krunuch2 หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ชาวสว.3
ยินดีต้อนรับสู่รั่วสว.3• คำอธิบายรายวิชา และตัวชี้วัด
• สื่อการสอน การสังคายนา
• สื่อการสอน เผยแผ่พระพุทธศาสนา
• สื่อการสอน การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2
• สื่อการสอน ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
• ใบความรู้
• ใบงานที่ 1 การสังคายนา
• ใบงานที่ 2 การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
• ใบงานที่ 3 ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย

สถาบันการเงิน
• เนื้อหาPowerpoint

ทรัพย์สินทางปัญญา
• เนื้อหาPowerpoint

ธนาคารกลาง
• สื่อการเรียน

แนวคิด หลักการ เศรษฐกิจพอเพียง
• สื่อการเรียน

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
• สื่อการเรียน

• คำอธิบายรายวิชา และตัวชี้วัด
• สื่อการเรียน การแบ่งเวลาทางประวัติศาสตร์
• สื่อการเรียน การนับศักราช
• สื่อการสอน วิธีการทางประวัติศาสตร์
• สื่อการสอนรัฐโบราณ
• สื่ิอการสอนความเป็นมาและการตั้งหลักแหล่งในดินแดนประเทศไทย
• ใบงานที่ 1
• ใบงานที่ 2
• ใบงานที่ 3
• ใบงานที่ 4

• คำอธิบายรายวิชา และตัวชี้วัด


บทความล่าสุด
เรียนออนไลน์ ศ 32106 ม.5/11-12 วิชาเลือก 8 มี.ค.64
สร้างโดย : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ 6/10 และ 6/12 5 ก.พ.64
สร้างโดย : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ 6/8 และ 6/7 3 ก.พ. 64
สร้างโดย : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ 6/10 และ/12 29 ม.ค.64
สร้างโดย : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ 6/11 28 ม.ค. 64
สร้างโดย : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ ศ 32108 ม.6/11-12 วิชาเลือก 26 ม.ค.64
สร้างโดย : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ วิชา ศ30216 วิชาเลือก ม5/11-12 25 ม.ค. 64
สร้างโดย : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ 6/9 25 ม.ค.2564
สร้างโดย : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ 6/10 และ/12 22 ม.ค.64
สร้างโดย : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ 6/11 21 ม.ค. 2564
สร้างโดย : kruAkkarat


** วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 **
Smileการเรียนออนไลน์วิชาวิชาประวัติศาสตร์ (ส21104) Smile
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/14  ลงชื่อเข้าเรียนไลน์

คำชี้แจง ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
=> 1. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียน(ความเป็นมาและการตั้งหลักแหล่งในดินแดนประเทศไทย) 'คลิก'
=> 2. สรุปเนื้อหาลงในสมุดประจำวิชา
=> 3. หากมีข้อสงสัยสอบถามทาง LINE กลุ่มสังคมศึกษา 

_______________________________________________________________________
** วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 **
Smileการเรียนออนไลน์วิชาสังคมศึกษา(เศรษฐศาสตร์) ส21103 Smile
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/6    ลงชื่อเข้าเรียนในclassroom
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/10  ลงชื่อเข้าเรียในclassroom
=> 1. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนการพึ่งพาอาศัยกัน

=> 2. ทำใบงานการพึ่งพาอาศัยกัน 'คลิก' 
=> 3. หากมีข้อสงสัยสอบถามทาง LINE กลุ่มสังคมศึกษา
______________________________________________________________________________________
** วันที่ 18 มกราคม 2564 **

Smileการเรียนออนไลน์วิชาหน้าที่พลเมือง  Smile
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13  ลงชื่อเข้าเรียน 'คลิก' 
คำชี้แจง  ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
=> 1. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียน
=> 2. สืบค้นข้อมูลชัวร์ก่อนแชร์ทำลงในกระดาษA4(ส่งในอัลบั้มกลุ่ม)
=> 3. หากมีข้อสงสัยสอบถามทาง LINE กลุ่ม
 _______________________________________________________________________
** วันที่ 11 มกราคม 2564 **
Smileการเรียนออนไลน์วิชาประวัติศาสตร์ (ส21104)  Smile 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/14 ลงชื่อเข้าเรียน 'คลิก'
คำชี้แจง
  ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
=> 1. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนหนังสือเรียน(การตั้งหลักแหล่งในยุคโลหะ)
=> 2. ทำใบงานการตั้งหลักแหล่งในยุคโลหะ 'คลิก'
=> 3. หากมีข้อสงสัยสอบถามทาง LINE กลุ่มสังคมศึกษา
 

_______________________________________________________________________
=> 1. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนสถานบันการเงิน 'คลิก' 
=> 2. สรุปเนื้อหาสถานบันการเงิน ลงในสมุดประจำวิชา 
=> 3. หากมีข้อสงสัยสอบถามทาง LINE กลุ่มสังคมศึกษา
คำชี้แจง  ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
=> 1. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนหนังสือเรียน(การตั้งหลักแหล่งในยุคโลหะ)
=> 2. ทำใบงานการตั้งหลักแหล่งในยุคโลหะ 'คลิก'
=> 3. ส่งใบงานที่ครูประจำวิชาในวันที่มีเรียนตามตาราง
=> 4. หากมีข้อสงสัยสอบถามทาง LINE กลุ่มสังคมศึกษา
_______________________________________________________________________

Smileการเรียนออนไลน์วิชาประวัติศาสตร์ (ส21104)  Smile 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4   ลงชื่อเข้าเรียน 'คลิก' 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10   ลงชื่อเข้าเรียน 'คลิก' 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12   ลงชื่อเข้าเรียน 'คลิก' 
คำชี้แจง  ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
=> 1. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนรัฐโบราณ
=> 2. สรุปเนื้อหารัฐโบราณ ลงในสมุดประจำวิชา 'คลิก' 
=> 3. ส่งสมุดที่ครูประจำวิชาในวันที่มีเรียนตามตาราง
=> 4. หากมีข้อสงสัยสอบถามทาง LINE กลุ่มสังคมศึกษา
___________________________________________________________________________________________________________    

   ** วันที่ 24 ธันวาาคม 2563 **
Smileการเรียนออนไลน์วิชาสังคมศึกษา(เศรษฐศาสตร์) ส21103 Smile
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/2 เวลา 08.30-09.20 น.  ลงชื่อเข้าเรียน 'คลิก'
คำชี้แจง  ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้    

=> 1. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนทรัพย์สินทางปัญญา'คลิก' 
=> 2. สรุปเนื้อหาทรัพย์สินทางปัญญา ลงในสมุดประจำวิชา 
=> 3. ส่งสมุดครูประจำวิชาในวันที่มีเรียนตามตาราง
=> 4. หากมีข้อสงสัยสอบถามทาง LINE กลุ่มสังคมศึกษา 

 
      ** วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 **

Smile
การเรียนออนไลน์วิชาประวัติศาสตร์ (ส21102) Smile
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 เวลา 14.20-15.10 น.
   
คำชี้แจง  ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
=> 1. ให้นักเรียนสแกน QR code เพื่อเข้าไลน์กลุ่มเรียนสังคมศึกษา
                         
=> 2. ลงชื่อเข้าเรียน 'คลิก'
=> 3. ศึกษาตัวชี้วัดรายวิชาประวัติศาสตร์ 'คลิก'' 
=> 4. จดบันทึกตัวชี้วัด>>ลงสมุดประจำวิชา
=> 5
ทำใบงานที่ 2 
ในสมุด 'คลิก' โดยค้นคว้าความรู้จากแหล่ง
            ความรู้อื่น ๆ ได้ 
=> 6. ส่งสมุดที่ครูประจำวิชาในวันที่มีเรียนตามตาราง
=> 7. หากมีข้อสงสัยสอบถามทาง LINE กลุ่มสังคมศึกษา ม.1/4

https://forms.gle/rovYM58Lir1NykEQ8
ข่าวสาร
Angry Birds
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2011-10-26 12:45:11 1922 0

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
สายใย

เมื่อ : 2019-10-10 13:35:44 365 0

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
1111
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-10-10 13:30:34 269

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
21938  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 1.053594 sec.