krunuch2 หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ชาวสว.3
ยินดีต้อนรับสู่รั่วสว.3• คำอธิบายรายวิชา และตัวชี้วัด
• ใบความรู้
• ใบงานที่1 การสังคายนา

• คำอธิบายรายวิชา และตัวชี้วัด
• ใบงานที่ 1
• ใบงานที่ 2

• คำอธิบายรายวิชา และตัวชี้วัด


บทความล่าสุด
เรียนออนไลน์ ม 2/7 9กค63
สร้างโดย : kruAkkarat

สร้างโดย : moral
เรียนออนไลน์ ม2/6 3กค63
สร้างโดย : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ ม2/1 2/4 3กค63
สร้างโดย : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ ม2/5 3กค63
สร้างโดย : kruAkkarat
สอนออนไลน์นักเรียนชั้น ม 1/10 ศ21101 วันที่ 2 ก.ค.ุ-
สร้างโดย : kruAkkarat
มาเลือกคณะ TCAS รอบ 3 กันเถอะ
สร้างโดย : BChai
สอนออนไลน์สัปดาห์ที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สร้างโดย : kruAkkarat
ตัวอย่างการสืบค้นข้อมูล สอนออนไลน์สัปดาห์ที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
สร้างโดย : kruAkkarat
สอนออนไลน์สัปดาห์ที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
สร้างโดย : kruAkkarat        !!!! ประกาศ !!!!
      ** วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 **

Smileการเรียนออนไลน์วิชาประวัติศาสตร์ (ส21102) Smile
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 เวลา 09.20-10.10 น.
   
คำชี้แจง  ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
                                
=> 1. ลงชื่อเข้าเรียน 'คลิก'
=> 2. ศึกษาตัวชี้วัดรายวิชาประวัติศาสตร์ 'คลิก''
=> 3. ทำแบบฝึกหัดลงในสมุด 'คลิก' โดยค้นคว้าความรู้จากแหล่ง
            ความรู้อื่น ๆ ได้

=> 4
ส่งสมุดที่ครูประจำวิชาในวันที่มีเรียนตามตาราง
=> 5. หากมีข้อสงสัยสอบถามทาง LINE กลุ่มสังคมศึกษา ม.1/8

   !!!! ประกาศ !!!! 
    ** วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 **

Smileการเรียนออนไลน์วิชาสังคมศึกษา(พระพุทธ) ส21101 Smile

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 เวลา 11.50-12.40 น.  

คำชี้แจง  ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้    
=> 1. ลงชื่อเข้าเรียน 'คลิก'

=> 2. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียน 'คลิก'
=> 3. ทำใบงานที่ 1 เรื่องการสังคายนา ลงในสมุดประจำวิชา 'คลิก'
=> 4. ส่งสมุดครูประจำวิชาในวันที่มีเรียนตามตาราง
=>
  5. หากมีข้อสงสัยสอบถามทาง LINE กลุ่มสังคมศึกษา ม.1/2
        !!!! ประกาศ !!!! 
    ** วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 **
Smileการเรียนออนไลน์วิชาสังคมศึกษา(พระพุทธ) ส21101 Smile

ชั้
นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เวลา 12.40-13.30 น.  
คำชี้แจง  ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้    
=> 1. ลงชื่อเข้าเรียน 'คลิก'

=> 2. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียน 'คลิก'
=> 3. ทำใบงานที่ 1 เรื่องการสังคายนา ลงในสมุดประจำวิชา 'คลิก'
=> 4. ส่งสมุดครูประจำวิชาในวันที่มีเรียนตามตาราง
=> 5. หากมีข้อสงสัยสอบถามทาง LINE กลุ่มสังคมศึกษา ม.1/6!!!! 
ประกาศ !!!! 
      ** วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 **

Smile
การเรียนออนไลน์วิชาประวัติศาสตร์ (ส21102) Smile
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 เวลา 14.20-15.10 น.
   
คำชี้แจง  ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
=> 1. ให้นักเรียนสแกน QR code เพื่อเข้าไลน์กลุ่มเรียนสังคมศึกษา
                         
=> 2. ลงชื่อเข้าเรียน 'คลิก'
=> 3. ศึกษาตัวชี้วัดรายวิชาประวัติศาสตร์ 'คลิก'' 
=> 4. จดบันทึกตัวชี้วัด>>ลงสมุดประจำวิชา
=> 5
ทำใบงานที่ 2 
ในสมุด 'คลิก' โดยค้นคว้าความรู้จากแหล่ง
            ความรู้อื่น ๆ ได้ 
=> 6. ส่งสมุดที่ครูประจำวิชาในวันที่มีเรียนตามตาราง
=> 7. หากมีข้อสงสัยสอบถามทาง LINE กลุ่มสังคมศึกษา ม.1/4

ข่าวสาร
Angry Birds
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2011-10-26 12:45:11 1562 0

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
สายใย

เมื่อ : 2019-10-10 13:35:44 129 0

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
1111
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-10-10 13:30:34 91

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
12283  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.924225 sec.