PLAN หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   บุคลากร
• ครูอิสรีย์ เฟื่องกาญจน์
• ครูกรรณิการ์ ประเสริฐวุฒิกุล
• ครูขนิษฐา เพิ่มพร
• ครูประภาภรณ์ หอมจันทร์
• ครูกมลชนก โฉมทัพ
• ครูตองเตย คลังเพ็ชร

ดาวน์โหลดเอกสาร
• ขั้น P (Plan)
• ขั้น D (Do)
• ขั้น C (Check)
• ขั้น A (Action)

การจัดสรรงบประมาณ
• ปีงบประมาณ 2556
• ปีงบประมาณ 2557
• ปีงบประมาณ 2558
• ปีงบประมาณ 2559
• ปีงบประมาณ 2560
• ปีการศึกษา 2560

สถิติ
เยี่ยมชม
26152  รายงานการสรุปงบประมาณ
• สรุปงบประมาณช่วงที่1/2560


ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา  2561Credit by ครูรวิ แจ่มพินิจ

**หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561


แบบฟอร์มการทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561

1.แบบฟอร์มโครงการ
   รายละเอียดการใช้งบประมาณและปฏิทิน (Excel)
2.แบบฟอร์มสรุปกิจกรรมตามกลุ่มบริหาร
3.แบบฟอร์มสรุปกิจกรรมตามกลุ่มสาระฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร กลยุทธ์ และโครงการของสถานศึกษา 

โครงการหลักของโรงเรียน วิเคราะห์ตามมาตราฐาน

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.531925 sec.