PLAN หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   บุคลากร
• ครูอิสรีย์ เฟื่องกาญจน์
• ครูกรรณิการ์ ประเสริฐวุฒิกุล
• ครูชาคริยา ธีรสุนทรวัฒน์
• ครูขนิษฐา เพิ่มพร

ดาวน์โหลดเอกสาร
• ขั้น P (Plan)
• ขั้น D (Do)
• ขั้น C (Check)
• ขั้น A (Action)

การจัดสรรงบประมาณ
• ปีงบประมาณ 2556
• ปีงบประมาณ 2557
• ปีงบประมาณ 2558
• ปีงบประมาณ 2559
• ปีงบประมาณ 2560

สถิติ
เยี่ยมชม
12848  
Download!! แบบฟอร์ม การเขียนโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้
       แบบฟอร์ม การวิเคราะห์กิจกรรม  ผง.2
                       แบบฟอร์ม รายละเอียดวัสดุสำนักงานและหมึก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร กลยุทธ์ และโครงการของสถานศึกษา 
                โครงการหลักของโรงเรียน วิเคราะห์ตามมาตราฐาน


Credit  by : ครูรวิ  แจ่มพินิจ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.564293 sec.