TKT หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

{[WeLcoMe To THAI GRaMmaR & LiTeRaTurE BY...TKT...]}

นายอธิวัฒน์ เงินสมบัติ ครูภาษาไทย นมร.ส.ว.
นายอธิวัฒน์ เงินสมบัติ
ครูภาษาไทย
หลักสูตร
• คำอธิบายรายวิชา
• ตัวชั้วัด

ภาษาไทย ม.2 (ท21101)
• โคลงภาพพระราชพงศาวดาร
• นิราศเมืองแกลง
• ศิลาจารึกหลักที่ ๑
• การสร้างคำ
• คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
• การฟัง การดู การพูด
• กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง


!!!เกร็ดความรู้เรื่องพระศรีสุริโยทัยคลิ๊กที่ภาพ!!!!

อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา

ไม่ระบุ

เมื่อ : 2021-05-30 10:35:39 589

ไม่ระบุ

เมื่อ : 2021-05-30 10:35:39 597

ไม่ระบุ

เมื่อ : 2020-05-04 00:37:23 803

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
30299  กิจกรรม

บทความล่าสุด
สัปดาห์ที่ ๑๔ แก่นแท้ของการพัฒนา
สร้างโดย : LDASW3
สัปดาห์ที่ ๙ สื่อกู้ชีพฉุกเฉิน สำหรับเด็ก SUBTHAI
สร้างโดย : LDASW3
สัปดาห์ที่ ๘ สื่อกู้ชีพฉุกเฉิน สำหรับเด็กเล็ก SUBTHAI
สร้างโดย : LDASW3
แบบประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาประจาปีงบประมาณ 2564 ด้านการเปิดเผยข้อมูล (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT
สร้างโดย : Satriwit3
เรียนออนไลน์ ศ 32106 ม.5/11-12 วิชาเลือก 8 มี.ค.64
สร้างโดย : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ 6/10 และ 6/12 5 ก.พ.64
สร้างโดย : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ 6/8 และ 6/7 3 ก.พ. 64
สร้างโดย : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ 6/10 และ/12 29 ม.ค.64
สร้างโดย : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ 6/11 28 ม.ค. 64
สร้างโดย : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ ศ 32108 ม.6/11-12 วิชาเลือก 26 ม.ค.64
สร้างโดย : kruAkkarat

กระทู้ล่าสุด


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 1.002045 sec.