HR หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   เกี่ยวกับกลุ่มบริหารงานบุคคล
• ระเบียบการติดเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี

งานในกลุ่มบริหาร
• งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
• งานพัฒนาบุคลากร
• งานทะเบียนประวัติ
• งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด เอดส์ และอบายมุข
• งานสารวัตรนักเรียน
• งานวิทยุสื่อสาร
• งานแผนงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
• งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
• งานระดับชั้น
• งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
• งานประสานงานเครือข่ายผู้ปกครอง
• งานสวัสดิการกลุ่มบริหารงานบุคคล
• งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
• งานวินัยและรักษาวินัย
• งานรักษาความปลอดภัย
• งานส่งเสริมกิจการนักเรียน และงานประชาธิปไตย

แบบฟอร์มเอกสาร
• ใบลาข้าราชการ
• ใบลาลูกจ้างชั่วคราว
• ใบขออนุญาตเปลี่ยนเวร
• ใบขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่
อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
อบรมการป้องกันอัคคีภัย
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2020-03-29 14:32:50 42
กิจกรรมวันพ่อ
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2020-03-29 14:17:45 40
กิจกรรมวันครู
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2020-03-29 14:04:05 40
กิจกรรมวันเด็ก
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2020-03-29 13:48:26 41
กิจกรรมวันมาฆบูชา
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2020-03-29 13:43:09 36
พิธีมอบเกียรติบัตรวันเชิดชูเกียรติ
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2020-03-29 13:34:19 37

ทั้งหมดโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.877405 sec.