HR หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   ระเบียบการแต่งกาย

ระบบบันทึกการโฮมรูมออนไลน์
• ปีการศึกษา 256ุ6 (ผ่านระบบ Student Care)
• ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
• ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1
• ปีการศึกษา 2564
• ปีการศึกษา 2563

สารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล
• ปีการศึกษา 2565
• ปีการศึกษา 2564
• ปีการศึกษา 2563
• ปีการศึกษา 2562

แผนงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
• เว็บไซต์แผนงาน

งานทะเบียนประวัติ และบำเหน็จความชอบ
• เว็บไซต์งานทะเบียนประวัติ และบำเหน็จความชอบ

แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน
• แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน PA (ครูยังไม่มีวิทยฐานะ)
• แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน PA (ครูผู้ช่วย)
• แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน PA (ครูชำนาญการ)
• แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน PA (ครูชำนาญการพิเศษ)
• แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน PA (ครูเชี่ยวชาญ)
• แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน PA (ครูเชี่ยวชาญพิเศษ)

แบบฟอร์มเอกสาร
• ใบลาข้าราชการ
• ใบลาลูกจ้างชั่วคราว
• ใบขออนุญาตเปลี่ยนเวร
• ใบขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่
• คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่
• ขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ กพ.7
• แบบ7127 คำขอเพิ่มปรับปรุงฐานขอมูลภาครัฐ
• บค.106 แบบขออนุญาตเปลี่ยนเวรประจำวัน

งานพัฒนาวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
• แบบบันทึกนัดหมายกรรมการประเมิน PA
• แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว9
• PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน S.W.3
• PA2 แบบประเมินของกรรมการ
• PA3 แบบสรุปผลการประเมิน
• บันทึกข้อความส่ง ว17+PA สว3
• บันทึกข้อความส่ง ว21 + PA สว3
• คณะฯประเมินผลการพัฒนางานฯ PA 2566
• สำรวจคณะกรรมการประเมิน PA 66
• แบบตัวอย่าง ว.PA
• เอกสารที่เกี่ยวกับ ว.PA
• เอกสารประกอบอบรม PA สพม.กท1

เอกสาร PA ปีงบประมาณ 67
• แบบฟอร์มปกPA งบ 67
• PA1 แนวทางเขียนแบบข้อตกลง

ประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล   
 ประกาศรายชื่อสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายเดือน 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
080367 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาวฯ
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2020-10-04 13:03:39 849
070367 ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2020-10-04 12:41:52 720
160267 กิจกรรมอำลาช่อราชาวดี ม.6
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2020-11-08 07:49:43 650
171166 คณะศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บวรนิเวศ ศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2020-11-08 07:58:49 716
040263 พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2020-10-04 12:38:17 777
040263 กิจกรรมการป้องกันภัยพิบัติและการอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2020-10-04 12:26:20 668

ทั้งหมดโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.774079 sec.