thai หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Facebook-Logo.jpg

 กลุุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
   สตรีวิทยา พุทธมณฑล

   

กลุุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
   สตรีวิทยา พุทธมณฑล

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
       
            ปีการศึกษา 2564

รูปภาพ1.png

            ปีการศึกษา 2563

354493.jpg

ปีการศึกษา 2562 


20110029_20052823233806.png


หลักสูตร
• โครงสร้างหลักสูตร
• โครงสร้างรายวิชา
• โครงสร้างการบริหารงานฯ ภาษาไทย 2564
• โครงสร้างการบริหารงานฯ ภาษาไทย 2565

• ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
•
• รายชื่อวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
• บทคัดย่อ (Abstract) วิจัยในชั้นเรียน ๒/๒๕๖๓
• รายงานวิจัยในชั้นเรียน ๒/๒๕๖๓
• บทคัดย่อ (Abstract) วิจัยในชั้นเรียน ๑/๒๕๖๔
• บทคัดย่อ (Abstract) วิจัยในชั้นเรียน ๒/๒๕๖๔
• บทคัดย่อ(Abstract) วิจัยในชั้นเรียน ๑/๒๕๖๕

• กระทรวงศึกษาธิการ
• คุรุสภา
• สถาบันคุรุพัฒนา
• OBEC 2021 Webinar
• สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย
• ครูพร้อม
• แหล่งสื่อการเรียนรู้สำหรับครู / นักเรียน

ตารางสอนของครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย
• ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
• ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
• ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
• ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

• มัธยมศึกษาปีที่ 1
• มัธยมศึกษาปีที่ 2
• มัธยมศึกษาปีที่ 3
• มัธยมศึกษาปีที่ 4
• มัธยมศึกษาปีที่ 5
• มัธยมศึกษาปีที่ 6

• ครูอัญชสา ยิ้มถนอม
• ครูรัชพร วิทยประพัฒน์
• ครูจันทร์เจ้า เถียรทวี
• ครูทานตะวัน ศิรินพ
• ครูศิริพร มังกรแก้ว
• ครูสมโภช ไพศาลสมบัติรัตน์
• ครูอธิวัฒน์ เงินสมบัติ
• ครูอมราภรณ์ ทิพชัย
• ครูปิยนันท์ กุลมาตย์
• ครูจีรวรรณ์ เข็มกลัด
• ครูอันธิกา บุญเลิศ
• ครูปาริจิตร ไพเราะ
• ครูสุพัชชา เครือฉิม
• ครูอารียา เสาะสุวรรณ

สาระน่ารู้
• พังเพยสุภาษิต
• สำนวนสุภาษิต
• ดอกไม้ในเพลง
• เกร็ดความรู้ภาษาไทย

การคัดลายมือ
• วิธีคัดลายมือ
• โปรแกรมการคัดลายมือ.
• รูปแบบตัวอักษรไทย
• เลิกใช้ภาษาวิบัติกันเถอะ

รำลึกครูกลอนสุนทรภู่
• ประวัติชีวิต
• ตามรอยสุนทรภู่
• ชีวิตและผลงาน

มหาเวสสันดรชาดก
• ตอนที่ 1 กำเนิดพระเวสสันดร
• ตอนที่ 2 ขอช้างปัจจายนาเคนทร์
• ตอนที่ 3 เดินทางสู่เขาวงกต
• ตอนที่ 4 ชูชก-อมิตดา
• ตอนที่ 5 ชูชกเดินทางไปเขาวงกต
• ตอนที่ 6 พรานเจตบุตร
• ตอนที่ 7 ชูชกขอสองกุมาร
• ตอนที่ 8 พระอินทร์แปลง
• ตอนที่ 9 นิวัติพระนคร

นางในวรรณคดี
• วันทอง
• โมรา
• กากี
• เมรี
• มโนราห์
• อมิตดา
• มัทรี
• สีดา
• บุษบา
• กุสุมา
• ลำหับ
• พระเพื่อน พระแพง
• มโนราห์บูชายัญ
• บุษบา 2
• ตำแหน่งมเหสีของอิเหนา
• ยอดพธูจากผู้ชนะสิบทิศ

ข้อสอบ O-net ม.3
• O-net พ.ศ.2553

รู้เรื่องวรรณคดี
• ขุนช้างขุนแผน
• อิเหนา
• กากาติชาดก
• วรรณคดีปกิณกะ
• หลากหลายนารี วรรณคดีต่างเรื่อง

สามก๊ก
• แนะนำตัวละคร
• จูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊า
• กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ 1
• กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ 2

พุทธสาวก
• พระมหากัสสปะ

รามเกียรติ์
• เรื่องย่อ
• นารายณ์ปราบนนทก

สถิติ
เยี่ยมชม
229009  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย...ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง...!!!

Pink Minimalist Mother

1201081818031673_22081319192954 (1).png
761932.jpg

320630059_839341087318982_6130096712181364859_n.jpg

ค่ายวรรณคดีสัญจร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

320334765_733699944289425_6333438441166488142_n.jpg

319235096_6155545324497271_3142157354381721095_n.jpg

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ่านคล่อง-เขียนคล่อง
ตามโครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

Red and White Modern Business Annual Report.png


Purple Orange 3D Illustrated Announcement Yard Sign.gif

----ผลการประกวด ประเภทรายการต่าง ๆ ดังนี้-----

๑. การประกวดคัดลายมือ รูปแบบอักษรกระทรวงศึกษาธิการ
๒. การประกวดเรียงความคัดลายมือ รูปแบบอักษรกระทรวงศึกษาธิการ
๓. การประกวดอ่านฟังเสียง 
๔. การประกวดอ่านทำนองเสนาะ
๕. การแข่งขันโต้วาที
๖. การแข่งขันตอบคำถามวิชาการภาษาไทย “เพชรภาษาไทย”

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรวันภาษาไทยแห่งชาติสำหรับครูและนักเรียน  (1)   (2)
 

288368800_3662731013851313_4139120243357452966_n.jpg


คลิกชมภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565

- การประกวดชุดแฟชั่นโชว์วรรณคดีสร้างสรรค์ (1)  (2) (3)
         - การแข่งขันวาดภาพระบายสี 'ตัวละครวรรณคดี เรื่อง พระอภัยมณี'
- การประกวดวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง พระอภัยมณี
การประกวดนิทรรศการวันสุนทรภู่ หัวข้อ ครูกวีศรีสุนทร

Blue Modern Completion Certificate.gif

ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่เกียรติบัตร (คลิก)

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรวันสุนทรภู่สำหรับครูและนักเรียน (คลิก)

รูปภาพ88.jpg
รูปภาพ11.jpg    รูปภาพ22.jpg    รูปภาพ33.jpg


รูปภาพ44.png    รูปภาพ55.jpg     รูปภาพ66.png

999.jpg

       
 


 ื                                                                  

      


    
ข่าวสาร
อิ่ม...อุ่น
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2013-08-11 16:47:17 2510 0 Approve
คือหัตถาครองพิภพ..จบสากล
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2013-08-11 16:11:00 2523 0 Approve
สำหรับลูกทุกคน
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2013-08-11 16:06:37 2615 0 Approve
เจ้าฟ้าชายถวายสมเด็จแม่
เมื่อ : 2012-08-03 23:40:01 5746 1 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ภาษาไทย เอกลักษณ์ไทย
เมื่อ : 2012-06-10 22:15:52 2763 1 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ลาวดวงเดือน
เมื่อ : 2012-05-13 21:23:18 2727 1 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
อุทยานดอกไม้
เมื่อ : 2012-05-13 20:08:09 2805 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ความฝันอันสูงสุด
เมื่อ : 2012-05-05 21:28:51 2621 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวร
เมื่อ : 2012-04-15 22:56:30 2778 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
กำเนิดอักษรไทย
เมื่อ : 2012-04-15 22:41:05 2814 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
นางในวรรณคดี 1
เมื่อ : 2012-03-02 00:32:59 2798 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
นางในวรรณคดี 2
เมื่อ : 2012-03-02 00:53:20 2613 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
นางในวรรณคดี 3
เมื่อ : 2012-03-02 23:08:40 2658 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
นางในวรรณคดี 4
เมื่อ : 2012-03-08 00:26:27 2674 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
พระเอกไทยในวรรณคดี
เมื่อ : 2012-03-09 22:46:04 10963 1 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
นางเอกไทยในวรรณคดี
เมื่อ : 2012-03-11 23:44:54 3110 1 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
นางเอกไทยในวรรณคดี 2
เมื่อ : 2012-03-24 00:16:22 6642 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
รามเกียรติ์ Animation 1
เมื่อ : 2012-06-10 21:23:10 3687 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
เวียงกุมกาม นครใต้พิภพ
บทความ
เมื่อ : 2012-05-16 20:51:54 2816 0
รามเกียรติ์ Animation 6
บทความ
เมื่อ : 2012-06-10 21:19:04 2662 0
รามเกียรติ์ Animation 5
บทความ
เมื่อ : 2012-06-10 21:14:25 2567 0
คำคมจากขงเบ้ง
เมื่อ : 2012-03-14 23:39:31 2482 0 บทความ
คุณค่าของเวลา
เมื่อ : 2012-03-14 23:41:47 2620 0 บทความ
เพลงฉ่อย...อักษรไทย
เมื่อ : 2012-03-13 00:58:02 2721 0 บทความ
รามเกียรติ์ Animation 1
เมื่อ : 2012-03-08 01:06:50 2648 0 บทความ
รามเกียรติ์ Animation 4
เมื่อ : 2012-06-10 21:20:59 2451 0 บทความ
รามเกียรติ์ Animation 2
เมื่อ : 2012-03-08 01:07:39 2738 0 บทความ

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2022-11-12 01:36:46 30
การประกวดวาดภาพ เนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๖๔
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2021-08-18 18:09:18 378
ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ จังหวัดสงขลา
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2021-02-27 22:42:36 489
กิจกรรมสอบวัดความรู้เสริมปัญญา รายวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2021-02-27 22:42:07 487

กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2021-02-27 21:47:12 493

ทั้งหมดโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 1.187116 sec.