Sujitra หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   สสวท.
• www.ipst.ac.th
• google

รายวิชาเพิ่มเติม ว20212 ม.3/1-3
• คำอธิบายรายวิชา ว 20212
• ผลการเรียนรู้ ว 20212
• ppt เรื่อง Vector and Scalar
• ppt เรื่อง Motion

สื่อการสอน ppt
• บทนำ ฟิสิกส์ ว30103
• ฟิสิกส์พื้นฐาน1 ว30103
• ฟิสิกส์พื้นฐาน 2( PDF)
• ฟิสิกส์ว30103(ตำแหน่ง)
• ฟิสิกส์พื้นฐาน2(มีบรรยาย)

กิจกรรม
LaughingWink ประกาศให้นักเรียนสืบค้นเว็บไซด์ต่อไปนี้>>>>>>เว็บไซด์FrownLaughingบทความ
ค้นหา 
คำอธิบายรายวิชา
บทความ
เมื่อ : 2020-05-15 11:23:48 17 0
วิธีเรียนดี
บทความ
เมื่อ : 2011-10-09 13:24:31 1730 0
การทดลองของมิลลิแกน
บทความ
เมื่อ : 2011-10-08 21:53:42 2594 0
Atom models
เมื่อ : 2011-10-08 21:52:58 1692 0 บทความ

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
รูปชุดข้าราชการ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2020-04-25 19:30:05 19
รูปวิว
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2020-04-12 16:40:40 15

กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2020-04-10 18:23:35 16

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
24542  รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ว30103

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ว30103
• คำอธิบายรายวิชา ว30103
• ตัวชี้วัด รายวิชา ว30103
• หน่วยการเรียนรู้ ว30103
• ใบงานหน่วยที่ 1
• ใบงานหน่วยที่ 2
• ใบงานหน่วยที่ 3
• ใบงานหน่วยที่ 4
• แบบทดสอบก่อน-หลังหน่วยที่ 1
• แบบทดสอบก่อน-หลังหน่วยที่ 2
• แบบทดสอบก่อน-หลังหน่วยที่่ 3
• แบบทดสอบก่อน-หลังหน่วยที่ 4


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.650556 sec.