kruhadee Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

วิทยาเปรียบด้วยกำลังเหมาะ สุจริตคือเกราะกำบังได้ ปัญญาคืออาวุธยุทธวิชัย สติไซร้คุ้มพลยุทธนา (พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว)
kruhadee
http://kruhadee.satriwit3.ac.th/
Statistic
Friends (3)
Vote(s) (0)
Comment(s) (0)
ครูฮาดี /ผลงานครูฮาดี

• โครงการสอนรายวิชา
• การอ่านจับประเด็นสำคัญพื้นฐานสู่การวิเคราะห์เชื่อมโยง


• โครงการสอนรายวิชา
• พื้นฐานการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
• อ่านออกเสียงร้อยแก้ว - ร้อยกรอง
• การเขียนชีวประวัติและอัตชีวประวัติ
• พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร

• บทพากย์เอราวัณ : เรื่องย่อรามเกียรติ์
• บทพากย์เอราวัณ :ตัวละครเรื่องรามเกียรติ์
• บทพากย์เอราวัณ : โขน ตอน พรหมาศ
• บทพากย์เอราวัณ : แบบฝึกหัด (1)
• กาพย์เพราะเสนาะทำนอง : การแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์
• ระดับภาษา
• แบบฟอร์มการเขียนโครงงาน เรื่อง การตีความวรรณกรรมบทละครพูดเห็นแก่ลูก โดยใช้กระบวนการละคร
• การวิเคราะห์ประโยคที่ซับซ้อน
• วิดีทัศน์ เรื่อง บทละครพูดเห็นแก่ลูก
• แบบฟอร์มหน้าปกแบบฝึกหัดใบงาน ม.3

Activity

Comment(s)

ภูมิใจในเอกลักษณ์ สืบสานภาษาหลัก รู้รักษ์ภาษาไทย
       
ห้องเรียนออนไลน์ ม.3.jpg

ห้องเรียนออนไลน์ ม.6.jpg

อินโฟ ออนไลน์.jpg

เนื้อหาเรียนออนไลน์ ม.3.jpgเนื้อหาเรียนออนไลน์ ม.6.jpg

1--3.jpg
แบนเนอรืวีดิโอ.jpg
รายวิชา ท 23101 ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่องที่ 1 - การเขียนอัตชีวประวัติ

วีดิโอสำหรับการเรียนออนไลน์
รายวิชา ท 30213 ภาษาวิเคราะห์เชื่อมโยงชั้น ม.6


 
                                                                         
        

                                    

                 

                     

                     


                               
News
ปัญหาการศึกษาไทยอยู่ที่ไหน ?
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2013-10-06 21:23:24 2911 0
ปาฐกถาพิเศษเรื่อง : การขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียน
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2013-10-06 21:17:02 2619 0
วิถีสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2013-10-06 20:52:57 2614 0

more


0
Search
กิจกรรมการแสดงละคร เรื่อง บทละครพูดเห็นแก่ลูก ของนักเรียนชั้น ม.3 ประกอบการเรียน
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2014-02-01 19:06:06 1643
การประกวดพูด เรื่อง น้ำ จัดการได้เกษตรไทยยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กิจกรรม (ภายนอก)

Create : 2013-09-05 22:22:43 1787

more


ภูมิปัญญาทางภาษา
• เพลงกล่อมเด็ก 4 ภาค
• เพลงฉ่อย
• เพลงอีแซว
• ลำตัด
• นิทานพื้นบ้าน
• ตำนาน
• สำนวน และภาษิตท้องถิ่น 4 ภาค
• เพลงเรือ
• เพลงเกี่ยวข้าว
• ปริศนาคำทายผะหมี

ปกิณกะภาษาและวรรณกรรม
• คำคมคารมรักจากวรรณคดี
• วรรณกรรมไทยกับการสะท้อนสังคม
• วรรณกรรมรางวัลซีไรต์
• พืชในวรรณคดีไทย
• ทบทวนคำควบกล้ำ
• ภาษากับการสืบทอดวัฒนธรรม
• อ่านวรรณกรรมไปทำไม
• ราชาศัพท์ที่มักใช้ไม่ถูกต้อง

มุมวรรณศิลป์ กับครูฮาดี
• อำลารอมาฎอน
• ฤดูสอบ
• เขื่อนแม่วงก์
• มุทิตาจิต
• ครูอ๋อ..ผู้เป็นที่รัก
• ใช้ใจ
• ตรุษอิสลาม
• ปิยะมหาราช
• เปิดภาคเรียน
• กีฬาสี

เทคนิคการสอนภาษาไทย : โทรทัศน์ครู
• บันได 5 ขั้น บทประพันธ์แต่งฉันท์
• การพัฒนากระบวนการคิดด้วยทฤษฏีหมวก 6 ใบ
• ฝึกเขียนเรียงความจากการสังเกต
• ร่ายยาวอย่างมีสีสัน
• รู้จักวรรณคดีด้วยเพลง
• ซึ้งซาบ กาพย์ห่อโคลง
• รู้คำทำเพลง
• วรรณกรรมเพลงกับการวิเคราะห์วรรณคดี
• สอนนอกกรอบ : ใช้ละครสอนรามเกียรติ์
• การตีความวรรณคดี มัธยมศึกษา : การแสดงละครนิ่ง - Making Meaning in Literature:
• 8 ขั้นตอนก่อนเป็นกลอนแปด
• ไข่มดแดงกับเรียงความส่งต่อ
• พิธีกรรุ่นเยาว์ : การสอนทักษะการพูด

วรรณกรรมเยาวชน หนังสืออ่านนอกเวลา

Statistic
Counter
124836  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.693710 sec.