Kruartit หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

                 ครูอาทิตย์  จิตรมั่น
ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
                 โรงเรียนสตรีวิทยาโครงการสอน รายวิชาพื้นฐาน
• ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๑๐

วรรณคดีและวรรณกรรม
• บทอาขยาน ลิลิตตะเลงพ่าย
• ตัวอย่างการท่องอาขยาน ลิลิตตะเลงพ่าย
• ลิลิตตะเลงพ่าย
• บทละครพูดคำฉันท์ เรื่อง มัทนะพาธา

หลักการใช้ภาษา
• การแต่งคำประพันธ์ประเภทร่าย
• คำต่างประเทศในภาษาไทย
• การเขียนเรียงความ
• วิธีสื่อสารในที่ประชุม
• การเขียนเรื่องสั้น
• ร้อยเรียงประโยค

ข่าวประชาสัมพันธ์ !!!
_______
  ยินดีต้อนรับสู่ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓


  นวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ THAI TEAM 

                                                                 

แบ่งปันเรื่องราวดี ๆ
ค้นหา 
เตรียมความพร้อมสอบ GAT เชื่อมโยง BY พี่ยู เดอะเบรน
บทความ
เมื่อ : 2019-05-18 12:57:18 1896 0

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
152098  โครงการสอน ท๓๐๒๐๒ การพูดต่อที่ประชุมชน
• ท๓๐๒๐๒ การพูดต่อที่ประชุมชน

เนื้อหาสาระ
• ปฐมนิเทศ
• ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพูด
• การเตรียมตัวในการพูด
• การวิเคราะห์ผู้ฟัง
• การสัมภาษณ์
• การอภิปราย
• การพูดในโอกาสต่าง ๆ
• การทำหน้าที่พิธีกร

ใบงาน ท๓๐๒๐๒ การพูดต่อที่ประชุมชน
• แบบประเมินพฤติกรรมการพูดต่อที่ประชุมชน
• การวางโครงเรื่องการพูด
• แบบเขียนบทพูด
• แบบร่างการสัมภาษณ์
• การโต้วาที

ตัวอย่างการพูดประเภทต่าง ๆ
• การพูดเล่าประสบการณ์
• การพูดอธิบาย
• การพูดสาธิต
• การพูดเล่าเรื่องที่อ่าน
• การอภิปราย
• การโต้วาที

เคล็ด(ไม่)ลับ สำหรับนักพูด
• การฝึกพูดหน้ากระจก
• การเป็นพิธีกรที่ดี ต้องมีการเตรียมตัว
• พิธีกรมืออาชีพ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ (O-NET) ม.๓
• แบบฝึก O-NET วิชาภาษาไทย ม.๓

สืบค้นข้อมูล
• พจนานุกรมออนไลน์
• ราชบัณฑิตยสถาน
• Google
• Sanook
• Yahoo

หนังสือพิมพ์
• ไทยรัฐ
• เดลินิวส์
• ข่าวสด
• มติชน
• ผู้จัดการ

RSS ข่าวคราวความเคลื่อนไหว


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 1.087840 sec.