Evaluation หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

เอกลักษณ์ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 'อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 'ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
• ผลสัมฤทธิ์ ปี 2563

ผลการสอบ O-NET
• O-NET ม.3 ปี 2563
• O-NET ม.6 ปี 2563
• O-NET ม.3 ปี 2562
• O-NET ม.6 ปี 2562

ประกาศห้องสอบ
• สอบกลางภาค
• สอบปลายภาค

แบบฟอร์ม
• แบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคม ฯ
• ขอผ่อนผันการสอบ
• แบบแจ้งแนวโน้มติด 0/ร/มส

ตารางสอบ
• กลางภาค
• ปลายภาค

รายชื่อครู และ นักเรียน
• ครูที่ปรึกษา ปี 2564
• รายชื่อครูส่งปพ5 ปีการศึกษา 2564
• รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2564

กิจกรรม


                          ตรวจสอบผลการเรียน (คลิก)                                                                      

                      ประชาสัมพันธ์
 
      สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษ 2564
        วันที่ 27 กันยายน - 1 ตุลาคม 2564
------------------------------------------------------

    ม.ต้น สอบ วันที่ 28 และ 30 กันยายน 2564                     
ม.ปลาย วันที่ 27,29 กันยายน และ 1ตุลาคม 2564

   ----------------------------------------------------               

                      

                                            
                                                      
 


2000
น่าสนใจ
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2012-12-16 19:38:36 2300 0
การประเมินสภาพจริง
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2012-12-16 19:37:25 2203 0
โครงการ PISA
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2012-12-16 11:54:56 2126 0

ทั้งหมด


ข่าวสาร
ค้นหา 


เมื่อ : 2021-08-22 17:23:17 31 0

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
44182  ประกาศ
ระเบียบกระทรวง
• การปฏิบัติของผู้เข้าสอบ 1
• การปฏิบัติของผู้เข้าสอบ 2
• การปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ

ระเบียบวัดผลโรงเรียน
• ระเบียบวัดผล
• ระเบียบวัดผล สพฐ

น่ารู้
• การวัดประเมินผลช่วงโควิด
• การวัดประเมินผลช่วงโควิด

แบบฟอร์ม
• แผนการวัด
• คำร้องสอบแก้ตัว
• แจ้ง 0,ร,มส
• สรุปผลการเรียน
• สรุปคุณลักษณะ
• สำรวจเวลา
• คำร้องขอมีสิทธิ์สอบ
• แบบแจ้งรายชื่อ 80%
• ขออนุมัติ."ร"

ปฏิทิน
• สอบ O-NET
• งานวัดผล

โปรแกรม
• โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ
• วิธีใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ
• การใช้โปรแกรม bookmark
• วิธีการใช้ Ischool

น่ารู้
• การสอบ 0-NET
• วิธีการวัดและประเมินผล
• การประเมินตามสภาพจริง


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.778991 sec.