Jira Article


สมบัติของผู้ดี


LaughingLaughing   
 • ผู้ดีย่อมรักษาความเรียบร้อย
 • ผู้ดีย่อมไม่ทำอุจาดลามก
 • ผู้ดีย่อมมีสัมมาคารวะ
 • ผู้ดีย่อมมิกิริยาเป็นที่รัก
 • ผู้ดีย่อมเป็นผู้มีสง่า
 • ผู้ดีย่อมปฏิบัติการงานดี
 • ผู้ดีย่อมเป็นผู้ใจดี
 • ผู้ดีย่อมไม่เห็นแก่ตัวถ่ายเดียว
 • ผู้ดีย่อมรักษาความสุจริตซื่อตรง
 • ผู้ดีย่อมไม่ประพฤติชั่ว

  LaughingLaughing

  อ้างอิง : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.สมบัติของผู้ดี.โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.พิมพ์ครั้งที่ 2.2551.กรุงเทพมหานคร. 


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


Jira
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
วิทยาศาสตร์


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.029150 sec.