Satriwit3 หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพฯ 10170
โทร. 02-441-3591-3
โทรสาร. 02-441-3194เกี่ยวกับโรงเรียน
• ประวัติโรงเรียน
• วิสัยทัศน์
• เตือนใจลูกนวมินทร์
• ทำเนียบผู้บริหาร
• คณะผู้บริหาร
• หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
• แผนที่และแผนผังโรงเรียน

กลุ่มบริหาร
• กลุ่มบริหารวิชาการ
• กลุ่มบริหารงบประมาณ
• กลุ่มบริหารงานบุคคล
• กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้
• ภาษาไทย
• คณิตศาสตร์
• วิทยาศาสตร์
• สังคมศึกษาศาสนาฯ
• ภาษาต่างประเทศ
• ศิลปะ
• สุขศึกษาและพลศึกษา
• การงานอาชีพและเทคโนโลยี
• คอมพิวเตอร์
• งานแนะแนว
• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• Foreign Language Center

ข้อมูลจากกลุ่มงาน
• งานวัดผล
• งานทะเบียน
• งานแผนงาน
• แนะแนวศึกษาต่อ
• ตรวจสอบผลการเรียน
• งานประกันคุณภาพการศึกษา

การประเมินกิจกรรม 2556
• กิจกรรมทัศนศึกษา อพวช. ม.1 ( 20/09)

การสอนวิชาIS
• การออกแบบการเรียนรู้
• การออกแบบการเรียนรู้ (ต่อ)
• แนวทางบริหารจัดการและวัดประเมินผล
• การบริหารจัดการสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ผลงานนักเรียน
• ผลงานครูและนักเรียนด้านกีฬายูโด
• ชนะเลิศแข่งขันMicrosoft Office Specialist รับถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี ฯ
• แข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาค 2553
• ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับกลุ่ม-53
• รางวัลระดับเหรียญทองแข่งขันการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ปี 2555
• ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับกลุ่ม-55
• ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับ สพฐ เขต 1 ปี 56
• ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ สพฐ เขต 1 ปี 57
• ผลการแขงขันคอมพิวเตอร์ สพฐ เขต 1 ปี 58

Instructional Media
• สื่อการสอน by ครู คศ1 และ ครูผู้ช่วย สพม.เขต 1 กลุ่ม 4

หน่วยงานภายใน
• ชมรมครู

เว็บแนะนำ

กิจกรรม

ประกาศ::::::: ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ::::::รายละเอียด


คลิกลงทะเบียนออนไลน์

คลิกแจ้งการโอนเงินออนไลน์

Surprised 
กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25559
มัธยมศึกษาตอนต้น 22,26 กรกฎาคม 2559

มัธยมศึกษาตอนปลาย 21,25,27 กรกฎาคม 2559 
                                                         งานวัดผล
Laughing โปรแกรมคำนวณผลการประหยัดค่าไฟฟ้า  Download 
Cool 
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (เรียนพิเศษวันเสาร์)
ได้เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559  ใบสมัคร 
สนใจสอบถามฝ่ายบริหารวิชาการในวันและเวลาราชการ

Laughing ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
นักเรียนสามารถดูได้ที่  ( click )
วิธีการเข้าดู ให้ใส่รหัสนักเรียน Password คือ วันเดือนปีเกิด 
(เหมือน I School เช่น 01/01/2545)  
นักเรียนที่ ติด 0 , ร , มผ สามารถพิมพ์ใบคำร้องขอสอบแก้ตัว
จากหน้าโปรแกรมและนำมายื่นขอสอบกับครูที่ปรึกษาในวันที่
 7 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 น.และเข้าสอบแก้ตัวตามตาราง
ที่โรงเรียนกำหนด ส่วนนักเรียนที่ประสงค์จะรับใบผลการเรียน
หรือมีข้อสงสัยติดต่อกับครูที่ปรึกษาได้ตามวันเวลาข้างต้น 


ขอแสดงความยินดีกับลูกเสือ - เนตรนารี กองร้อยพิเศษ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  


Laughing ::::: ประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของครู ::::: 
    ขอความร่วมมือนักเรียนช่วยประเมินครูทุกคนที่สอนนักเรียน
    ในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา 


Smileงาน 'วรรณคดี  ศรีศิลป์  แผ่นดินสยาม' เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
   - โหมโรงเทิด ส.ธ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
   - ชื่นชุมนุม  กลุ่มดนตรี (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
   - เพลงเต่ากินผักบุ้ง (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
   
     ***เลื่อนการแสดงเป็น 16 กันยายน 2559*** 

ข่าวสาร
เชิญชวนร่วมงาน เดิน-วิ่ง 'รวมพลคนดีของแม่ ครั้งที่๗'
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2016-06-23 11:04:29 447 0 Approve
กำหนดการมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม4/2559
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2016-04-09 13:01:48 550 0 Approve
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประเภทความสามารถพิเศษ
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2016-03-24 20:00:00 3910 0 Approve
เพลงเต่ากินผักบุ้ง
เมื่อ : 2015-08-04 10:19:02 884 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ชื่นชุมนุม กลุ่มดนตรี
เมื่อ : 2015-07-21 09:30:01 1048 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
โหมโรงเทิด ส.ธ
เมื่อ : 2015-07-21 09:20:32 1003 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ข่าวรับตรงทั่วราชอาณาจักรไทย 2558
เมื่อ : 2014-10-08 10:47:16 2824 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ขอเชิญร่วมงาน รวมพลคนดีของแม่ วิ่งมินิมาราธอน (ครั้งที่ 6) วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ณ ถนนอุทยาน กรุงเทพมหานคร
เมื่อ : 2014-08-06 12:58:38 2525 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ กิจกรรมดนตรีต้านยาเสพติด วง slot machine
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2016-06-30 18:49:01 9
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รับเสด็จผุ้แทนพระองค์ฯ พิธีเวียนเทียน วันวิสาขบูชา ณ พุทธมณฑล
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2016-06-19 16:04:04 70
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ร่วมพิธีใส่บาตร วันวิสาขบูชา ณ พุทธมณฑล
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2016-06-19 15:57:43 28
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ค่ายอนุรักษ์พลังงาน ลดคาร์บอน ลดโลกร้อน
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2016-06-19 15:48:40 55
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ พี่น้อง สว๓
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2016-06-19 15:36:07 61
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2016-06-19 15:28:19 63
๕-๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ค่ายคุณธรรม จริยธรรม และทัศนศึกษา ม.๕
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2016-06-19 14:03:54 87
๙-๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ค่ายคุณธรรมจริยธรรม และทัศนศึกษา ม.๖
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2016-06-19 12:35:37 143

ทั้งหมด


RSS ข่าวสารทางด้าน IT

WiFi ใหม่เร็วขึ้นพร้อมประเดิมตลาดปีนี้
   สมาคมผู้กำหนดมาตรฐานเครือข่ายสัญญาณไร้สาย Wi-Fi Alliance ประกาศคุณสมบัติ WiFi ใหม่ที่การันตีความเร็วยิ่งขึ้นและรองรับอุปกรณ์ปัจจุบันที่ทำตลาดในขณะนี้ คาดทุกอย่างพร้อมเพื่อประเดิมตลาดในปีนี้


เปิดมุมมองใหม่เพื่อการมองโลกที่เหนือกว่า ด้วยหัวเว่ย พีเก้า (Huawei P9)
   หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป ผู้ผลิตแอนดรอย์สมาร์ทโฟนอันดับสองของโลกเปิดตัว พรีเมียมสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดที่ทั่วโลกตั้งตารอ หัวเว่ย พีเก้า (Huawei P9) ที่มาพร้อมกับกล้องคู่ด้านหลังที่หัวเว่ยพัฒนาร่วมกับแบรนด์ชั้นนำอย่างไลก้า (Leica)   AWNรับใบอนุญาตคลื่น 900 MHz แล้ว ยืนยันลูกค้าที่ใช้เครื่อง 2G กว่า 6 ล้านเลขหมาย ซิมไม่ดับ เหตุทำสัญญาเช่าอุปกรณ์กับทีโอทีเป็นเวลา 5 ปี ขณะที่แจสเดินทางมาจ่ายค่าปรับเบี้ยวค่าประมูลคลื่น 900MHz เกือบ 200 ล้านบาทแล้ว ด้าน กสทช.ยิ้มแก้มปริเตรียมนำเงินส่งรัฐ


สหรัฐอเมริกาอาจขอข้อมูลแอ็กเคานต์โซเชียลมีเดียเพิ่มสำหรับผู้ขอวีซ่า
   หลายคนที่เคยไปสหรัฐอเมริกาคงแอบเบื่อหน่ายอยู่บ้างกับระบบตรวจคนเข้าเมืองที่มีการตรวจสอบอย่างเข้มข้น และกินเวลานานกว่าการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศอื่น ๆ อย่างลิบลับ แต่ในอนาคตอันใกล้ อาจเป็นไปได้ว่า ผู้ที่จะขอวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกาจะต้อ

ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิษฎ์  เสียงเสนาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน


ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
• ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

เรื่องน่ารู้
• ลักษณะของครูที่เด็กต้องการ
• การทำห้องเรียนให้น่าอยู่
• บทบาทของครู
• ครูมืออาชีพ
• การปฏิวัติมุมมองของครู
• เกณฑ์วิทยฐานะ
• ตัวบ่งชี้ผู้เรียนสำคัญที่สุด
• นักเรียนที่ดีของครู
• เทคนิคการเรียนให้เก่ง
• กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน.
• จรรยาบรรณของนักเรียนที่ต้องปฏิบัติ
• การสร้างวินัยให้กับตนเอง
• ความสำคัญของจิตสาธารณะ
• ทักษะชีวิตสำหรับวัยรุ่น
• เป้าหมายของการพัฒนานักเรียน
• ลักษณะของครูที่ดี
• ข้อบังคับคุรุสภา
• การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
• ครูในศตวรรษที่ 21

งานอนามัยโรงเรียน
• แบบสอบถามข้อมูลสุขภาพ
• แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
• แบบประเมินความสุข
• แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
• แบบประเมินพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องอุบัติเหตุ
• แบบสำรวจภาวะสายตาและการได้ยิน
• แบบสำรวจสภาวะการเจริญเติบโต
• แบบประเมินอาหารปลอดภัยในโรงเรียน

เอกสารดาวน์โหลด
• แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัดคำอธิบายฯ
• แผนการวัดผลประเมินผล
   รายวิชา
• ดาวน์โหลดเอกสารแผนงาน
• เอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
• เอกสารประชุมสัมมนาครูผู้ช่วยและครูคศ.1 สพม.1กลุ่ม 4 @ The PINE Resort
• ไฟล์คู่มือการจัดการกิจกรรมโครงงานชุมนุม
• เผยแพร่งานวิจัย

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
• ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
• ม.เชียงใหม่
• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ม.รามคำแหง
• ม.ขอนแก่น
• ภายในประเทศ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการอบรม
• ไฟล์ Demo สำหรับใช้ในการอบรม
• ไฟล์ Banner ประจำกลุ่มสาระต่างๆ
• คู่มือการใช้งานเว็บฐานข้อมูล KM
• ไฟล์ Demo2 สำหรับใช้ในการอบรม
• แบบฟอร์มการคำนวณผลการประหยัดค่าไฟ

ประชาคมอาเซียน
• รู้จักอาเซียน
• เปิดประตูสู่อาเซียน
• ก้าวสู่ประตูอาเซียน
• การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ประชาสัมพันธ์ การศึกษาต่อ
• ข้อมูลการสอบตรง

วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน

วีดิทัศน์กิจกรรมต่างๆ


     * ผู้ปกครอง ใช้ชื่อผู้ใช้งานคือรหัสประชาชน รหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปีเกิด ของนักเรียน เช่น 16/03/2540
     * นักเรียน ใช้ชื่อผู้ใช้งานคือรหัสนักเรียน รหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น 16/03/2540


การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2557  


วารสารราชาวดีสถิติ
เยี่ยมชม
3624088  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 1.986779 sec.