลังความรู้ SciMath
BBC Science News

สถิติ
เยี่ยมชม
19483  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.869984 sec.