kru_nitjudo หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   หลักสูตร
• คำอธิบายรายวิชา
• ตัวชี้วัดรายวิชา
• แผนการวัดผลประเมินผล
• แผนการจัดการเรียนรู้
• หน่วยที่ 1 มารู้จักกีฬายูโดกันเถอะ
• หน่วยที่ 2 สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
• หน่วยที่ 3 ทักษะพื้นฐานกีฬายูโด
• หน่วยที่ 4 ยูโดยอดนักทุ่ม
• หน่วยที่ 5 เทคนิคการปล้ำ
• หน่วยที่ 6 กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ
• แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผลงานด้านกีฬายูโดส.ว.3
• วิดิทัศน์การแข่งขัน
• ผลงานนักเรียนคำศัพท์
• สไลด์นำเสนอกีฬายูโด
• รายชื่อนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้สถาบัน

นักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติ
• รณรงค์ยาเสพติด 2555
• เยาวชนรักชาติ รักประชาธิปไตย
• นำเสนอผลงาน 1
• นำเสนอผลงาน 2

สื่อการเรียนการสอน
• skill judo
• เนื้อหาสาระการปฐมนิเทศวิชาพลศึกษา(ยูโด)
• สื่อวิชาพลศึกษา พ31102
• แบบฝีกทักษะ1
• แบบฝึกทักษะ2
• แบบฝึกทักษะ3
• แบบฝึกทักษะ4
• ทักษะนอนตบเบาะล้มหลัง
• ทักษะนั่งตบเบาะล้มหลัง
• ทักษะนั่งบนส้นเท้าตบเบาะล้มหลัง
• ทักษะยืนตบเบาะล้มหลัง
• ทักษะตบเบาะล้มข้าง
• ทักษะนอนตบเบาะล้มข้าง
• ทักษะนั่งบนส้นเท้าตบเบาะล้มข้าง
• ทักษะยืนตบเบาะล้มข้าง
• ทักษะม้วนตัวตบเบาะ
• เทคนิคการใช้มือท่าที่1
• เทคนิคการใช้มือท่าที่2
• เทคนิคการใช้สะโพกท่าที่1
• เทคนิคการใช้สะโพกท่าที่2
• เทคนิคการใช้เท้า
• เทคนิคการปล้ำท่าที่1
• เทคนิคการปล้ำท่าที่2

• ติดรอ

แฮนด์บอล
• ประวัติแฮนด์บอล
• แบบฝึกหัด
• คำอธิบายรายวิชา
• ตัวชี้วัด
• การเล่นกีฬาแฮนด์บอล

สุขศึกษา ม.4 พ31101
• ปฐมนิเทศ วิชาสุขศึกษา 1 รหัสวิชา พ31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
• คำอธิบายรายวิชา
• ระบบต่างๆของร่างกาย
• ใบงานบทที่ 1
• เฉลยใบงานบทที่ 1
• แบบทดสอบบทที่ 1
• การดูแลตนเองและบุคคลในครอบครัว
• สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชน
• ความรุนแรงในสังคม
• แบบทดสอบ
• กาดูแลตนเองและบุคคลในครอบครัว2
• พฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต1-2
• ค่านิยมทางเพศกับวัฒนธรรม
• สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชน2
• การใช้ยาและสารเสพติด 1
• การใช้ยาและสารเสพติด 2
• สรุปภาระงานวิชาสุขศึกษา ม.4

สุขศึกษา ม.3 พ23103
• คำอธิบายรายวิชา/ตัวชี้วัด
• อนามัยเจริญพันธุ์และการตั้งครรภ์
• ใบงาน
• แบบทดสอบ 1
• การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว
• แบบทดสอบ 2
สืบค้นข้อมูล
• google
• bing
• yahoo

หนังสือพิมพ์
• ไทยรัฐ
• เดลินิวส์
• มติชน
• ข่าวสด
• สยามกีฬา


                                                     ประกาศ

                         คลิ๊ก เข้าทำเเบบทดสอบ หน่วยที่ 1 มารู้จักกีฬายูโดกันเถอะ     

คาบที่ 2 หน่วยที่ 2  มารู้จักกีฬายูโดกันเถอะ 
      1.ครูเล่าถึงประวัติความเป็นมาของกีฬายูโดพอสังเขป/อธิบายและ 

         สาธิตเกี่ยวกับการแต่งกายและทำความเคารพ
     2. 
นักเรียนฝึกปฏิบัติการผูกสายรัดเอวและการทำความเคารพ

        โดยคำนึงถึงระยะห่างทางสังคมด้วย
     3.
ในกรณีนักเรียนเรียนออนไลน์ให้ศึกษาเรียนรู้จาก Web. Kru_nitjudo  หัวข้อหลัก หลักสูตร  
       หัวข้อย่อยเรื่องหน่วยที่ 2และศึกษาจากสื่อการเรียนการสอน หัวข้อย่อยสื่อวิชาพลศึกษา พ31102
    4.
เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม

คาบที่ 3  ทบทวนเรื่องการแต่งกายและการทำความเคารพและสอบปฏิบัติทำแบบทดสอบหลังเรียน 10 ข้อ
หน่วยที่ 3 ทักษะพื้นฐานกีฬายูโด
คาบที่ 4 การทรงตัว /การเคลื่อนที่
คาบที่ 5 การจับคู่ต่อสู้/การทำให้คู่ต่อสู้เสียการทรงตัว
กิจกรรม
     1.นักเรียนศึกษาใน Web. kru_nitjudo จากสื่อหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
        และฝึกฝนตนเองตามที่ได้อธิบายและมีรูปภาพประกอบ
     2.ให้คำนึงถึงความปลอดภัยในการฝึก  
     3. สรุปทบทวนโดยทำ Mind Mapping หัวข้อที่เรียนลงสมุด พร้อม
         ส่งในสัปดาห์ต่อไป  มีข้อสงสัยสอบถามได้ในไลน์กลุ่มของห้อง


ข่าวสาร
คำอธิบายรายวิชา
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2013-01-22 16:00:51 3919 0 Approve
ประวัติแฮนด์บอล
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2013-01-22 15:26:06 116837 0 Approve
การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน 2
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2013-01-22 15:09:41 3163 0 Approve
กีฬายูโด
เมื่อ : 2011-10-09 09:52:57 4496 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
กีฬายูโด2
เมื่อ : 2012-02-04 16:33:27 3410 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ฝากบอกนักกีฬายูโด และศิษย์รักทุกคน
เมื่อ : 2011-10-09 09:32:28 3310 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
สรุปภาระงานวิชาสุขศึกษาม.4

เมื่อ : 2021-03-18 23:47:58 1032 0


เมื่อ : 2021-03-18 23:47:31 952 0
แฮนด์บอล

เมื่อ : 2013-01-22 15:20:47 2674 0

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา

ไม่ระบุ

เมื่อ : 2020-06-30 15:14:08 796

ไม่ระบุ

เมื่อ : 2020-06-29 14:31:31 707

ไม่ระบุ

เมื่อ : 2020-06-29 14:31:20 824

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
209465  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 1.092415 sec.