Kru_isaLi Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

++Websiteดี มีความรู้ กับครูอิสรีย์ ^ ^ !

วิชาวิทยาการคำนวณ ม.5
• คำอธิบายรายวิชา
• การวัดผลประเมินผล
• Course Syllabus
• สื่อการเรียนรู้

วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.5
• คำอธิบายรายวิชา
• การวัดผลประเมินผล
• Course Syllabus
• สื่อการเรียนรู้

วิชาวิทยาการคำนวณ ม.1/14
• คำอธิบายรายวิชา
• การวัดผลประเมินผล
• Course Syllabus
• สื่อการเรียนรู้

++ถ่ายทอดความรู้ สู่นักเรียน++ ^ ^ !!
! เข้าสู่ เว็บหลักครูอิสรีย์ >> http://krua.isali.satriwit3.ac.th
!! Page Facebook
 >> Sw3_Com by kruA.isaLi

 
เข้าสู่ห้องเรียน Online  Google Classroom  วิชาวิทยาการคำนวณ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

ห้องเรียน  ม.5/2   >> arpfulf
ห้องเรียน  ม.5/4   >> ku32a3t
ห้องเรียน  ม.5/6   >> zcm7tjl
ห้องเรียน  ม.5/7   >> l3uahda
ห้องเรียน  ม.5/8   >> qhdtxax
ห้องเรียน  ม.5/12 >> wj7uufs
ห้องเรียน  ม.5/13 >> 4qws3uy


นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่รูป (ด้านล่าง) เพื่อดูวิธีการเรียนออนไลน์
  

Cr. ครูกมลชนก
ประกาศ!
Search 
ข้อมูลใน Flash drive มองไม่เห็น แก้ไขได้!!!
บทความ
Create : 2014-09-14 22:17:56 2177 0
ป้องกันไวรัส autorun.inf ได้ไม่ยาก!!!
บทความ
Create : 2014-09-14 22:08:51 2689 0
การเขียนภาษา JaVa เบื้องต้น
บทความ
Create : 2014-08-18 15:28:56 2108 0
ภาษา JaVa น่ารู้
Create : 2014-08-15 22:43:00 2348 0 บทความ
การ Package งานด้วยโปรแกรม Powerpoint
Create : 2013-07-30 21:15:24 2290 0 บทความ
สื่อCAI
Create : 2012-09-16 00:07:02 2372 0 บทความ
เรียนอย่างไรให้เข้าใจ!
Create by : computer
Create : 2012-06-27 00:31:04 3614 0 บทความ
ฟังก์ชัน Printf()
Create : 2012-06-27 21:46:38 2716 0 บทความ

more


RSS IT News

"เดียร์น่า" ดีใจ ดีอีเอส กู้ไอจี คืนสำเร็จ
   "เดียร์น่า" นางเอกดังช่อง 3 ร้อง ดีอีเอส ไอจีร้านชานมของตนถูกแฮกข้อมูลไปเรียกค่าไถ่ เจ้าหน้าที่ช่วยประสาน จนสามารถกู้คืนได้ แนะนำประชาชนอย่ากดลิงก์ใดๆ ที่ส่งมา เพื่อป้องกันตนเองไม่ตกเป็นเหยื่อ


NT จับมือ Alibaba Cloud ขยายดิจิทัลโซลูชันในไทย
   ​NT เปิดตัวพันธมิตร Alibaba Cloud หวังให้บริการโซลูชันคลาวด์ พร้อมยกระดับแพลตฟอร์มการทำงาน รับการเติบโตของธุรกิจดิจิทัลในประเทศ ตอบสนองความต้องการด้านดิจิทัลของลูกค้าภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ สมยศ ธนพิรุณธร รองกรรมกา   ยิบอินซอย จับมือ RapidsDB เพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์ม Big Data และ AI มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ให้ได้เปรียบในการแข่งขันในยุคของ digitalization โดยเจาะกลุ่มลูกค้าภาครัฐ การเงินการธนาคาร บริษัทประกัน และภาคเอกชนนายสุภั


"ชัยวุฒิ" รับปากหางบ 20,000 ล้านบาท นัด "ชัชชาติ" เคลียร์สายสื่อสารลงดิน
   "ชัยวุฒิ" นัดจับเข่าคุย "ชัชชาติ" 4 ก.ค.นี้ พร้อมนับหนึ่งใหม่โครงการท่อร้อยสาย รับปากจัดสรรงบประมาณ 20,000 ล้านบาท เป็นเจ้าภาพทำท่อร้อยสายทั่วกทม. ช่วยลดต้นทุนเอกชน คาดนำสายสื่อสารลงดิน เสร็จภายใน 4 ปี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐ


ดีป้าชงงบ 900 ล้านบาท ผุด 6 โครงการดิจิทัล
   


Comment(s)

Statistic
Counter
71861  Activity

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม+
• cmu ethesis
• ThaiLis
• onec
• ormschool

สืบค้นข้อมูล!
• google
• yahoo
• bing

หนังสือพิมพ์..
• ผู้จัดการ
• ไทยรัฐ
• เดลินิวส์
• มติชน

Qr Code?
• Qr Code

New Article
ดาวน์โหลด หนังสือแสดงความยินยอม ขอรับวัคซีนไฟเซอร์
Create by : Satriwit3
สัปดาห์ที่ ๑๔ แก่นแท้ของการพัฒนา
Create by : LDASW3
สัปดาห์ที่ ๙ สื่อกู้ชีพฉุกเฉิน สำหรับเด็ก SUBTHAI
Create by : LDASW3
สัปดาห์ที่ ๘ สื่อกู้ชีพฉุกเฉิน สำหรับเด็กเล็ก SUBTHAI
Create by : LDASW3
แบบประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาประจาปีงบประมาณ 2564 ด้านการเปิดเผยข้อมูล (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT
Create by : Satriwit3
ประกาศงานนักศึกษาวิชาทหาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
Create by : Satriwit3
เรียนออนไลน์ ศ 32106 ม.5/11-12 วิชาเลือก 8 มี.ค.64
Create by : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ 6/10 และ 6/12 5 ก.พ.64
Create by : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ 6/8 และ 6/7 3 ก.พ. 64
Create by : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ 6/10 และ/12 29 ม.ค.64
Create by : kruAkkarat


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 1.615297 sec.