krusunsanee Article


แบบฝึกหัดการเชื่อมโยง

                                        การแปลงรหัส

 '  ชาวนอร์เวย์และชาวไวกิ้งเชื่อกันว่า แสงออโรร่า คือวิญญาณของสาวพรหมจารีที่มาร่ายรำท่ามกลางรัตติกาล' 

           เลขกำกับ                                        ข้อความ
             O1 แสงออโรร่า                  O2 วิญญาณของสาวพรหมจารี

         แผนผังการเชื่อมโยง
                  แสงออโรร่า          D          วิญญาณของสาวพรหมจารี

ตารางรหัสคำตอบ
           ข้อที่                ข้อความที่กำหนด                  รหัสคำตอบ
    
            1.                    แสงออโรร่า                           02D
            2                    วิญญาณของสาวพรหจาารี           99H อัฐบริขาร  คือของเครื่องใช้ที่จำเป็น 8 อย่างสำหรับภิกษุ ประกอบด้วย  ผ้าจีวร   ผ้าสังฆาฏิ  ผ้าสบง ประคดเอว  มีดโกน บาตร เข็มเย็บผ้า  และธมกรก(เครื่องกรองน้ำ)

           เลขข้อ                     ข้อความ                         รหัสคำตอบ
            01                           ธมกรก
            02                           ผ้าจีวร
            03                           ผ้าสังฆาฏิ
            04                           มีดโกน
            05                           อัฐบริขาร


  การปะทุของดวงอาทิตย์จะส่งพลังงานจำนวนมหาศาลออกมา ทำให้เกิดปะจุไฟฟ้าเล็ดลอดออกมามากมายกลายเป็นลมสุริยะที่มีความรุนแรงจนถึงขั้นกลายเป็นพายุสุริยะและสามารถเดินทางมาถึงโลกเราภายในระยะเวลาไม่กี่สิบนาที
          

            ข้อที่         ข้อความที่กำหนด                  รหัสคำตอบ
             1         การปะทุของดวงอาทิตย์
             2         พลังงานจำนวนมหาศาล
             3         ปะจุไฟฟ้า
             4         ลมสุริยะ
             5         พายุสุริยะ


 โรคไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ป้องกันได้ไม่ยาก เพียงแต่หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดใช้เจลแอกอฮอล์ล้างมือในกรณีที่ไม่มีน้ำและสบู่ หลีกเลี่ยงการสัมผัสวัตถุหรือสถานที่สาธารณะหรือไม่ใช้มือขยี้ตาตลอดจนล้วงแคะแกะเกาอวัยวะใดๆ
           ข้อที่           ข้อความที่กำหนด                                       รหัสคำตอบ
            01       โรคไข้หวัดสายพันธ์ใหม่
            02       หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด
            03       ใช้เจลแอกอฮอล์ล้างมือในกรณีที่ไม่มีน้ำและสบู่
            04       หลีกเลี่ยงการสัมผัสวัตถุหรือสถานที่สาธารณะ
            05       ไม่ใช้มือขยี้ตาตลอดจนล้วงแคะแกะเกาอวัยวะใดๆ     บุคคลที่มีความเสี่ยงว่าจะเกิดโรคฮีทสโตรกได้แก่ ทหารที่ได้รับการฝึกโดยปราศจากการเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมในการเผชิญอากาศร้อนรวมถึงนักกีฬาสมัครเล่น และผู้ที่ทำงานในสภาพที่ร้อนขึ้น รวมทั้งผู้สูงอายุ เด็ก คนอดนอน คนดื่มเหล้าจัดและผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงด้วย
      ข้อที่    ข้อความที่กำหนด                       รหัสคำตอบ
            1  บุคคลที่มีความเสี่ยงว่าจะเกิดโรคฮีทสโตรก
            2  ทหาร
            3  นักกีฬาสมัครเล่น
            4  ผู้สูงอายุ
            5  เด็ก
            6  คนอดนอน
            7  คนดื่มเหล้าจัด
            8  ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงด้วย


            ความใกล้ชิดของผู้ปกครองหรือบิดามารดากับวัยรุ่นเพื่อเป็นที่ปรึกษาในทุกกรณีจะมีส่วนป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่ร้ายแรงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องบุหรี่ ยาเสพติดและเหล้า

      ข้อที่     ข้อความที่กำหนด                    รหัสคำตอบ
         1     ความใกล้ชิดของผู้ปกครองหรือบิดามารดากับวัยรุ่น
         2     ปัญหาที่ร้ายแรง
         3      บุหรี่
         4      ยาเสพติด
         5     เหล้า            .เมื่อจับต้องสิ่งของที่ไม่สะอาดควรล้างมือบ่อยๆ เพราะสิ่งสกปรกหรือเชื้อโรคที่ติดกับมือสามารถเข้าสู่ร่างกายตนเองและผู้อื่นได้โดยการสัมผัสหรือปนเปื้อนอาหารและเครื่องดื่มทำให้เจ็บป่วยได้

      ข้อที่         ข้อความที่กำหนด            รหัสคำตอบ
       1      การสัมผัสหรือปนเปื้อน
       2   สิ่งสกปรกหรือเชื้อโรคที่ติดกับมือสามารถเข้าสู่ร่างกายตนเองและผู้อื่น
       3    เจ็บป่วย


          การขึ้นของ Internet มีผลทำให้โลกของเราอยู่แค่เพียงปลายนิ้วสัมผัสหรืออยู่ๆมีแรงงานราคาถูกจำนวนมหาศาลเข้ามาในตลาดแรงงานสิ่งเหล่าย่อมทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าปรับลดลงและมีผลทำให้ราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปปรับลดลงตามไปด้วย

   ข้อที่ ข้อความที่กำหนด                     รหัสคำตอบ
    1         Internet
    2        แรงงานราคาถูกจำนวนมหาศาลเข้ามาในตลาดแรงงาน
    3        แรงงานราคาถูกจำนวนมหาศาลเข้ามาในตลาดแรงงาน
    4        ราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปปรับลดลงตามไปด้วย                                           นักเรียนดี
        นักเรียนดีเป็นอย่างไร หากจะกล่าวอย่างสั้นที่สุดก็คือนักเรียนดีจะต้องมีคุณสมบัติหรือองค์ประกอบอย่างน้อย 2 อย่างคือ เรียนเก่งและเป็นคนดี เหตุปัจจัยที่ส่งผลให้นักเรียนเป็นนักเรียนดีมีหลายอย่าง เช่น พื้นฐานจิตใจนักเรียน คุณภาพการเรียนการสอน คุณภาพอาจารย์ผู้สอน คุณภาพสถานศึกษา สำหรับคุณภาพการเรียนการสอนนั้น นอกจากเรื่อง ห้องสมุด อาคารสถานที่ อุปกรณ์ สื่อการศึกษาฯลฯ ยังขึ้นอยู่กับคุณภาพอาจารย์ด้วย นอกจากนี้ยังต้องรู้จักหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ตนเอง เช่นการคบเพื่อนเลวเพราะย่อมสามารถลดหรือบั่นทอนความเป็นคนดีไปได้ง่าย


          เลขที่กำกับ   ข้อความที่กำหนด              รหัสคำตอบ
            01           การคบเพื่อนเลว
            02           คุณภาพการเรียนการสอน
            03           คุณภาพสถานศึกษา
            04           คุณภาพอาจารย์
            05           นักเรียนดี
            06           คนดี
            07           พื้นฐานจิตใจนักเรียน
            08           เรียนเก่ง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 1.08 MBs
Upload : 2013-06-09 08:36:45
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


krusunsanee
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ภาษาไทย


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.668279 sec.