science หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล .... ขอเชิญร่วมงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม " ระหว่าง วันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2559 ......
ปฏิทิน | กิจกรรม | ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ | นานาสาระประชาสัมพันธ์
• กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
• STEM EDUCATION
• Science Exhibition Day 2016
• กิจกรรมนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
• กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

เรื่องน่ารู้
• วันวิทยาศาสตร์
• การประเมินนานาชาติ

เผยแพร่งานวิจัย

หลักสูตร:ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
• สือการเรียนการสอน
• วิชาวิทยาศาสตร์ ว21101
• วิชาวิทยาศาสตร์ ว21102

หลักสูตร:ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
• สื่อการเรียนการสอน
• วิชาวิทยาศาสตร์ ว22101
• วิชาวิทยาศาสตร์ ว22102

หลักสูตร:ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
• สื่อการเรียนการสอน
• วิชาวิทยาศาสตร์ ว23101
• วิชาวิทยาศาสตร์ ว23102

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
• ผลการสอบ O-NET ม.3
• ผลการสอบ O-NET ม.6
• ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โครงสร้างหลักสูตร
• คำอธิบายรายวิชา
• ตัวชี้วัด

หลักสูตร :ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
• สื่อการเรียนการสอน : ชีววิทยา
• สื่อการเรียนการสอน : เคมี
• สื่อการเรียนการสอน : ฟิสิกส์
• สื่อการเรียนการสอน : โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ

หลักสูตร:ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
• สื่อการเรียนการสอน : ชีววิทยา
• สื่อการเรียนการสอน : เคมี
• สื่อการเรียนการสอน : ฟิสิกส์

หลักสูตร:ชั้นมัธยมศึกษาปี่ 6
• สื่อการเรียนการสอน : ชีววิทยา
• สื่อการเรียนการสอน : เคมี
• สื่อการเรียนการสอน : ฟิสิกส์

ผลงานนักเรียน: โครงงาน

แหล่งเรียนรู้
• โทรทัศน์ครู
• ครูไทย.COM
• ormschool
• สสวท.

เคล็ดลับการเรียน (จากศิษย์เก่า)
• เคล็ดลับการเรียนกฎหมาย

กิจกรรม

ประกาศ
                                              

                                    
  


      
               
        


                                 

ข่าวสาร
นางสาวพรชิตา ลาคำ
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2014-11-08 19:06:28 827 0 Approve
นายจักณพัฒน์
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2012-09-28 20:52:28 1301 0 Approve
นางสาวกรรณิการ์
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2012-09-28 20:54:04 1389 1 Approve

ทั้งหมด


กิจกรรมสำรวจไลเคนบริเวณโรงเรียน
ค้นหา
นิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ 16/07/2013
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2013-08-18 23:03:14 585
เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 13-15/01/2013
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2013-01-20 16:28:08 726
อบรมนักสืบสายลม ณ พุทธมณฑล15/09/2012
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2012-09-16 07:57:35 773
นิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 16/08 /2012
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2012-09-08 09:27:06 777
นักเรียนม.1 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 20-24/08/2012
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2012-09-07 20:44:46 732
กิจกรรมสำรวจไลเคน
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2012-02-18 06:07:35 860

ทั้งหมด


RSS วิทยาศาสตร์
RSS วิทยาศาสตร์

คำจำกัดความใหม่ของหน่วยวัดมาตรฐานที่จะเริ่มใช้ในปี 2019
   เวลาศึกษาปรากฏการณ์ธรรมชาติ นักวิทยาศาสตร์จะวัดสมบัติต่างๆ ของระบบที่ตนสนใจ เช่น ระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์ เวลา มวลขององค์ประกอบ ระยะทางที่เกี่ยวข้อง อุณหภูมิของระบบที่เปลี่ยนแปลงไป ฯลฯ จากนั้นก็จะส่งสารเกี่ยวกับข้อมูลของสิ่งที่วัดได้นี้ให้นักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆ ทราบ เพื่อยืนยันความถูกต้อง หรือเพื่อให้ตรวจสอบหาที่ผิดพลาด และในการบอกค่าปริมาณที่วัดได้นั้น นักวิทยาศาสตร์ต้องบอกค่าที่เป็นตัวเลขพร้อมกับหน่วยที่ใช้วัด เช่น วัดเวลาได้ 10 ปี หรือวัดระยะทางได้ 3 เมตร นั่นคือ ในการบอกปริมาณของสิ่งต่างๆ เราจำเป็นต้องบอกค่าที่วัดได้กับหน่วยที่ใช้วัด ซึ่งอาจเขียนเป็นสมการได้ว่า


รู้ไหมว่า...เราสามารถยืนยันเสียงบุคคลในทางวิทยาศาสตร์ได้?
   เมื่อมีคลิปเสียงยืนยันผู้กระทำผิด แต่ผู้ต้องสงสัยอาจปฏิเสธความผิดนั้นได้ หรือบางกรณีจำเลยถูกใส่ร้ายด้วยการอัดคลิปเลียนเสียงผู้ถูกกล่าวหา ทว่าในโลกนี้มีเทคโนโลยีที่สามารถระบุได้ว่า เจ้าของเสียงปริศนานั้นเป็นใคร


นวัตกรรมระดับดีมากดินน้ำมันจากข้าว ห้ามเลือดในกระดูกระหว่างผ่าตัด
   ถ้าเลือดออกทางผิวหนังเราสามารถอุดห้ามเลือดได้ไม่ยาก แต่เลือดที่ออกในกระดูกนั้นไม่สามารถห้ามเลือดกันได้ง่ายๆ และเมื่อต้องผ่าตัดกระดูกก็จะมีเลือดไหลออกตามรูพรุนของกระดูก เราจึงต้องใช้วัสดุห้ามเลือด ซึ่งวิธีดั้งเดิมนั้นจะใช้ขี้ผึ้งผสมน้ำมันไปอุกที่กระดูก แต่ข้อเสียของขี้ผึ้งคือเป็นโมเลกุลที่มีน้ำหนักใหญ่ เมื่อเข้ามาอยู่ในร่างกายมนุษย์จะย่อยสลายไม่ได้เพราะเป็นวัสดุเฉื่อยไม่เกิดปฏิกิริยา แต่อาจเป็นสาเหตุของการติดเชื้อ หรือมีโอกาสให้เลือดหลุดไหลออกไปสร้างความเสียหายต่ออวัยวะข้างเคียงได้ จนทำให้ผู้ป่วยมีอันตรายถึงชีวิตได้


บุคลากรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

บุคลากร : เคมี
• ดร.วิทยา เกริกศุกลวณิชย์ : หัวหน้ากลุ่มสาระ
• ครูอรวลัญช์ ผ่องบุรุษ
• ครูวันนา กันหาพร
• ครูชยากรณ์ นรินทร์หงษ์ทอง

บุคลากร : ฟิสิกส์
• ครูสุจิตรา ศรีรอต
• ครูจิตรกร รัตนพันธ์
• ครูศุภกร ผันผล
• ครูวราภรณ์ ชูบัณฑิต

บุคลากร : ชีววิทยา
• ครูจิระ ดีช่วย
• ครูสุดารัตน์ คำผา
• ครูแสนดี ว่องวุฒิ

บุคลากร : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
• ครูแสงอรุณ สง่าชาติ
• ครูอุมาพร เจียรวัฒนาวิทย์
• ครูสุดารัตน์ ณัฏฐ์มีบุญ
• ครูบุณยนุช มีพันธุ์
• ครูณัฎฐ์ญภา โพธิวัตรธนัธ
• ครูวรรณภรณ์ ทองจันทร์
• ครูภัณฑิรา ลอยเมฆ

อาจารย์พิเศษ
• ดร.สิริ สิรินิลกุล
• ครูภาณุมาศ ซันอารี
• ครูณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์
• ครูทักษ์กมนต์ วิจักษณ์ธนาวุฒิ

ครูอัตราจ้าง
• ครูศิริพร เพิ่มขึ้น
•

ผลงานนักเรียน
• ระดับชั้น ม.1
• ระดับชั้น ม.2
• ระดับชั้น ม.3
• ระดับชั้น ม.4
• ระดับชั้น ม.5
• ระดับชั้น ม.6

Best practice
• ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

ผลงานสร้างชื่อเสียง
• เข้าร่วมแข่งขัน

ติดต่อ
• กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
• web master

แจ้งข่าวถึงครูวิทย์
• จากกลุ่มบริหารวิชาการ

ครูพิมพรรณ ชำนิงาน
• Laboratory

เรื่องน่ารู้

สถิติ
เยี่ยมชม
50478  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.732546 sec.