Kru_Primm หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

>> ยินดีต้อนรับนักเรียนและทุกท่านที่เยี่ยมชมค่ะ <<

      ครูปริมประภา แสนท้าว
          


คำอธิบายรายวิชา
ส21101 สังคมศึกษาฯ
ส21102 ประวัติศาสตร์
ส30324 พลังงานและสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างการสอน
ส21101 สังคมศึกษาฯ
ส21102 ประวัติศาสตร์
ส30234 พลังงานและสิ่งแวดล้อม

สื่อการสอน รายวิชาสังคมศึกษาฯ
หน่วยที่ 1 พระพุทธ
หน่วยที่ 2 พระธรรม
หน่วยที่ 3 พระสงฆ์
หน่วยที่ 4 การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี

สื่อการสอน (ส21102) ประวัติศาสตร์
หน่วยที่ 1 ประวัติศาสตร์ กาลเวลาและวิธีการทางประวัติศาสตร์
หน่วยที่ 2 พัฒนาการของรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยที่ 3 ความเป็นมาและการตั้งหลักแหล่งในดินแดนประเทศไทย
หน่วยที่ 4 อาณาจักรสุโขทัย

สื่อการสอน (ส20234) พลังงานและสิ่งแวดล้อม
หน่วยที่ 1
หน่วยที่ 2
หน่วยที่ 3
หน่วยที่ 4

เรียนออนไลน์กับ E-BOOK
• E-BOOK หนังสือแบบเรียนประวัติศาสตร์ ชั้นม.1

กิจกรรม


สไลด์2.JPG

สไลด์1.JPG


1.
การเรียนออนไลน์วิชา เศรษฐกิจพอเพียง (ส30241)
                     
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8
-----------------------------------------------------------------------
  คำชี้แจง  ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
  1. ลงชื่อเข้าเรียน 'คลิก'
   >> ม.4/8 ศึกษาเอกสารประกอบการสอน บทที่ 3 การแก้ปัญหาชุมชน
         เรื่อง การประุยกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงแก้ปัญหาชุมชน หน้า 21-22  'คลิก'
   ** จากนั้นจดสรุปความรู้ลงในสมุด  (นำส่งวันที่มาเรียน) 

   >> ม.4/10 ศึกษาเอกสารประกอบการสอน หน้า 12-16  'คลิก'
   ** มอบหมายศึกษาค้นคว้า : ตัวอย่างชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 1 ชุมชน
  - โดยมีข้อมูลทั่วไป และแหล่งที่มาข้อมูล  (เขียน/จัดพิมพ์ได้) 
        2. หากมีข้อสงสัยสอบถามผ่าน Line กลุ่ม
                     
    2.
การเรียนออนไลน์วิชา ประวัติศาสตร์ (ส21104)
  วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
       ชั้นมัยมศึกษาปีที่ 1/5
--------------------------------------------------------------------
  คำชี้แจง ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1. ลงชื่อเข้าเรียน >> 'Click'
2. ศึกษาทบทวนความรู้ในหนังสือเรียน หน่วยที่ 3 ความเป็นมาและการตั้งหลักแหล่งฯ
*3. ทำแบบทดสอบเก็บคะแนน (ให้เสร็จเรียบร้อยในคาบ) 'Click'
4. หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามผ่าน Line กลุ่ม

  3.การเรียนออนไลน์รายวิชา สังคมศึกษา (ส21101)
      วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7, 1/3 
-----------------------------------------------------------------------
 คำชี้แจง ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
  1. ลงชื่อเข้าเรียน 'คลิก'
        2. ศึกษาความรู้ในหนังสือเรียน เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มี-
  ต่อสังคมและประเทศชาติ (หน้า 5-11) 

  3. สรุปองค์ความรู้เป็นแผนผัง Mind mapping ในกระดาษ A4 /
  กระดาษสี ขนาด A4 แล้วตกแต่งให้สวยงาม
(เขียน/พิมพ์ได้..นำส่งวันมาเรียน)

  4. สื่อประกอบการสอน หน่วยที่ 1 พลเมืองดี  'Click'
  5. หากมีข้อสงสัยสอบถามผ่าน Line กลุ่ม
                                                              CoolCool  ประกาศ!!!! CoolCool
     >> การเรียนออนไลน์วิชาสังคมศึกษา (ชั้นม.1) <<
      {วันศุกร์ที่ 19 มิ.ย.2563 เวลา 09.00 - 11.30 น.}
----------------------------------------------------------------------------------------

  Smile คำชี้แจง ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าเรียน ดังต่อไปนี้ Smile

      => 1. ลงชื่อเข้าเรียน (คลิก)

           => 2. ทำ 'แบบทดสอบก่อนเรียน'

           => 3. เข้าเรียนโดย 'วิดิโอการสอนออนไลน์ของคุณครูผู้สอน'       << นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนสามารถเรียนย้อนหลังได้ และถ้านักเรียนมีข้อสงสัยติดต่อครูผู้สอน-
             ผ่านไลน์กลุ่มนะคะ >> #ฝากแสดงความคิดเห็นในช่อง Yotube ด้วยนะคะ (คลิก)

           => 4. ทำ 'แบบทดสอบหลังเรียน'

           => 5. ทำ 'ใบงานที่มอบหมาย' (คลิก) ในชั่วโมงสืบค้น (ครูนงนุช : สังคมศึกษาฯ)
                   >> โดยสืบค้นเพิ่มเติมจาก E-Book เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทย (หน้า 3-14) (คลิก) <<
     
    ** ใบงานแจกในวันรับหนังสือเรียน..ถ้าทำหายสามารถปริ้นได้หรือถ้าไม่สะดวก-
                ปริ้นทำลงในกระดาษ
รายงาน หรือกระดาษ A4 ค่ะ **

 
         *** หมายเหตุ : ส่งวันเปิดภาคเรียน ***

  => สื่อการสอน Online วิชาสังคมศึกษา สาระประวัติศาสตร์ วันที่ 19 มิ.ย.2563 (คลิก)
    <<ใช้ทบทวนบทเรียนย้อนหลังค่ะ>>บทความ
ค้นหา 

บทความ
เมื่อ : 2020-06-15 13:10:17 1241 0

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
กิจกรรมตักบาตร
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2020-06-15 12:57:40 905

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
28265  10 นักเขียนที่คะแนนโหวดสูงสุด
kruwi Share
12 คะแนน
arun Share
6 คะแนน
Sangleay Share
6 คะแนน
thai Share
5 คะแนน
KRUPUY Share
3 คะแนน
kru_sang Share
3 คะแนน
krupads Share
3 คะแนน
KRU_NAN Share
2 คะแนน
Kru_unchasa Share
2 คะแนน
KruBhurita Share
2 คะแนน


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.837170 sec.