Satriwit3 หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล

70 หมู่ 2 ถนนพุทธมณฑลสาย 3
แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพฯ 10170

โทร. 02-441-3591-3
สำรอง 02-102-1022 (10คู่สาย)
โทรสาร. 02-441-3194
E-Mail : satriwit3@gmail.comเกี่ยวกับโรงเรียน
• ประวัติโรงเรียน
• ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
• ปรัชญา คติพจน์
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• วัฒนธรรมองค์กร
• ทำเนียบผู้บริหาร
• คณะผู้บริหาร
• ข้อมูลนักเรียน
• หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
• แผนที่และแผนผังโรงเรียน

กลุ่มบริหาร
• กลุ่มบริหารวิชาการ
• กลุ่มบริหารงบประมาณ
• กลุ่มบริหารงานบุคคล
• กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้
• ภาษาไทย
• คณิตศาสตร์
• วิทยาศาสตร์
• คอมพิวเตอร์
• สังคมศึกษาศาสนาฯ
• ภาษาต่างประเทศ
• ศิลปะ
• สุขศึกษาและพลศึกษา
• การงานอาชีพ
• งานแนะแนว
• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• ห้องเรียนพิเศษ Gifted
• ห้องเรียนพิเศษ English Program

ข้อมูลจากกลุ่มงาน
• งานทะเบียน - วัดผล
• งานหลักสูตรสถานศึกษา
• งานแผนงาน
• งานป้องกันสิ่งเสพติด
• งานประกันคุณภาพการศึกษา
• งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
• งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
• Foreign Language Center
• งานนิเทศ/สังเกตการจัดการเรียนรู้
• งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลงานครูและนักเรียน
• เผยแพร่ผลงานและนวัตกรรม

เอกสารดาวน์โหลด
• คำสั่งราชการ
• ตัวอย่าง หนังสือราชการ
• คู่มือการใช้งาน I School สำหรับครู
• แบบฟอร์มการคำนวณผลการประหยัดไฟ
• คู่มือการใช้งาน KM
• VDO แนะนำการสร้างเว็บไซต์ KM

Instructional Media
• วิธีการเข้าเรียน OnLine ผ่านเว็บไซต์
• วิธีเข้าใช้งาน E-Mail ของโรงเรียน
• วิธีการเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ของโรงเรียน
• วิธีการเข้าสู่ระบบ I-School ของโรงเรียน

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
• SW3 Incident Action Plan
• ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

เว็บแนะนำ

กิจกรรม                                                 

 

                            ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ใช้บริการ รถตู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 
                                                 >>> รายละเอียด <<<ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ งานต่อต้านยาเสพติด
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2022-07-06 19:06:09 4878 0 Approve
ประชาสัมพันธ์ งานโภชนาการ
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2022-07-03 18:58:50 1983 0 Approve
ประกาศจากร้านค้าสวัสดิการ
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2022-06-25 20:42:38 3098 0 Approve
แบบประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาประจาปีงบประมาณ 2564 ด้านการเปิดเผยข้อมูล (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT
เมื่อ : 2021-07-14 22:00:27 2806 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
คณะแพทย์ศาตร์ศิริราชพยาบาล ตอบขอบคุณผู้บริจาคโลหิด
เมื่อ : 2020-03-18 16:30:34 3250 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ปี๒๕๖๒
เมื่อ : 2019-02-13 15:12:27 6119 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ประกาศ
เมื่อ : 2018-07-31 23:49:07 5588 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ผังการอพยพในสถานการณ์ฉุกเฉิน
เมื่อ : 2018-07-23 12:59:46 7887 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
16 มี.ค. 2563 ประกวดราคาเช่าส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บทความ
เมื่อ : 2020-03-16 17:05:54 2681 0

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
190163 Pre-Entrance M.1
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2020-02-03 10:12:17 9898
180163 Pre-Entrance M.4
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2020-02-03 10:00:51 2741
170163 ทัศนศึกษาม.5
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2020-02-03 09:57:11 2459
170163 ติดตามผลกิจกรรม Diet Fit
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2020-02-03 09:54:36 2118
180662กิจกรรมคอนเสิร์ตต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2019-06-19 13:39:55 2877
180662 ถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2019-06-19 13:38:38 2523
180662 เช้านี้ทวีปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2019-06-19 13:37:28 2777
170662 การมอบเกียรติบัตรประกวดจัดป้ายนิทรรศการ วันสิ่งแวดล้อมโลก
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2019-06-19 13:36:16 3196

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
9055375  ประกาศจากโรงเรียนคู่มือนักเรียน
วารสารราชาวดี วารสารราชาวดี ย้อนหลังการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2565 
 
     * ผู้ปกครอง ใช้ชื่อผู้ใช้งานคือรหัสประชาชน รหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปีเกิด ของนักเรียน เช่น 16/03/2540
     * นักเรียน ใช้ชื่อผู้ใช้งานคือรหัสนักเรียน รหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น 16/03/2540 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 1.014896 sec.