Krusupatcha หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

สวัสดีค่ะ ยินดีต้อบรับสู่ห้องเรียนภาษาไทย ครูสุพัชชา เครือฉิม

นางสาวสุพัชชา เครือฉิม
ครูภาษาไทย•

รายวิชาภาษาไทย ม.2 ภาคเรียนที่ 1
• คำอธิบายรายวิชา
• โครงสร้างรายวิชา
• ตัวชี้วัด
• กำหนดการสอน ท 22101

รายวิชา ท22101
• โคลงภาพพระราชพงศาวดาร
• ศิลาจารึกหลักที่1
• กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า
• กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง

สื่อการเรียนรู้
• แบบฝึกหัด
• ใบความรู้

สืบค้นข้อมูล
• Google
• youtube
• DLTV

Google classroom
• ห้องเรียน ม2/2
• ห้องเรียน ม2/5
• ห้องเรียน ม2/9
• ห้องเรียน ม2/10
• ห้องเรียน ม2/11
• ห้องเรียน ม2/15

กิจกรรม

บทความล่าสุด
สัปดาห์ที่ ๑๔ แก่นแท้ของการพัฒนา
สร้างโดย : LDASW3
สัปดาห์ที่ ๙ สื่อกู้ชีพฉุกเฉิน สำหรับเด็ก SUBTHAI
สร้างโดย : LDASW3
สัปดาห์ที่ ๘ สื่อกู้ชีพฉุกเฉิน สำหรับเด็กเล็ก SUBTHAI
สร้างโดย : LDASW3
แบบประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาประจาปีงบประมาณ 2564 ด้านการเปิดเผยข้อมูล (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT
สร้างโดย : Satriwit3
เรียนออนไลน์ ศ 32106 ม.5/11-12 วิชาเลือก 8 มี.ค.64
สร้างโดย : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ 6/10 และ 6/12 5 ก.พ.64
สร้างโดย : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ 6/8 และ 6/7 3 ก.พ. 64
สร้างโดย : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ 6/10 และ/12 29 ม.ค.64
สร้างโดย : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ 6/11 28 ม.ค. 64
สร้างโดย : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ ศ 32108 ม.6/11-12 วิชาเลือก 26 ม.ค.64
สร้างโดย : kruAkkarat


รหัสเข้าชั้นเรียนออนไลน์VDO แนะนำรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

สื่อการเรียนรู้ เรื่องโคลงภาพพระราชพงศาวดาร


สื่อการเรียนรู้เรื่อง หลักศิลาจารึกหลักที่ 1
ข่าวสาร
บทความ
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2021-05-19 15:56:08 914 0 Approve

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
บทความ

เมื่อ : 2021-05-19 15:57:28 977 0

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
ภาพกิจกรรม
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2021-05-19 15:55:22 588
ภาพกิจกรรม
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2021-05-19 15:55:14 661
ภาพกิจกรรม
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2021-05-19 15:53:12 840
ภาพกิจกรรม
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2021-05-19 15:53:03 678

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
17752  ประกาศ
ข้อมูลส่วนบุคคล


10 นักเขียนที่คะแนนโหวดสูงสุด
kruwi Share
12 คะแนน
arun Share
6 คะแนน
Sangleay Share
6 คะแนน
thai Share
5 คะแนน
KRUPUY Share
3 คะแนน
kru_sang Share
3 คะแนน
krupads Share
3 คะแนน
KRU_NAN Share
2 คะแนน
Kru_unchasa Share
2 คะแนน
KruBhurita Share
2 คะแนน


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 1.502871 sec.