kru_Ju หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

MATH ROOM...by...Kru_Ju• คำอธิบายรายวิชา
• ผลการเรียนรู้

• ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
• สมการเอ็กซ์โพเนนเชียล
• ฟังก์ชันลอการิทึม
• ลอการิทึมสามัญ
• แอนติลอการิทึม
• การคำนวนค่าโดยประมาณโดยใช้ ลอการิทึม
• การเปลี่ยนฐานลอการิทึมและลอการิทึมธรรมชาติ
• สมการเอ็กซ์โพเนนเชียล
• สมการลอการิทึม
• อสมการลอการิทึม
• ตารางลอการิทึม

• ทบทวนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติ
• ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของจำนวนจริงหรือมุม
• ฟังก์ชันตรีโกณมิติของสองเท่าของจำนวนจริงหรือมุม
• ฟังก์ชันตรีโกณมิติของสามเท่าของจำนวนจริงหรือมุม
• ฟังก์ชันตรีโกณมิติของครึ่งเท่าของจำนวนจริงหรือมุม
• ผลคูณของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
• ผลบวกและผลต่างของฟังก์ชันตรีโกณมิติในรูปผลคูณ
• อินเวอร์สของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
• เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ
• สมการตรีโกณมิติ
• กฎของไซน์และกฎของโคไซน์
• การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม
• การหาระยะทางและความสูง
• ตารางแสดงค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติ

• บรรณานุกรม

เวกเตอร์ในสามมิติ
• เวกเตอร์ในสามมิติ


PART 1 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล PART 2 การแก้สมการและอสมการเอกซ์โพเนนเชียลPART 3.1 ฟังก์ชันลอการิทึม


PART 3.2 สมบัติของลอการิทึม
PART 3.3 สมบัติของลอการิทึม(ต่อ)PART4 ลอการิทึมสามัญPART5 แอนติลอการิทึม
PART6 การคำนวณค่าโดยประมาณโดยใช้ลอการิทึมและลอการิทึมธรรมชาติ


PART7 การแก้สมการลอการิทึมPART8 การแก้อสมการลอการิทึม

EP.6 เวกเตอร์ในระบบแกนมุมฉาก
EP.7 ขนาดของเวกเตอร์ในสองมิติและสามมิติ
EP.8 ผลคูณเชิงสเกลาร์
EP.9 ผลคูณเชิงเวกเตอร์
สถิติ
เยี่ยมชม
33823  
•
•
•
•
•
•
•
•


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.671106 sec.