Sujitra หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   สสวท.
• www.ipst.ac.th
• google

รายวิชาเพิ่มเติม ว20206ม.3/1-3
• คำอธิบายรายวิชา ว20206
• ผลการเรียนรู้ ว20206
• สื่อppt เรื่องตำแหน่ง pdf
• สื่อ ppt เรื่อง ระยะทาง pdf
• สื่ิอ ppt เรื่อง อัตราเร็ว pdf
• สื่อ ppt เรื่องการเคลื่อนที่แนวดิ่ง

รายวิชาพื้นฐาน ว30103
• บทนำ ฟิสิกส์ ว30103
• ฟิสิกส์พื้นฐาน1 ว30103
• ฟิสิกส์พื้นฐาน 2( PDF)
• ฟิสิกส์ว30103(ตำแหน่ง)
• ฟิสิกส์พื้นฐาน2(มีบรรยาย)
• ฟิสิกส์ว30103(ระยะทาง)
• ฟิสิกส์ว30103(ความเร่ง)
• ฟิสิกส์ว30103(การเคลื่อนที่แนวดิ่ง)
• Projectile
• ฟิสิกส์ว30103(ความเร็ว)pdf

รายวิชาเพิ่มเติม ว 20221 ม.3/6
• คำอธิบายรายวิชา
• ผลการเรียนรู้ ว 20221
• สื่อ ppt เรื่องตำแหน่ง
• สื่อ ppt เรื่อง ระยะทาง
• สื่อ ppt เรื่องอัตราเร็ว
• สื่อppt ตำแหน่ง pdf

กิจกรรม
LaughingWink ให้นักเรียนเข้า Classroom จาก รหัสเข้าชั้นเรียน นะคะบทความ
ค้นหา 
คำอธิบายรายวิชา
บทความ
เมื่อ : 2020-05-15 11:23:48 1639 0
วิธีเรียนดี
บทความ
เมื่อ : 2011-10-09 13:24:31 3417 0
การทดลองของมิลลิแกน
บทความ
เมื่อ : 2011-10-08 21:53:42 11875 0
Atom models
เมื่อ : 2011-10-08 21:52:58 3162 0 บทความ

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
รูปชุดข้าราชการ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2020-04-25 19:30:05 1037
รูปวิว
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2020-04-12 16:40:40 986

กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2020-04-10 18:23:35 951

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
74777  รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ว30103

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ว30103
• คำอธิบายรายวิชา ว30103
• ตัวชี้วัด รายวิชา ว30103
• หน่วยการเรียนรู้ ว30103
• ใบงานหน่วยที่ 1
• ใบงานหน่วยที่ 2
• ใบงานหน่วยที่ 3
• ใบงานหน่วยที่ 4
• แบบทดสอบก่อน-หลังหน่วยที่ 1
• แบบทดสอบก่อน-หลังหน่วยที่ 2
• แบบทดสอบก่อน-หลังหน่วยที่่ 3
• แบบทดสอบก่อน-หลังหน่วยที่ 4


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.465246 sec.