HR หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   
ระบบบันทึกการโฮมรูมออนไลน์
• ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
• ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1
• ปีการศึกษา 2564
• ปีการศึกษา 2563

สารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล
• ปีการศึกษา 2564
• ปีการศึกษา 2563
• ปีการศึกษา 2562

แผนงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
• เว็บไซต์แผนงาน

งานทะเบียนประวัติ และบำเหน็จความชอบ
• เว็บไซต์งานทะเบียนประวัติ และบำเหน็จความชอบ

แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน
• แบบบันทึกขอประเมิน PA
• แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน PA (ครูยังไม่มีวิทยฐานะ)
• แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน PA (ครูผู้ช่วย)
• แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน PA (ครูชำนาญการ)
• แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน PA (ครูชำนาญการพิเศษ)
• แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน PA (ครูเชี่ยวชาญ)
• แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน PA (ครูเชี่ยวชาญพิเศษ)

แบบฟอร์มเอกสาร
• ใบลาข้าราชการ
• ใบลาลูกจ้างชั่วคราว
• ใบขออนุญาตเปลี่ยนเวร
• ใบขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่
• คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่
• ขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ กพ.7
• แบบ7127 คำขอเพิ่มปรับปรุงฐานขอมูลภาครัฐ

งานพัฒนาวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
• สำรวจคณะกรรมการประเมิน PA 66
• แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว9
• PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน S.W.3
• PA2 แบบประเมินของกรรมการ
• PA3 แบบสรุปผลการประเมิน
• บันทึกข้อความส่ง ว17+PA สว3
• บันทึกข้อความส่ง ว21 + PA สว3
• แบบตัวอย่าง ว.PA
• เอกสารที่เกี่ยวกับ ว.PA
• เอกสารประกอบอบรม PA สพม.กท1
• ส่งเอกสาร PA1 ปีงบประมาณ 2565
• คณะฯประเมินผลการพัฒนางานฯ PA 2565

เอกสาร PA ปีงบประมาณ 66
• แบบฟอร์มปกPA งบ 66
• PA1 แนวทางเขียนแบบข้อตกลง
ประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เอกภาษาไทย
 
ตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค. - 4 พ.ย. 2565 นี้เท่านั้น

VDO ทีมโสตฯ นมร.ส.ว. Official


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2020-10-04 12:28:59 656
โรงเรียนรับการประเมินเพื่อรับรางวัลด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2020-10-04 12:20:12 607
ราชาวดีสาร กลุ่มบริหารงานบุคคล 2563
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2020-10-04 05:37:29 623
ราชาวดีสาร กลุ่มบริหารงานบุคคล 2562
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2020-10-04 05:30:31 641
030763 กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2563
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2020-10-04 13:03:39 588
200163 การเลือกตั้งสภาผู้แทนนักเรียน
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2020-11-08 08:05:23 556

ทั้งหมดโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.805190 sec.