kru_nitjudo หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   หลักสูตร
• คำอธิบายรายวิชา
• ตัวชี้วัดรายวิชา
• แผนการวัดผลประเมินผล
• แผนการจัดการเรียนรู้
• หน่วยที่ 1 มารู้จักกีฬายูโดกันเถอะ
• หน่วยที่ 2 สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
• หน่วยที่ 3 ทักษะพื้นฐานกีฬายูโด
• หน่วยที่ 4 ยูโดยอดนักทุ่ม
• หน่วยที่ 5 เทคนิคการปล้ำ
• หน่วยที่ 6 กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ
• แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผลงานด้านกีฬายูโดส.ว.3
• วิดิทัศน์การแข่งขัน
• ผลงานนักเรียนคำศัพท์
• สไลด์นำเสนอกีฬายูโด
• รายชื่อนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้สถาบัน

นักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติ
• รณรงค์ยาเสพติด 2555
• เยาวชนรักชาติ รักประชาธิปไตย
• นำเสนอผลงาน 1
• นำเสนอผลงาน 2

สื่อการเรียนการสอน
• skill judo
• แบบฝีกทักษะ1
• สื่อวิชาพลศึกษา พ31102
• แบบฝึกทักษะ2
• แบบฝึกทักษะ3
• แบบฝึกทักษะ4
•

• ติดรอ

แฮนด์บอล
• ประวัติแฮนด์บอล
• แบบฝึกหัด
• คำอธิบายรายวิชา
• ตัวชี้วัด
• การเล่นกีฬาแฮนด์บอล

สุขศึกษา พ31103
• คำอธิบายรายวิชา
• ตัวชี้วัด
• ระบบต่างๆของร่างกาย
• ชีวิตและครอบครัว
• ใบงานความปลอดภัยสืบค้นข้อมูล
• google
• bing
• yahoo

หนังสือพิมพ์
• ไทยรัฐ
• เดลินิวส์
• มติชน
• ข่าวสด
• สยามกีฬา


                                                     ประกาศ

                         คลิ๊ก เข้าทำเเบบทดสอบ หน่วยที่ 1 มารู้จักกีฬายูโดกันเถอะ     

คาบที่ 2 หน่วยที่ 2  มารู้จักกีฬายูโดกันเถอะ 
      1.ครูเล่าถึงประวัติความเป็นมาของกีฬายูโดพอสังเขป/อธิบายและ 

         สาธิตเกี่ยวกับการแต่งกายและทำความเคารพ
     2. 
นักเรียนฝึกปฏิบัติการผูกสายรัดเอวและการทำความเคารพ

        โดยคำนึงถึงระยะห่างทางสังคมด้วย
     3.
ในกรณีนักเรียนเรียนออนไลน์ให้ศึกษาเรียนรู้จาก Web. Kru_nitjudo  หัวข้อหลัก หลักสูตร  
       หัวข้อย่อยเรื่องหน่วยที่ 2และศึกษาจากสื่อการเรียนการสอน หัวข้อย่อยสื่อวิชาพลศึกษา พ31102
    4.
เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม

คาบที่ 3  ทบทวนเรื่องการแต่งกายและการทำความเคารพและสอบปฏิบัติทำแบบทดสอบหลังเรียน 10 ข้อ
หน่วยที่ 3 ทักษะพื้นฐานกีฬายูโด
คาบที่ 4 การทรงตัว /การเคลื่อนที่
คาบที่ 5 การจับคู่ต่อสู้/การทำให้คู่ต่อสู้เสียการทรงตัว
กิจกรรม
     1.นักเรียนศึกษาใน Web. kru_nitjudo จากสื่อหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
        และฝึกฝนตนเองตามที่ได้อธิบายและมีรูปภาพประกอบ
     2.ให้คำนึงถึงความปลอดภัยในการฝึก  
     3. สรุปทบทวนโดยทำ Mind Mapping หัวข้อที่เรียนลงสมุด พร้อม
         ส่งในสัปดาห์ต่อไป  มีข้อสงสัยสอบถามได้ในไลน์กลุ่มของห้อง


ข่าวสาร
คำอธิบายรายวิชา
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2013-01-22 16:00:51 2366 0 Approve
ประวัติแฮนด์บอล
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2013-01-22 15:26:06 4927 0 Approve
การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน 2
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2013-01-22 15:09:41 1573 0 Approve
กีฬายูโด
เมื่อ : 2011-10-09 09:52:57 3289 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
กีฬายูโด2
เมื่อ : 2012-02-04 16:33:27 2298 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ฝากบอกนักกีฬายูโด และศิษย์รักทุกคน
เมื่อ : 2011-10-09 09:32:28 2097 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
แฮนด์บอล

เมื่อ : 2013-01-22 15:20:47 1528 0

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา

ไม่ระบุ

เมื่อ : 2020-06-30 15:14:08 65

ไม่ระบุ

เมื่อ : 2020-06-29 14:31:31 80

ไม่ระบุ

เมื่อ : 2020-06-29 14:31:20 75

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
50687  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.862616 sec.