LDASW3 หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ยินดีต้อนรับสู่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

25 พฤศจิกายน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือ วันวชิราวุธานุสรณ์

          รูปภาพ1.jpgรูปภาพ2.jpg

 20110029_20052823233806.png

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ


• โครงสร้างบุคลากร
• โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• คำสั่งแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 1/64
• คำสั่งแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 2/64

• พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์

ลูกเสือ เนตรนารี
• ลูกเสือ เนตรนารี ม.1
• ลูกเสือ เนตรนารี ม.2
• ลูกเสือ เนตรนารี ม.3
กองลูกเสือ
กองร้อยพิเศษ

• ยุวกาชาดระดับชั้น ม.1
• ยุวกาชาดระดับชั้น ม.2
• ยุวกาชาดระดับชั้น ม.3

• แนวทางการจัดกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2564
• แนวทางการจัดกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2/2564

• การจัดกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2564
• ตรวจสอบรายชื่อ นศท. ชั้นปีที่ 1 (ชาย)
• ตรวจสอบรายชื่อ นศท. ชั้นปีที่ 1 (หญิง)
• ตารางการเรียนออนไลน์ ของ นศท.ชั้นปีที่ 2
• ตารางการเรียนออนไลน์ ของ นศท.ชั้นปีที่ 3

• Google Classroom / Google Meet

• สัปดาห์ที่ 1-2 จัดหมู่ กลุ่ม กอง
• สัปดาห์ที่ 3 : กิจกรรมความดีในตัวฉัน (18 พ.ย. 2564)
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สัปดาห์ที่ 4 : สัปดาห์ปลอดการบ้าน (25 พ.ย. 64)

สัปดาห์ที่ 5 : ชมวีดิทัศน์ (2 ธ.ค. 64)
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เงื่อนเชือกและประโยชน
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แผนที่และเข็มทิศ
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จิตอาสาในโรงเรียนและสังคม

สัปดาห์ที่ 6 : ใบกิจกรรม (9 ธ.ค. 64)
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เงื่อนเชือกและประโยชน์
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แผนที่และเข็มทิศ
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จิตอาสาในโรงเรียนและสังคม

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

กําหนดการเรียนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564.png

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
รูปภาพ13.jpg


ปปปป.pngสัปดาห์ปลอดการบ้าน ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2564.jpg


498692.jpg
498693.jpg
498694.jpg
498695.jpg
    
รูปภาพ7.png


รูปภาพ44.jpgตรวจสอบรายชื่อ

ประชาสัมพันธ์.png                                                                                                                   
ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปี 2564                                                                                 
  • ข่าวสารหน่วยงานภายนอก                                                                                                                                                                                                                                                       
รูปภาพ3.png

สถิติ
เยี่ยมชม
59691  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.580369 sec.