LDASW3 หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ยินดีต้อนรับสู่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

25 พฤศจิกายน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือ วันวชิราวุธานุสรณ์

รูปภาพ1.jpg

 20110029_20052823233806.png

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ


• โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• คำสั่งแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 1/65
• คำสั่งแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 2/65

• พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์

ลูกเสือ เนตรนารี
• จุดประสงค์การเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 2/65
• แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 2/65
กองลูกเสือ
กองร้อยพิเศษ

• ยุวกาชาดระดับชั้น ม.1
• ยุวกาชาดระดับชั้น ม.2
• ยุวกาชาดระดับชั้น ม.3

• การจัดกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2/2565

• การจัดกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2565
• ตรวจสอบรายชื่อ นศท. ชั้นปีที่ 1 (ชาย)
• ตรวจสอบรายชื่อ นศท. ชั้นปีที่ 1 (หญิง)
• ตารางการเรียนออนไลน์ ของ นศท.ชั้นปีที่ 2
• ตารางการเรียนออนไลน์ ของ นศท.ชั้นปีที่ 3
• ระเบียบการแต่งกาย
• ตรวจสอบรายชื่อ เลขประจำตัว และรหัสสถานศึกษา (นศท. ชั้นปีที่ 3)
• นศท. ชั้นปีที่ 3 (ชาย)
• นศท. ชั้นปีที่ 3 (หญิง)
• ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร

• Google Classroom / Google Meet

• สัปดาห์ที่ 1-2 จัดหมู่ กลุ่ม กอง
• สัปดาห์ที่ 3 : กิจกรรมความดีในตัวฉัน
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใบกิจกรรม
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ใบกิจกรรม
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใบกิจกรรม

สัปดาห์ที่ 4 : สัปดาห์ปลอดการบ้าน

สัปดาห์ที่ 5 : ศึกษาวีดิทัศน์/สื่อการเรียนรู้
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เงื่อนเชือกและประโยชน์
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แผนที่และเข็มทิศ
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จิตอาสาในโรงเรียนและสังคม

สัปดาห์ที่ 6 : ใบกิจกรรม
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เงื่อนเชือกและประโยชน์
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แผนที่และเข็มทิศ
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จิตอาสาในโรงเรียนและสังคม

สัปดาห์ที่ 7 : ศึกษาวีดิทัศน์/สื่อการเรียนรู้
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักสะสม
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ลูกเสือจราจร
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สร้างอุปกรณ์วิถีค่าย

สัปดาห์ที่ 8 : ใบกิจกรรม
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักสะสม
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ลูกเสือจราจร
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สร้างอุปกรณ์วิถีค่าย

สัปดาห์ที่ 9 : สัปดาห์ปลอดการบ้าน

สัปดาห์ที่ 10 : ช่วงเก็บคะแนนระหว่างเรียน

สัปดาห์ที่ 11 : ศึกษาวีดิทัศน์/สื่อการเรียนรู้
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นวัตกรรมกับเงื่อนเชือก
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ลูกเสือกับภัยธรรมชาติ

สัปดาห์ที่ 12 : ใบกิจกรรม
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
• ส่งไฟล์ใบกิจกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นวัตกรรมกับเงื่อนเชือก
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ลูกเสือกับภัยธรรมชาติ

สัปดาห์ที่ 13 : สัปดาห์ปลอดการบ้าน

สัปดาห์ที่ 14 : ศึกษาวีดิทัศน์/สื่อการเรียนรู้
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทักษะการกู้ชีพและการปฐมพยาบาล
• ใบความรู้ที่ 1 ความหมายและความสำคัญของการปฐมพยาบาล
• ใบความรู้ที่ 2 การปฐมพยาบาลกรณีตกเลือด
• ใบความรู้ที่ 3 การพันผ้า
• ใบความรู้ที่ 4 การปฐมพยาบาลกระดูกหัก
• ใบความรู้ที่ 5 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
• ใบความรู้ที่ 6 สัตว์มีพิษกัดต่อย
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทักษะการกู้ชีพฉุกเฉิน/จิตอาสา
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทักษะชีวิต

สัปดาห์ที่ 15 : สัปดาห์ติดตามงาน ไม่มีการเรียนการสอน

สัปดาห์ที่ 16 : สัปดาห์ติดตามงาน ไม่มีการเรียนการสอน

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
      
  


ระเบียบทรงผมและการแต่งกาย
   106403.jpg

---> ตรวจสอบรายชื่อ เลขประจำตัว และรหัสสถานศึกษา <----

นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 (ชาย)   ,  นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 (หญิง)
รูปภาพ7.png

ประชาสัมพันธ์.png                                                                          รูปภาพ3.png

สถิติ
เยี่ยมชม
105987  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.618666 sec.