science หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล .... ขอเชิญร่วมงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม " ระหว่าง วันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2559 ......
ปฏิทิน | กิจกรรม | ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ | นานาสาระประชาสัมพันธ์
• กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
• STEM EDUCATION
• Science Exhibition Day 2016
• กิจกรรมนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
• กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

เรื่องน่ารู้
• วันวิทยาศาสตร์
• การประเมินนานาชาติ

เผยแพร่งานวิจัย

หลักสูตร:ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
• สือการเรียนการสอน
• วิชาวิทยาศาสตร์ ว21101
• วิชาวิทยาศาสตร์ ว21102

หลักสูตร:ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
• สื่อการเรียนการสอน
• วิชาวิทยาศาสตร์ ว22101
• วิชาวิทยาศาสตร์ ว22102

หลักสูตร:ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
• สื่อการเรียนการสอน
• วิชาวิทยาศาสตร์ ว23101
• วิชาวิทยาศาสตร์ ว23102

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
• ผลการสอบ O-NET ม.3
• ผลการสอบ O-NET ม.6
• ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โครงสร้างหลักสูตร
• คำอธิบายรายวิชา
• ตัวชี้วัด

หลักสูตร :ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
• สื่อการเรียนการสอน : ชีววิทยา
• สื่อการเรียนการสอน : เคมี
• สื่อการเรียนการสอน : ฟิสิกส์
• สื่อการเรียนการสอน : โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ

หลักสูตร:ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
• สื่อการเรียนการสอน : ชีววิทยา
• สื่อการเรียนการสอน : เคมี
• สื่อการเรียนการสอน : ฟิสิกส์

หลักสูตร:ชั้นมัธยมศึกษาปี่ 6
• สื่อการเรียนการสอน : ชีววิทยา
• สื่อการเรียนการสอน : เคมี
• สื่อการเรียนการสอน : ฟิสิกส์

ผลงานนักเรียน: โครงงาน

แหล่งเรียนรู้
• โทรทัศน์ครู
• ครูไทย.COM
• ormschool
• สสวท.

เคล็ดลับการเรียน (จากศิษย์เก่า)
• เคล็ดลับการเรียนกฎหมาย

กิจกรรม

ประกาศ
                                              

                                       ขอแสดงความยินดีกับ 
  11220138_418027491732692_3449855016600864122_n.jpg


       นายพศุตม์  สระศรีทอง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
               
            ไดรับการคัดเลือกเขาเรียนคายที่ 1 โครงการศูนยสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา ในพระอุปถัมปสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร(สอวน.) รุนท ี่16 ปการศึกษา 2558


                                 

ข่าวสาร
นางสาวพรชิตา ลาคำ
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2014-11-08 19:06:28 770 0 Approve
นายจักณพัฒน์
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2012-09-28 20:52:28 1245 0 Approve
นางสาวกรรณิการ์
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2012-09-28 20:54:04 1333 1 Approve

ทั้งหมด


กิจกรรมสำรวจไลเคนบริเวณโรงเรียน
ค้นหา
นิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ 16/07/2013
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2013-08-18 23:03:14 558
เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 13-15/01/2013
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2013-01-20 16:28:08 695
อบรมนักสืบสายลม ณ พุทธมณฑล15/09/2012
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2012-09-16 07:57:35 748
นิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 16/08 /2012
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2012-09-08 09:27:06 746
นักเรียนม.1 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 20-24/08/2012
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2012-09-07 20:44:46 707
กิจกรรมสำรวจไลเคน
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2012-02-18 06:07:35 836

ทั้งหมด


RSS วิทยาศาสตร์
RSS วิทยาศาสตร์

หุ่นยนต์หยิบจับชิ้นงานต้นทุนต่ำ ช่วยประกอบยานยนต์-เครื่องบิน
   จากจุดเล็กๆ ที่เห็นปัญหาว่าขณะพนักงานในอุตสาหกรรม เดินไปหยิบชิ้นงานมาประกอบนั้น ทำให้เสียเวลา ทีมวิจัยและพัฒนาของบริษัท นิปปอนคิไคเอ็นจิเนียริ่ง จึงประดิษฐ์คิดค้นหุ่นยนต์ต้นแบบต้นทุนต่ำ ที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมประกอบยานยนต์-เครื่องบิน


ระบบตรวจไฟป่าด้วยโดรน-หุ่นยนต์ดูแลสวนมะพร้าว ชนะเลิศธุรกิจนวัตกรรม UAV Startup
   ก.วิทย์มอบรางวัลชนะเลิศธุรกิจนวัตกรรม UAV Startup "ระบบตรวจไฟป่าด้วยโดรน" และ "หุ่นยนต์ดูแลสวนมะพร้าว" พร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการไทยใช้ วทน. พัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์


จิสด้าเผยภาพพระเมรุมาศ ร.9 จากดาวเทียม
   สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (จิสด้า) เผยภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียดสูงบริเวณพื้นที่ก่อสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งบันทึกเมื่อ 18 ก.ย.60


บุคลากรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

บุคลากร : เคมี
• ดร.วิทยา เกริกศุกลวณิชย์ : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
• ครูอรวลัญช์ ผ่องบุรุษ
• ครูวันนา กันหาพร

บุคลากร : ฟิสิกส์
• ครูสุจิตรา ศรีรอต
• ครูจิตรกร รัตนพันธ์
• ครูศุภกร ผันผล

บุคลากร : ชีววิทยา
• ดร.จิระ ดีช่วย
• ครูสุดารัตน์ คำผา
• ครูแสนดี ว่องวุฒิ

บุคลากร : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
• ครูแสงอรุณ สง่าชาติ
• ครูอุมาพร เจียรวัฒนาวิทย์
• ครูสุดารัตน์ ณัฏฐ์มีบุญ
• นางสาวบุณยนุช มีพันธุ์
• ครูณัฎฐ์ญภา โพธิวัตรธนัธ
• ครูวรรณภรณ์ ทองจันทร์
• ครูสุรัชฐา ลอยเมฆ

อาจารย์พิเศษ
• ดร.สิริ สิรินิลกุล
• ดร.มนสิทธิ์ ธนสิทธิโกศล
• ครูพิมพรรณ ชำนิงาน
• ครูภาณุมาศ ซันอารี
• ครูณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์
• ครูนราพร ศิรินนท์ธนวงศ์
• ครูทักษ์กมนต์ วิจักษณ์ธนาวุฒิ

ครูอัตราจ้าง
• ครูศิริพร เพิ่มขึ้น
• ์Mr.Noel

ผลงานนักเรียน
• ระดับชั้น ม.1
• ระดับชั้น ม.2
• ระดับชั้น ม.3
• ระดับชั้น ม.4
• ระดับชั้น ม.5
• ระดับชั้น ม.6

Best practice
• ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

ผลงานสร้างชื่อเสียง
• เข้าร่วมแข่งขัน

ติดต่อ
• กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
• web master

แจ้งข่าวถึงครูวิทย์
• จากกลุ่มบริหารวิชาการ

ครูพิมพรรณ ชำนิงาน
• Laboratory

เรื่องน่ารู้

สถิติ
เยี่ยมชม
47742  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 1.135154 sec.