computer1 หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   บุคลากร
• นางกรรณิการ์ ประเสริฐวุฒิกุล
• นายรวิ แจ่มพินิจ
• นายประเสริฐ อภิวงค์
• นางสาวแอมจิรา จันทร์ลี้
• นายธนะกิจ รุ่งโรจน์
• นางสาวรัตนา กาญจนสาลี
• นางกมลชนก สิทธิรุ่ง
• นายกฤติกร ล้อจิตติกุล
• นางสาวกุลจิรา การนา

หลักสูตรของกลุ่มงาน
• โครงสร้างหลักสูตร
• คำอธิบายรายวิชา

โครงสร้างการบริหารของกลุ่มสาระฯ
• ตำแหน่งและหน้าที่
• รายวิชาที่เปิดสอน
• กิจกรรมและการแข่งขันต่างๆของกลุ่มงาน
• ผลงานครู
• กิจกรรมการจัดประชุม/อบรม/สัมนา
• งานวิจัย ของครู

Download
• คู่มือ I-School
• คู่มือ KM Teacher Web

ศาลาความรู้
• วิจัยจากภายนอก
• หลักสูตรวิทยาการคำนวณ
• เว็บไซต์การศึกษา
• คลังข้อสอบออนไลน์
• สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
• หลักสูตรออนไลน์พัฒนาตนเองสำหรับครูผู้สอน

ติชม

สถิติ
เยี่ยมชม
40102  
แบบประเมินครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1/2563

แบบประเมินครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2/2563


ภาพกิจกรรมงานคอมพิวเตอร์


ภาพกิจกรรม
• 2562-06-19 แข่งขันทักษะคอมฯภายใน
• 2562-08 ถึง 2563-01 มกราคมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69
• 2562-10-30,31 ค่ายพัฒนาวิชาการ
• 2563-01-14 งานเปิดบ้านนวมินทร์ฯ 63


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.529070 sec.