SciSw3 หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   บุคลากร
• ครูแสงอรุณ สง่าชาติ
• ครูสุจิตรา ศรีรอต
• ครูจิระ ดีช่วย
• ครูวิทยา เกริกศุกลวณิชย์
• ครูสุดารัตน์ ณัฏฐมีบุญ
• ครูสุดารัตน์ กิติจันทโรภาส
• ครูอรวลัญช์ ผ่องบุรุษ
• ครูแสนดี ว่องวุฒิ
• ครูจิตรกร รัตนพันธ์
• ครูวันนา กัณหาพร
• ครูวรรณภรณ์ ทองจันทร์
• ครูณัฏฐ์ญภา โพธิวัฒน์ธนัต
• ครูศุภกร ผันผล
• ครูวราภรณ์ ชูบัณฑิต
• ครูชยากร นริทร์หงษ์ทอง
• ครูเอกชัย อ่ำสิงห์
• ครูกัญชพร ภู่หมี
• ครูอริสรา อันละคร
• ครูภัณฑิรา ลอยเมฆ
• ครูอุมาพร เจียรวัฒนาวิทย์
• ครูทาริกา บุญพรม

วิสัยทัศน์
• วิสัยทัศน์
• จิตวิทยาศาสตร์
• คุณลักษณะของบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์

โครงสร้างการบริหาร
• โครงสร้างบริหารกลุ่มสาระฯ 2562


ยินดีต้อนรับ

สู่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


บทความ
ค้นหา 
มาตราริกเตอร์(Richter)กับแมกนิจูด(Magnitude)ต่างกันอย่างไร
บทความ
เมื่อ : 2019-06-10 17:09:53 137 0
PM2.5มหันตภัยร้ายบั่นทอนคุณภาพชีวิต
บทความ
เมื่อ : 2019-06-06 16:57:31 95 0

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม 2562
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2019-06-06 17:10:12 81

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
2734  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.662960 sec.