LDASW3 หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ยินดีต้อนรับสู่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๑ กรกฎาคม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

          รูปภาพ1.jpgรูปภาพ2.jpg

 20110029_20052823233806.png

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ


• โครงสร้างบุคลากร
• โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• คำสั่งแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด

• พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์

ลูกเสือ เนตรนารี
• ลูกเสือ เนตรนารี ม.1
• ลูกเสือ เนตรนารี ม.2
• ลูกเสือ เนตรนารี ม.3
กองลูกเสือ
กองร้อยพิเศษ

• ยุวกาชาดระดับชั้น ม.1
• ยุวกาชาดระดับชั้น ม.2
• ยุวกาชาดระดับชั้น ม.3

• แนวทางการจัดกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2564

• การจัดกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2564
• ตรวจสอบรายชื่อ นศท. ชั้นปีที่ 1 (ชาย)
• ตรวจสอบรายชื่อ นศท. ชั้นปีที่ 1 (หญิง)
• ตารางการเรียนออนไลน์ ของ นศท.ชั้นปีที่ 2
• ตารางการเรียนออนไลน์ ของ นศท.ชั้นปีที่ 3

• Google Classroom / Google Meet

•
• สัปดาห์ที่ ๓ แนวทางการป้องกันตนเองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

สัปดาห์ที่ ๔ แนวทางการป้องกันตนเองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

สัปดาห์ที่ ๕ ศึกษาประวัติลูกเสือไทย
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
• วีดิทัศน์ประวัติลูกเสือไทย
• วีดิทัศน์ตามรอยลูกเสือ ตอนที่ ๑ คุณค่าที่เคลื่อนผ่านกาลเวลา
• วีดิทัศน์ตามรอยลูกเสือ ตอนที่ ๒ ตำนานลูกเสือ

สัปดาห์ที่ ๖ ศึกษาประวัติลูกเสือโลก
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
• วีดิทัศน์ประวัติลูกเสือโลก


สัปดาห์ที่ ๗ ศึกษาวีดิทัศน์ เรื่อง "ตามรอยลูกเสือ"
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

สัปดาห์ที่ ๘ ศึกษาวีดิทัศน์ เรื่อง 'สื่อกู้ชีพฉุกเฉิน'
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

สัปดาห์ที่ ๙ วีดิทัศน์ เรื่อง 'กู้ชีพฉุกเฉินสำหรับเด็ก'
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

สัปดาห์ที่ ๑๒ 'สารคดีสั้น ตามรอยลูกเสือ' ทักษะประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

สัปดาห์ที่ ๑๓ ทักษะประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

สัปดาห์ที่ ๑๔ แก่นแท้ของการพัฒนา
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
รูปภาพ1สนส.png

รูปภาพ13.jpg


สัปดาห์ปลอดการบ้าน ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันท.jpg


รูปภาพ1kkkk.png


รายงานกิจกรรมชุมนุม.png


    รูปภาพ1.jpg

รูปภาพ1.png

กรอกข้อมูลผู้สมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๔


รูปภาพ12.jpg


รูปภาพ7.png


รูปภาพ44.jpgตรวจสอบรายชื่อ

ประชาสัมพันธ์.png                                                                                                                          
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปี 2564                                                                                 
  • ข่าวสารหน่วยงานภายนอก                                                                                                                                                                                                                                                       รูปภาพ3.png

สถิติ
เยี่ยมชม
55714  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.882064 sec.