krutom หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ครูสุจินดา คล้ายขำ• โครงสร้างรายวิชา
• ใบงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
• สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
• สาระที่ 2 สังคมและวัฒนธรรม
• สาระที่ 2 รัฐศาสตร์
• สาระที่ 2 กฎหมาย
• สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
• สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ไทย
• สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์สากล
• สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
• เอกสารการเรียนออนไลน์ครั้งที่ 1 (28 พ.ค.63)
• เอกสารการเรียนออนไลน์ครั้งที่ 2 (4 มิ.ย.63)
• เอกสารการเรียนออนไลน์ครั้งที่ 3 (11 มิ.ย.63)

• โครงสร้างรายวิชา
• ใบงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
• หน่วยที่ 1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์(25พ.ค.63)
• หน่วยที่ 2 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย (1 มิ.ย. 63)
• หน่วยที่ 3 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (8 มิ.ย. 63)
• แนะนำรายวิชาภูมิศาสตร์

• โครงสร้างรายวิชา
• ใบงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
• หน่วยที่ 1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
• หน่วยที่ 2 ทวีปยุโรป

• classroom 2/2 รหัสชั้นเรียน ckw3liv
• classroom 2/4 รหัสชั้นเรียน vwsf67c
• classroom 2/6 รหัสชั้นเรียน 4j2svje
• classroom 2/8 รหัสชั้นเรียน cdqaemb
• classroom 2/10 รหัสชั้นเรียน ew6mszs
• classroom 2/12 รหัสชั้นเรียน o7lwkjj
• classroom 5/6 รหัสชั้นเรียน zwzgc5c
• classroom 5/13 รหัสชั้นเรียน wuo7ddr
• classroom 6/1 รหัสชั้นเรียน tc5g6ou
• classroom 6/6 รหัสชั้นเรียน hlpxilr
• classroom 6/12 รหัสชั้นเรียน mniguv5


             


          
   
                   
          

                              
สถิติ
เยี่ยมชม
12727  วิชาภูมิศาสตร์ ม.2
• ทวีปยุโรป (22 มิ.ย.63)
• การคำนวณมาตรส่วนในแผนที่
วิชาภูมิศาสตร์ ม.5
• ครั้งที่ 2 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย (1 มิ.ย.63)
วิชาโลกศึกษา ม.6
• ครั้งที่ 1 ระบอบการปกครอง (28 พ.ค.63)
• ครั้งที่ 2 กฎหมายในชีวิตประจำวัน (4 มิ.ย.63)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 2.623720 sec.