Satriwit3 Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล

70 หมู่ 2 ถนนพุทธมณฑลสาย 3
แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพฯ 10170

โทร. 02-441-3591-3
สำรอง 02-102-1022 (10คู่สาย)
โทรสาร. 02-441-3194เกี่ยวกับโรงเรียน
• ประวัติโรงเรียน
• ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
• ปรัชญา คติพจน์
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• วัฒนธรรมองค์กร
• ทำเนียบผู้บริหาร
• คณะผู้บริหาร
• ข้อมูลนักเรียน
• หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
• แผนที่และแผนผังโรงเรียน

กลุ่มบริหาร
• กลุ่มบริหารวิชาการ
• กลุ่มบริหารงบประมาณ
• กลุ่มบริหารงานบุคคล
• กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้
• ภาษาไทย
• คณิตศาสตร์
• วิทยาศาสตร์
• คอมพิวเตอร์
• สังคมศึกษาศาสนาฯ
• ภาษาต่างประเทศ
• ศิลปะ
• สุขศึกษาและพลศึกษา
• การงานอาชีพ
• งานแนะแนว
• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• ห้องเรียนพิเศษ Gifted
• ห้องเรียนพิเศษ English Program

ข้อมูลจากกลุ่มงาน
• งานทะเบียน
• งานวัดผลการศึกษา
• งานแผนงาน
• งานป้องกันสิ่งเสพติด
• งานประกันคุณภาพการศึกษา
• งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
• งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
• Foreign Language Center
• งานนิเทศ/สังเกตการจัดการเรียนรู้

ผลงานครูและนักเรียน
• แผยแพร่ผลงานและนวัตกรรม

Instructional Media
• วิธีการเข้าเรียน OnLine ผ่านเว็บไซต์
• วิธีเข้าใช้งาน E-Mail ของโรงเรียน
• วิธีการเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ของโรงเรียน
• วิธีการเข้าสู่ระบบ I-School ของโรงเรียน
• วิธีการเข้าดูผลการเรียนของนักเรียน
• สื่อการสอน by ครู คศ1 และ ครูผู้ช่วย สพม.เขต 1 กลุ่ม 4

เว็บแนะนำ

Activity

New Article
สัปดาห์ที่ ๑๔ แก่นแท้ของการพัฒนา
Create by : LDASW3
สัปดาห์ที่ ๙ สื่อกู้ชีพฉุกเฉิน สำหรับเด็ก SUBTHAI
Create by : LDASW3
สัปดาห์ที่ ๘ สื่อกู้ชีพฉุกเฉิน สำหรับเด็กเล็ก SUBTHAI
Create by : LDASW3
แบบประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาประจาปีงบประมาณ 2564 ด้านการเปิดเผยข้อมูล (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT
Create by : Satriwit3
ประกาศงานนักศึกษาวิชาทหาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
Create by : Satriwit3
เรียนออนไลน์ ศ 32106 ม.5/11-12 วิชาเลือก 8 มี.ค.64
Create by : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ 6/10 และ 6/12 5 ก.พ.64
Create by : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ 6/8 และ 6/7 3 ก.พ. 64
Create by : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ 6/10 และ/12 29 ม.ค.64
Create by : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ 6/11 28 ม.ค. 64
Create by : kruAkkaratประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล


 
 
แจ้งกำหนดการของโรงเรียน เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
  
ตารางการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ขั้นตอนการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา(ใหม่ รอบ 3).png

 ประกาศเลื่อนการสมัครสอบและทดสอบนักศึกษาวิชาทหาร 
ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นเดือนสิงหาคม 2564
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง Cool

 >>> ระเบียบการแต่งกายของโรงเรียน Click Here !!  Smile
>>> การติดดาวเสื้อนักเรียนและเสื้อพละ ประจำปีการศึกษา 2564
Click Here !!
 Smile

- หมายเหตุ นักเรียนคนใดที่มีรายชื่อตกหล่น
ให้ติดต่อ ครูอภิวัฒน์ 090-2828744 หรือ ครูบุญเรือน 086-7732979
>>> รายละเอียด <<<ระดับชั้น ม.1            ระดับชั้น ม.2                 ระดับชั้น ม.3
News
แบบประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาประจาปีงบประมาณ 2564 ด้านการเปิดเผยข้อมูล (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2021-07-14 22:00:27 259 0 Approve
ประกาศงานนักศึกษาวิชาทหาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ข่าวสาร (กำหนดการ)
Create : 2021-06-12 21:25:11 2498 0 Approve
คณะแพทย์ศาตร์ศิริราชพยาบาล ตอบขอบคุณผู้บริจาคโลหิด
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2020-03-18 16:30:34 1097 0 Approve
แบบประเมินคุณภาพร้านค้าในโรงอาหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๒
Create : 2019-12-18 15:07:30 1987 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ประกาศผลสอบแก้ตัว ภาค1 ปี62
Create : 2019-10-07 18:19:16 1342 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
รายชื่อเลขที่นั่งสอบนักธรรม ปี62
Create : 2019-07-25 15:17:14 1238 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ปี๒๕๖๒
Create : 2019-02-13 15:12:27 3541 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ประกาศ
Create : 2018-07-31 23:49:07 2597 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve

more


Article
Search 
16 มี.ค. 2563 ประกวดราคาเช่าส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บทความ
Create : 2020-03-16 17:05:54 646 0

more


PhotoAlbums
Search
190163 Pre-Entrance M.1
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2020-02-03 10:12:17 1677
180163 Pre-Entrance M.4
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2020-02-03 10:00:51 951
170163 ทัศนศึกษาม.5
กิจกรรม (ภายนอก)

Create : 2020-02-03 09:57:11 812
170163 ติดตามผลกิจกรรม Diet Fit
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2020-02-03 09:54:36 653
180662กิจกรรมคอนเสิร์ตต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2019-06-19 13:39:55 1403
180662 ถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
กิจกรรม (ภายนอก)

Create : 2019-06-19 13:38:38 1129
180662 เช้านี้ทวีปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2019-06-19 13:37:28 1096
170662 การมอบเกียรติบัตรประกวดจัดป้ายนิทรรศการ วันสิ่งแวดล้อมโลก
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2019-06-19 13:36:16 1257

more


Statistic
Counter
7098551  


Facebook
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑลหัวข้อ iqa.png

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
• กรอกข้อมูล Bigdata

Save COVID19

เอกสารดาวน์โหลด
• คำสั่งราชการ
• ข่าวประกาศ/หนังสือเวียน
• ตัวอย่าง หนังสือราชการ
• ดาวน์โหลดเอกสารแผนงาน
• รายงานกิจกรรมชุมนุม 1/2564
• คู่มือการใช้งาน I School สำหรับครู
• แบบฟอร์มการคำนวณผลการประหยัดไฟ
• ไฟล์ Demo2 สำหรับใช้ในการอบรม
• ไฟล์ Demo สำหรับใช้ในการอบรม
• คู่มือการใช้งาน KM
• Banner กลุ่มสาระ
• VDO แนะนำการสร้างเว็บไซต์ KM

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
• SW3 Incident Action Plan
• Sw3 Internet Registration Online
• SW3 Web Activation
• ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
• ระบบSMSS

งานเดินวิ่งมินิมาราธอน
• เว็บไซต์เดินวิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 10
• แบบประเมินงานเดินวิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 10

ฐานข้อมูลงานวิจัย
• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• เครือข่าย ThaiLis
• มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
• มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• มหาวิทยาลัยศิลปากร
• Oxfordscholarship

หนังสืออิเลกทรอนิกส์
• มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาระน่ารู้

วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนวีดิทัศน์กิจกรรมต่างๆ


วารสารราชาวดี

                                                                                                  
วารสารราชาวดี ย้อนหลัง


การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2563      * ผู้ปกครอง ใช้ชื่อผู้ใช้งานคือรหัสประชาชน รหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปีเกิด ของนักเรียน เช่น 16/03/2540
     * นักเรียน ใช้ชื่อผู้ใช้งานคือรหัสนักเรียน รหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น 16/03/2540 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 1.475117 sec.