Kitipong หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

การเรียนนากศิลป์ ม 1 โขนการเรียนนาฏศิลป์ ม 1 โขน
• การเรียน ผ่าน DLTV ครั้งที่ 1
• ประวัติความเป็นของโขน
• วิวัฒนาการโขน


สืบค้นข้อมูล
• google
• yahoo
• Bing
• youtube
• facebook

หนังสือพิมพ์
• ไทยรัฐ
• เดลินิวส์
• มติชน

นาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน
• รำพื้นบ้าน

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตร
• คำอธิบายรายวิชา
• ตัวชี้วัดรายวิชา
• แผนการวัดและประเมินผล
• แผนการจัดการเรียนรู้
• สื่อการเรียนการสอน
• ภาระงานที่ต้องทำ
• ผลงานนักเรียน
• อื่นๆ

สื่อการเรียนการสอน
• นาฏยศัพท์
• โขน ชุด หนุมานจับนางเบญกาย
• โขน ตอนพระเคณร์เสียงา
• โขน ตอน พระรามรบทศกัณฐ์

กิจกรรม

การเรียนนาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การฝึกโขน(ตบเข่า)แบบฝึกภาคปฏิบัติก่อนการเรียนในชั้นเรียน

 
การฝึกโขน ถองสะเอว แบบฝึกภาคปฏิบัติก่อนการเรียนในชั้นเรียน
 
การฝึกโขน  เต้นเสา


นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/9และ 1/11 ให้เข้าเรียนวิชานาฏศิลป์  ศ.21102 เวลา  09.20-11.00 และ 13.30-15.10 น.  23/12/63

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/13 ให้เข้าเรียนวิชานาฏศิลป์ ศ.21102 เวลา  11.50-13.30 น. 24/12/ุ63
  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10  ให้เข้าเรียนวิชานาฏศิลป์  ศ.21102 เวลา  09.20-11.00 น 25/12/63  


นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/15 ให้เข้าเรียนวิชานาฏศิลป์ ศ21102 เวลา 14.20-16.00 น พร้อมปริ๊นใบงานส่งตอนเปิดเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12 และ 1/14 ให้เข้าเรียนวิชานาฏศิลป์ ศ21102  เวลา 09.20-11.00 น.และ 12.40-15.10 น.

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/9และ1/11 ให้เข้าเรียนวิชานาฏศิลป์ ศ21102  เวลา 9.20-11.00 และ 13.30-15.10 น   30/12/63  


ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/15 ให้เข้าเรียนวิชานาฏศิลป์ ศ21102 เวลา 14.20-16.00 น 4/1/64

ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12 และ1/14 ให้เข้าเรียนวิชานาฏศิลป์ ศ21102 เวลา 09.20-11.00 และ12.40-15.10 น.   5/1/63

ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 และ1/11 ให้เข้าเรียนวิชานาฏศิลป์ ศ21102 เวลา 09.20-11.00 และ 13.30 - 15.10 น  6/1/64

ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 เข้าเรียนวิชานาฏศิลป์ ศ 21102 เวลา 09.20-11.00 น  8/1/64

ให้นักเรียนวิชาเลือก ม.2 เข้าเรียนวิชา ศ.20204 ให้ฝึกท่องโน๊ตลายโปงลาง

ให้นักเรียน ม.1/15 เข้าเรียนวิชานาฏศิลป์  ศ.21102 เวลา 14.20-16.00 น  11  ม.ค.  64


ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/12 และ 1/14  เข้าเรียนวิชานาฏศิลป์ ศ.21102  เวลา  09.20-11.00 น และ 12.40-14.20  12/1/2564 
ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/9 และ1/11 เข้าเรียนวิชานาฏศิลป์ ศ.21102 เวลา 09.20-11.00 และ  13.30-15.10 13/1/2564  

ให้นักเรียนชั้นมัธมศึกษาปีที่  1/13 เข้าเรียนวิชานาฏศิลป์ ศ.21102 เวลา 11.50-13.30  14/1/2564
ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/15 เข้าเรียนวิชานาฏศิลป์ ศ.21102 เวลา  14.20-16.00  น 18/1/64 

ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/12 และ 1/14 เข้าเรียนวิชานาฏศิลป์ ศ21102 เวลา 09.20-11.00 และ 12.40-14.20  น 19/1/2564
ให้นักเรียนชั้นมัธมศึกษาปีที่ 1/9และ1/11 เข้าเรียนวินาฏศิลป์ไทย ศ21102 เวลา 09.20-11.00 และ13.30-15.10  น. 20/1/2564
ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/13 เข้าเรียนวิชานาฏศิลป์ไทย  ศ 21102 เวลา  11.50-13.30 น 21/1/2564
ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/15 เข้าเรียนวิชานาฏศิลป์ไทย  ศ21102  เวลา 14.20-16.00 น 25/1/2564
ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 และ 1/11 เข้าเรียนวิชานาฏศิลป์ไทย ศ 21102 เวลา  09.20-11.00 และ 13.30-15.10  27/1/2564
บทความ
ค้นหา 
หัวโขน
บทความ
เมื่อ : 2011-10-07 13:25:38 10901 0
โขน
บทความ
เมื่อ : 2011-10-07 13:46:15 6219 0

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา

ไม่ระบุ

เมื่อ : 2012-08-09 09:24:29 1137
ภาพการแสดงโขนและนาฏศิลป์
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2011-10-06 17:38:43 1316

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
47001  ประกาศ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.632144 sec.