Jira หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

อัตลักษณ์ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล: รักศักดิ์ศรี มีความเป็นไทย
HOME | ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ | ตารางสอบปลายภาค | ปฏิทิน | สทศ.

บุคคลที่ควรรู้จัก
• นายกรัฐมนตรี

โรงเรียนมาตรฐานสากล
• VDO conference
• เรียนรู้ไร้พรมแดน

ข้อมูลนักเรียน
• สำรวจเบอร์โทรศัพท์

งานปี2562

หลักสูตร : วิชาชีววิทยา ว30101
• คำอธิบายรายวิชา
• ตัวชี้วัดรายวิชา
• แผนการวัดและประเมินผล
• โครงการสอน
• เอกสารประกอบการสอน
• รายงานผลการสอบ
• หนังสืออ่านประกอบ

cell structure
• การใช้กล้องจุลทรรน์
• cell structure 2
• mind map
• cell structure
• Organelle
• เซลล์ 1
• เซลล์ 2
• เซลล์ 3
• เซลล์ 4
• เซลล์5
• การหายใจระดับเซลล์
• การหายใจระดับเซลล์ 2
• การลำเลียงสาร
• การหายใจระดับเซลล์

ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
• โครงสร้างของเซลล์
• การลำเลียงสารผ่านเซลล์
• กลไกการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
• ภูมิคุ้มกันของร่างกาย

สื่อการสอน:ไต
• Nephron : หน่วยไต
• Urine formation
• kidney
• Kidney2

ลักษณะทางพันธุกรรม
• ยีนและโครโมโซม
• โครโมโซม
• การแบ่งเซลล์
• blood types
• สารพันธุกรรม
• การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
• การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
• เทคโนโลยีชีวภาพ

สื่อการสอน :พันธุกรรม
• DNA Structure
• DNA Replication
• The Human Genome Project
• DNA Translation
• Protein Synthesis
• DNA Fingerprinting
• cloning gene
• mutation 1
• mutation 2
• mutation 3
• การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
• การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส
• cell division

สื่อการสอน : ระบบภูมิคุ้มกัน
• Natural Killer Cell
• Antibody Mediated immune response
• Antibody
• นิทานชีวิต:ระบบภูมิคุ้มกัน

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
• ไบโอม
• ความหลากหลายของระบบนิเวศ
• ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ
• การหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ
• การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ
• การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต

หลักสูตร : วิชาชีววิทยา ว30241
• คำอธิบายรายวิชา
• ผลการเรียนรู้
• สื่อการเรียนการสอน
• แผนการวัดและประเมินผล
• โครงการสอน
• เอกสารประกอบการสอน
• รายงานผลการสอบ
• หนังสืออ่านประกอบ

สื่อการสอน :ระบบหมุนเวียนเลือด
• Blood Circulation
• Blood Cells
• นิทานชีวิต : ระบบหมุนเวียนเลือด
• การรักษาดุลยภาพ

สื่อการสอน : การย่อยอาหาร
• นิทานชีวิต:ระบบย่อยอาหาร

สื่อการสอน : อาณาจักรสิ่งมีชีวิต
• Biodiversity
• Five Kingdoms of Life

หลักสูตร : วิชาชีววิทยา ว30243
• คำอธิบายรายวิชา
• ผลการเรียนรู้
• เกณฑ์การประเมินผล
• แบบฝึกหัด

แบบทดสอบ
• การลำเลียงสาร
• การแบ่งเซลล์

ข้อมูลส่วนตัว
• ศึกษาดูงาน
• อมบรม/สัมมนา
• ตารางสอน
• ปฎิทิน
• รายชื่อครู ปีการศึกษา 2557
• รายชื่อครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2557
• กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
• บุคลากรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
• blog
• รายชื่อติดปพ.5

รวมบทความ
• คุณธรรมสำหรับเด็กดี

สืบค้นข้อมูล
• google
• Yahoo
• Bing
• true
• สมุนไพร

หนังสือพิมพ์
• ไทยรัฐ
• เดลินิวส์
• ผู้จัดการ
•
•

เรื่องน่ารู้วันนี้
• เรื่องน่ารู้

กิจกรรม

สถิติ
เยี่ยมชม
89672  ประกาศ

                 

ข่าวสาร
ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ
ข่าวสาร (กำหนดการ)
เมื่อ : 2013-07-22 13:51:37 1241 0
หยุดทุกอย่างเพื่ออ่าน
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2012-09-11 20:53:27 1306 0
PISA คืออะไร
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2012-04-12 09:14:42 1755 0
สมาธิกับการเรียน
เมื่อ : 2012-02-11 17:16:28 1376 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
มารยาทไทย
เมื่อ : 2012-02-11 14:03:06 1527 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
การสอนมารยาทแบบญี่ปุ่น
เมื่อ : 2012-02-08 00:37:36 1436 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
แยกขยะกัน
เมื่อ : 2012-01-22 07:58:38 1361 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
คูณลักษณ์ของผู้เรียนสำหรับโลกอนาคต
เมื่อ : 2012-01-19 21:07:30 1566 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
การใช้โปรแกรม bookmark 2551 (ครู)
เมื่อ : 2011-10-07 13:36:50 7715 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
หน้าที่ของเด็ก
บทความ
เมื่อ : 2012-01-22 13:49:03 1343 0
สมบัติของผู้ดี
บทความ
เมื่อ : 2012-01-20 22:06:02 1453 0
ลีลาการเรียนรู้ (ครูและนักเรียน)
บทความ
เมื่อ : 2011-10-14 09:41:15 1936 0

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
กิจกรรมเพื่อสังคม 1
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2012-09-08 11:26:13 907
กิจกรรมเพื่อสังคม 2
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2012-09-16 21:53:24 828
สำรวจระบบนิเวศ
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2012-09-08 11:25:23 789

ทั้งหมด


RSS คุณภาพชีวิต

10 ประเทศอาเซียนร่วมแสดงในงานมหรสพสมโภชฯ เทิดพระเกียรติ ร.10
   10 ประเทศอาเซียนร่วมแสดงในงานมหรสพสมโภชฯ เทิดพระเกียรติ ร.10


เช็คตัวเอง ก่อนมะเร็งต่อมลูกหมากลุกลาม
   มะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นโรคร้ายอีกโรคหนึ่งที่คุกคามชีวิตผู้ชายทั่วโลก จากสถิติพบว่ามะเร็งต่อมลูกหมากพบบ่อยเป็นอันดับ 2 ของมะเร็งในผู้ชายรองจากมะเร็งปอด และเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ซึ่งมะเร็งต่อมลูกหมากจะพบได้ยากในชายอายุต่ำกว่า 40

RSS วิทยาศาสตร์

นาโนวัคซีนแบบแช่แก้โรคระบาดในปลานิล
   นาโนเทค จับมือ สัตวแพทย์ จุฬาฯ พัฒนานาโนวัคซีนแบบแช่ แก้โรคระบาดพร้อมสร้างภูมิคุ้มกัน เพิ่มมูลค่าอุตฯ อาหารสัตว์น้ำไทย


หลากหลายไอเดีย ถ่ายภาพดวงอาทิตย์ตั้งฉาก
   ในคอลัมน์นี้ขอรวบรวมไอเดีย การถ่ายภาพดวงอาทิตย์ตั้งฉาก ในปีนี้มีคนให้ความสนใจกันมากขึ้นและร่วมแชร์ภาพถ่ายที่เกี่ยวกับดวงอาทิตย์ตั้งฉากกันหลากหลายไอเดีย


วิทยาศาสตร์สำหรับฝูงชนในการหนีเอาชีวิตรอด
   วันที่ 11 เดือนกันยายน ค.ศ.2001 เป็นวันที่คนทั้งโลกตื่นตะลึงและตกใจกลัว เมื่อเห็นตึกระฟ้า World Trade Center (WTC) สองตึกที่มหานคร New York ในสหรัฐอเมริกาถูกผู้ก่อการร้ายบังคับเครื่องบินโดยสาร Boeing เข้าพุ่งชน

RSS บทสัมภาษณ์


   ไม่ได้ขาว หมวย แต่สวยเป็นธรรมชาติมากๆ


Cheww.co : เม็ดยาสีฟันใส่ใจสิ่งแวดล้อม
   จากความต้องการยาสีฟันเพื่อที่จะมาตอบโจทย์ส่วนตัวในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม แต่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้ หลิว-เกวลิน ศักดิ์สยามกุล นำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับท้องตลาด กับยาสีฟันชนิดเม็ด ในชื่อแบรนด์ว่า


เอกสารการอบรมผู้บริหาร
• แนวปฏิบัติการวัด
• เอกสารการอบรม
• การบริหารหลักสูตร
• ตัวอย่างระเบียบวัดผล
• ตัวอย่างแผนการวัด

งานปี2562

การเป็นนักเรียนที่ดี
• นักเรียนที่ดี
• หน้าที่ของศิษย์

การเป็นครูที่ดี
• หน้าที่ของครูต่อศิษย์

เตือนใจลูกนวมินทร์
• จงประพฤติดี


ครูนอกกรอบกับห้องเรียนฯ
• ครูนอกกรอบ 1-3
• ครูนอกกรอบ 4-11

หลักสูตร 51
• หลักสูตร51
• หลักสูตรหน้าที่พลเมือง

เฉลยคำถามประจำวันนี้
• เฉลย

เรื่องน่ารู้
• ประหยัดเวลา:ตรวจการบ้าน
• PISA : กรอบการประเมิน
• PISA : การประเมินการอ่าน
• PISA : การประเมินคณิตศาสตร์
• PISA : การประเมินวิทยาศาสตร์
• สสวท : PISA
• 10 พฤติกรรมทำร้ายกระดูก

ClimateChange
• การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศคืออะไร
• ภาพ climate change
• ภูมิอากาศ

plant structure : ว30243
ว30243
• ราก
• ลำต้น
• ใบ
• ดอก
• ผล
• structure of stomata
• ราก2
• plant structure
• root pressure 1
• transpiration in plants
• absorption by root
• plant cell type
• phloem
• transpiration
• plant anatomy
• เนื้อเยื่อพืช
• การสืบพันธุ์ของพืชดอก
• แบบฝึกหัด
• แบบฝึกหัด:ฮอร์โมนพืช

plant : ว30243
• plant1
• plant2
• plant anatomy
• angiosperm life cycle
• gymnosperm life cycle
• bryophyt life cycle
• transport of water
• phloem
• seed development
• plant4
• photosynthesis

plant hormone : ว30243
• Plant hormone 1
• Plant hormone 2
• plant hormone 3

การสังเคราะห์ด้วยแสง
• ปฏิกิริยาแสง
• การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์
• พืช C4
• พืช CAM
• โฟโตเรสไพเรชัน

ประชาคมอาเซียน
• ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
• หนังสืออาเซียน
• เปิดประตู่สู่อาเซียน
• รู้จักอาเซียน
• อินโดนิเซีย
• อินโดนิเชีย 2
• ลาว
• พม่า
• พม่า 2
• สิงคโปร์
• เวียตนาม
• เวียตนาม 2
• มาเลเซีย
• การแสดง 10 ประเทศอาเซียน

ความหลากหลายสิ่งมีชีวิต
• การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต
• อาณาจักรมอเนอรา
• อาณาจักรโพรทิสตา
• อาณาจักรพืช
• อาณาจักรฟังไจ
• อาณาจักรสัตว์
• ไวรัส

Kingdom Fungi
• fungi 1

Kingdom Monera
• bacteria 1
• bacteria 2

Kingdom Plantae
• plant 1
• gymnosperm
• gymnosperm 2
• moss
• moss life cycle
• conifer life cycle
• life cycle of a flowering plant
• alternation of generation
• nonvascular plants

Kingdom Animalia
• Introduction to animal
• Nematoda
• Invertebrate 1
• Invertebrate 2
• Invertebrate 3
• Invertebrate 3B
• Invertebrate 4
• vertebrate

ระบบย่อยอาหาร
• ปาก และ หลอดอาหาร
• กระเพาะอาหาร
• ลำไส้เล็ก
• ลำไส้ใหญ่
• การดูดซึมอาหาร

ระบบหมุนเวียนเลือด
• หลอดเลือด
• น้ำเลือด
• หัวใจ

Kingdom protista
• protista 1

สืบค้นข้อมูล
• google
• youtube
• bing
• yahoo
• วิกิพีเดีย
• ข้อสอบO-NET

สารอาหาร
• คาร์โบไฮเดรต
• โปรตีน
• ลิพิด

หนังสือพิมพ์
• ไทยรัฐ
• ข่าวสด
• ผู้จัดการ
• เดลินิวส์
• มติชน

ภาระงาน ว30101
• การปลูกต้นไม้

ครูที่ปรึกษา
• แจ้งข่าวถึงนักเรียน
• กิจกรรมจิตอาสา
• โปรแกรมMindmap

ติดต่อครูจิระ
• mail

พู่กันจีน
• การวาดต้นไผ่ 2
• การวาดต้นไผ่ 1
• ดอกบ๋วย 1
• การวาดต้นไผ่ 3
• การวาดต้นไผ่ 4
• ดอกบ๋วย 2

นักเรียนม.4/2
• mind map
• แบบฝึกหัด

ข้อสอบ
• การรักษาดุลยภาพ


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.966836 sec.