Satriwit3 หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพฯ 10170
โทร. 02-441-3591-3
โทรสาร. 02-441-3194อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา 
๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เทศมหาชาติ
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-09-15 15:22:27 31
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ นำเสนอโครงงาน IS
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-09-15 15:05:55 27
๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ รับรางวัลนำเสนอผลงานนักเรียน
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-09-15 15:01:19 36
๒๙ กรกฎาคม-๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ บรรพชาสามเณรเนกขัมจารินี
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2017-08-07 09:45:15 234
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ใส่บาตร รับเสร็จผู้แทนพระองค์ ณ พุทธมณฑล
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2017-07-13 12:49:04 154
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ อินเตอร์แร็ค
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-07-03 17:02:03 145
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-07-03 16:47:44 191
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ พิธีประดับเข็มยุวกาชาด
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-07-03 16:37:16 136
๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ พิธีปิดและมอบรางวัลโครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2017-06-29 15:49:23 132
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ กิจกรรมสุนทรภู่
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-06-27 10:14:34 240
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุลเข้าเยี่ยมโรงเรียน
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-06-23 19:24:21 202
๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ พิธีมอบประกาศนียบัตร นักธรรมศึกษา ตรี โท เอก
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-06-17 14:04:11 164
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เปิดสภานักเรียน
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-06-17 13:38:24 110
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ โครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร ณ สำนักงานเขตพื้นที่ทวีวัฒนา
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2017-06-17 13:16:26 64
๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ไหว้ครู
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-06-17 12:46:54 199
๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ วันงดสูบบุหรี่โลก
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-06-17 12:11:20 108
๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ค่ายคุณธรรมจริยธรรมและพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-06-09 15:49:15 134
๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ค่ายคุณธรรมจริยธรรมและพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-06-02 13:30:19 137
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ค่ายคุณธรรมจริยธรรมและพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-06-02 12:30:21 152
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ค่ายคุณธรรมจริยธรรมและพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-06-02 12:25:54 102
กำลังแสดงหน้า 1/31
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
->
>>

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 1.034691 sec.