science หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล .... ขอเชิญร่วมงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม " ระหว่าง วันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2559 ......
ปฏิทิน | กิจกรรม | ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ | นานาสาระประชาสัมพันธ์
• กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
• STEM EDUCATION
• Science Exhibition Day 2016
• กิจกรรมนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
• กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

เรื่องน่ารู้
• วันวิทยาศาสตร์
• การประเมินนานาชาติ

เผยแพร่งานวิจัย

หลักสูตร:ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
• สือการเรียนการสอน
• วิชาวิทยาศาสตร์ ว21101
• วิชาวิทยาศาสตร์ ว21102

หลักสูตร:ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
• สื่อการเรียนการสอน
• วิชาวิทยาศาสตร์ ว22101
• วิชาวิทยาศาสตร์ ว22102

หลักสูตร:ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
• สื่อการเรียนการสอน
• วิชาวิทยาศาสตร์ ว23101
• วิชาวิทยาศาสตร์ ว23102

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
• ผลการสอบ O-NET ม.3
• ผลการสอบ O-NET ม.6
• ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โครงสร้างหลักสูตร
• คำอธิบายรายวิชา
• ตัวชี้วัด

หลักสูตร :ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
• สื่อการเรียนการสอน : ชีววิทยา
• สื่อการเรียนการสอน : เคมี
• สื่อการเรียนการสอน : ฟิสิกส์
• สื่อการเรียนการสอน : โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ

หลักสูตร:ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
• สื่อการเรียนการสอน : ชีววิทยา
• สื่อการเรียนการสอน : เคมี
• สื่อการเรียนการสอน : ฟิสิกส์

หลักสูตร:ชั้นมัธยมศึกษาปี่ 6
• สื่อการเรียนการสอน : ชีววิทยา
• สื่อการเรียนการสอน : เคมี
• สื่อการเรียนการสอน : ฟิสิกส์

ผลงานนักเรียน: โครงงาน

แหล่งเรียนรู้
• โทรทัศน์ครู
• ครูไทย.COM
• ormschool
• สสวท.

เคล็ดลับการเรียน (จากศิษย์เก่า)
• เคล็ดลับการเรียนกฎหมาย

กิจกรรม

ประกาศ
                                              

 ป้ายโฆษณาค่ายวิทย์.jpg                                   
  


      
               
        


                                 

ข่าวสาร
ทากทะเลมังกรสีฟ้า
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-02-25 12:56:05 5759 0 Approve
นางสาวพรชิตา ลาคำ
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2014-11-08 19:06:28 2358 0 Approve
นายจักณพัฒน์
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2012-09-28 20:52:28 2719 0 Approve
นางสาวกรรณิการ์
เมื่อ : 2012-09-28 20:54:04 2870 1 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve

ทั้งหมด


กิจกรรมสำรวจไลเคนบริเวณโรงเรียน
ค้นหา
ค่ายสะแกราช gifted ม.3 วันที่ 11-13 มิถุนายน 2561
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2018-06-11 15:19:17 873
เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 13-15/01/2013
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2013-01-20 16:28:08 1621
อบรมนักสืบสายลม ณ พุทธมณฑล15/09/2012
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2012-09-16 07:57:35 1626
นิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 16/08 /2012
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2012-09-08 09:27:06 1632
นักเรียนม.1 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 20-24/08/2012
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2012-09-07 20:44:46 1561
กิจกรรมสำรวจไลเคน
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2012-02-18 06:07:35 1737

ทั้งหมด


RSS วิทยาศาสตร์
RSS วิทยาศาสตร์

วช.หนุนทีมวิจัย มจธ.พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม ต้นแบบสำหรับการทำความสะอาดก๊าซชีวภาพและการผลิตไฮโดรเจนจากก๊าซชีวภาพ
   สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้การสนับสนุนทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจนจากวัตถุดิบก๊าซชีวภาพจากบ่อขยะในชุมชนโดยผ่า


สกสว.-ธนาคารโลก คิกออฟความร่วมมือ ทบทวนประสิทธิผลนโยบายของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย
   รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมด้วย เซซิล เนียง ผู้จัดการสายงานการเงิน ความสามารถในการแข่งขันและนวัตกรรม ธนาคารโลกประจำภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค ร่วมพัฒนานวัตก


วช. ดัน
   วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ได้มอบหมายให้กลุ่มสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ นำคณะสื่อมวลชน ติดตามผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการวิจัย


บุคลากรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

วิจัยชั้นเรียน
• วิจัยชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561

บุคลากร : เคมี
• ดร.วิทยา เกริกศุกลวณิชย์ : หัวหน้ากลุ่มสาระ
• ครูอรวลัญช์ ผ่องบุรุษ
• ครูวันนา กันหาพร
• ครูชยากรณ์ นรินทร์หงษ์ทอง
• ครูกัญชพร ภู่หมี

บุคลากร : ฟิสิกส์
• ครูสุจิตรา ศรีรอต
• ครูจิตรกร รัตนพันธ์
• ครูศุภกร ผันผล
• ครูวราภรณ์ ชูบัณฑิต

บุคลากร : ชีววิทยา
• ครูจิระ ดีช่วย
• ครูสุดารัตน์ คำผา
• ครูแสนดี ว่องวุฒิ

บุคลากร : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
• ครูแสงอรุณ สง่าชาติ
• ครูอุมาพร เจียรวัฒนาวิทย์
• ครูสุดารัตน์ ณัฏฐ์มีบุญ
• ครูบุณยนุช มีพันธุ์
• ครูณัฎฐ์ญภา โพธิวัตรธนัธ
• ครูวรรณภรณ์ ทองจันทร์
• ครูภัณฑิรา ลอยเมฆ
• ครูเอกชัย อ่ำสิงห์

อาจารย์พิเศษ
• ดร.สิริ สิรินิลกุล
• ครูภาณุมาศ ซันอารี
• ครูณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์
• ครูทักษ์กมนต์ วิจักษณ์ธนาวุฒิ

ผลงานนักเรียน
• ระดับชั้น ม.1
• ระดับชั้น ม.2
• ระดับชั้น ม.3
• ระดับชั้น ม.4
• ระดับชั้น ม.5
• ระดับชั้น ม.6

Best practice
• ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

ผลงานสร้างชื่อเสียง
• เข้าร่วมแข่งขัน

ติดต่อ
• กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
• web master

แจ้งข่าวถึงครูวิทย์
• จากกลุ่มบริหารวิชาการ

ครูพิมพรรณ ชำนิงาน
• Laboratory

เรื่องน่ารู้

สถิติ
เยี่ยมชม
89882  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 1.662435 sec.