social2 หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   • โครงสร้างหลักสูตร
• คำอธิบายรายวิชาและตัวชี้วัด
• นวมินทราชินีศึกษา

• การจัดการเรียนการสอน
• งานภายในกลุ่มสาระฯ
• กิจกรรมและโครงการ

• วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์

• ครูกฤศณัฏฐ์ คล้ายขำ
• ครูนิติยา ภักดีบุรี
• ครูวันเพ็ญ มีคำแสน
• ครูนงนุช ลิ่วพันธ์พงศ์
• ครูไพพร ดีบาง
• ครูพุทธัย เพื่อรอดวงษ์
• ครูเพ็ชรชมพู พิชญ์พันธ์เดชา
• ครูประภารัตน์ อรุณภู่
• ครูณัฐวุฒิ ปั้นเหน่งเพชร
• ครูพงศกร จิรยั่งยืนยง
• ครูขนิษฐา ตันกูล
• ครูสุภกฤตา หงษ์ทอง
• ครูกรัณฑา สุธาทรัพย์
• ครูปริมประภา แสนท้าว
• ครูศุภกฤตย์ อุ่นแอ
• ครูนสิทธิ์ ใหญ่ยิ่ง
• ครูเพียงพร โปทอง
• ครูกนกวลัย สร้อยศักดิ์
• ครูธิติมาศ สุขประเสริฐชัย
• ครูอนุชิต บูรณพันธ์
• ครูณภัทร์ตะวัน อภัยภักดี

• ส่งเสริมทักษะวิชาการทางสังคม
• ธรรมศึกษา
• เทศน์มหาชาติ
• หล่อเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษา
• ประกวดมารยาทไทย
• นักกฎหมายรุ่นเยาว์
• พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติฯ
• ตักบาตรวิถีพุทธประจำเดือน

ทำเนียบหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

• ผลงานครู
• ผลงานนักเรียน

• สรุปสารสนเทศประจำปี

• ประชาสัมพันธ์
• ข่าวสำหรับนักเรียน
• ข่าวสำหรับครู

• รายงานการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564
• รายงานการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564

• เผยแพร่งานวิจัย

สถิติ
เยี่ยมชม
140028  
    โครงสร้างบุคลากรสังคมศึกษา.png


     

     


     

กระทู้ล่าสุด


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.601119 sec.