Nareerak หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

คำอธิบายรายวิชา
ตัวชี้วัด
โครงการสอน
หน่วยที่ 1 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
หน่วยที่ 2 สารละลาย
หน่วยที่ 3 ร่างกายมนุษย์
หน่วยที่ 4 การเคลื่อนที่และแรง

คำอธิบายรายวิชา
ตัวชี้วัด
โครงการสอน
หน่วยที่ 5 งาน กำลัง และเครื่องกลอย่างง่าย
หน่วยที่ 6 การแยกสารและการนำไปใช้
หน่วยที่ 7 โลกและการเปลี่ยนแปลง
หน่วยที่ 8 ทรัพยากรพลังงาน

คำอธิบายรายวิชา
ผลการเรียนรู้
โครงการสอน
บทที่ 1 ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี
บทที่ 2 อะตอมและสมบัติของธาตุ
บทที่ 3 พันธะเคมี

คำอธิบายรายวิชา
ผลการเรียนรู้
โครงการสอน
บทที่ 4 โมลและสูตรเคมี
บทที่ 5 สารละลาย
บทที่ 6 ปริมาณสัมพันธ์

คำอธิบายรายวิชา
ผลการเรียนรู้
โครงการสอน
เรื่องที่ 1 เปิดประเด็นปัญหา
เรื่องที่ 2 ปรารถนาคำตอบ
เรื่องที่ 3 รอบคอบมีปัญญา

กิจกรรม
ตอนที่ 1 ซากดึกดำบรรพ์
ตอนที่ 2 สมการเคมี 1
ตอนที่ 3 สมการเคมี 2
ตอนที่ 4 สมการเคมี 3
ตอนที่ 5 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ตอนที่ 6 ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราฯ 1
ตอนที่ 7 ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราฯ 2
ตอนที่ 8 เชื้อเพลิงทางเลือก

THE STANDARD
คลังความรู้ SciMath
BBC Science News

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

สถิติ
เยี่ยมชม
6541  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.882099 sec.