kru_sang หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ค้นคว้า เรียนรู้ กับครูแสง

ครูแสงอรุณ สง่าชาติ


บทเรียน ม.1 ว21101
• คำอธิบายรายวิชา
• ตัวชี้วัด
• โครงสร้างการสอน
• เรียนออนไลน์ DLTV

หน่วยที่ 1 เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
• ความสำคัญและความหมายของวิทยาศาสตร์
• กระบวนการทำงานของนักวิทยาศาสตร์
• ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
• แบบฝึกหัดกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

หน่วยที่ 2 สารบริสุทธิ์
• สมบัติของสารบริสุทธิ์
- จุดเดือดและจุดหลอมเหลว
- ความหนาแน่น
- พลาสติก
• การจำแนกและองค์ประกอบของสารบริสุทธิ์
- การจำแนกสารบริสุทธิ์
- โครงสร้างอะตอม
- การจำแนกธาตุและการใช้ประโยชน์
• ใบงาน

หน่วยที่ 3 หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
• กล้องจุลทรรศน์ (Microscope)
• เซลล์ (Cell)
• การแพร่
• การออสโมซิส

หน่วยที่ 4 การดำรงชีวิตของพืช
• การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของพืชดอก
• การสังเคราะห์ด้วยแสง
• การลำเลียงน้ำ ธาตุอาหาร และอาหารของพืช
• สรุปเรื่องหน่วยของสิ่งมีชีวิต

หน่วยที่ 1 โลกในเอกภพ
• กำเนิดเอกภพ
• กาแล็กซี
• ดาวฤกษ์
• กำเนิดระบบสุริยะ/ระบบสุริยะ
• เทคโนโลยีอวกาศ

บทเรียน ม.4 ว30104
• คำอธิบายรายวิชา/ตัวชี้วัด

หน่วยที่ 2 กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก
• กำเนิดโลก
• โครงสร้างโลก
• การเลื่อนไหลของทวีป
• ปรากฎการณ์ทางธรณีวิทยา
• หลักฐานรอยเลื่อน
• ภูเขาไฟ
• หิน

หน่วยที่ 3 ลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ
• การเกิดลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ
• การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
• ข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยากับการใช้ประโยชน์

เราต้องสู้....กับโควิดไปด้วยกัน.... เราต้องสู้....กับโควิดไปด้วยกัน....

การเปลี่ยนสถานะของสสาร 
รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โดย ครูแสงอรุณ  สง่าชาติแนะนำรายวิชา วิทยาศาสตร์ ม.1 (ว21101) ภาคเรียนที่ 1แนะนำรายวิชา วิทยาศาสตร์ ม.1 (ว21102) ภาคเรียนที่ 2
แนะนำรายวิชา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ม.6 (ว21102) ภาคเรียนที่ 2
หน่วยของสิ่งมีชีวิต
    โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ   
                                            


  กำเนิดเอกภพ 


ข่าวสาร
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2011-10-13 20:51:00 4435 1
นิทานสอนใจ
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2011-10-12 20:45:42 3995 1
คุณธรรมสอนใจ
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2011-10-07 13:39:08 3201 1

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
Active Science Learning
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2020-04-19 12:06:49 999
ความรู้หาได้จากการศึกษา
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2020-04-19 11:29:22 987
ประชุม PLC
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2012-07-20 14:00:34 2090
ธนาคารโรงเรียน
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2011-10-10 18:25:43 2350
กิจกรรมพาสนุก
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2011-10-10 13:01:59 2172

ทั้งหมด


RSS วิทยาศาสตร์

สถิติ
เยี่ยมชม
88422  กิจกรรม

ข้อสอบ o-net ม.3
• วิชา ชีววิทยา
• วิชา เคมี
• วิชา ฟิสิกส์
• วิชา ดาราศาสตร์

ข้อสอบ o-net ม.6
• พ.ศ.2558
• พ.ศ.2559
• พ.ศ.2560
• พ.ศ.2561
• พ.ศ.2562

บทเรียน ม.1 ว21102
• คำอธิบายรายวิชา
• ตัวชี้วัด
• โครงสร้างการสอน

หนังสือพิมพ์
• ไทยรัฐ
• เดลินิวส์
• สยามรัฐ
• มติชน
• ผู้จัดการรายวัน

หน่วยที่ 5 พลังงานความร้อน
• ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสสาร
- แบบจำลองอนุภาคของสสารในแต่ละสถานะ
- ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสาร
- ความร้อนกับการขยายตัวหรือหดตัวของสสาร
- ความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร
- กิจกรรมท้ายบท
• การถ่ายโอนความร้อน
- การถ่ายโอนความร้อนในชีวิตประจำวัน
- สมดุลความร้อน
- กิจกรรมท้ายบท

หน่วยที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ
• ลมฟ้าอากาศรอบตัว
- บรรยากาศของเรา
- อุณหภูมิอากาศ
- ความกดอากาศและลม
- ความชื้น
- เมฆและฝน
- การพยากรณ์อากาศ
- กิจกรรมท้ายบท
• มนุษย์และการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ
- พายุ
- การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
- กิจกรรมท้ายบท

ทีวี
• ช่อง 3
• ช่อง 5
• ช่อง 7
• ช่อง 9
• ThaiTV
• คลิปน่ารัก

สาระน่ารู้
• สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
• การดูแลสุขภาพ
• วิธีการอ่านหนังสือให้จำ
• เอาใจวัยรุ่น
• คำกลอนโดนใจ
• มุมสบาย
• สมุนไพรใกล้ตัว

การสืบค้นข้อมูล
• Google
• Yahoo
• Youtube

บทความล่าสุด
สัปดาห์ที่ ๑๔ แก่นแท้ของการพัฒนา
สร้างโดย : LDASW3
สัปดาห์ที่ ๙ สื่อกู้ชีพฉุกเฉิน สำหรับเด็ก SUBTHAI
สร้างโดย : LDASW3
สัปดาห์ที่ ๘ สื่อกู้ชีพฉุกเฉิน สำหรับเด็กเล็ก SUBTHAI
สร้างโดย : LDASW3
แบบประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาประจาปีงบประมาณ 2564 ด้านการเปิดเผยข้อมูล (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT
สร้างโดย : Satriwit3
เรียนออนไลน์ ศ 32106 ม.5/11-12 วิชาเลือก 8 มี.ค.64
สร้างโดย : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ 6/10 และ 6/12 5 ก.พ.64
สร้างโดย : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ 6/8 และ 6/7 3 ก.พ. 64
สร้างโดย : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ 6/10 และ/12 29 ม.ค.64
สร้างโดย : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ 6/11 28 ม.ค. 64
สร้างโดย : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ ศ 32108 ม.6/11-12 วิชาเลือก 26 ม.ค.64
สร้างโดย : kruAkkarat


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 1.305754 sec.