Satriwit3 หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพฯ 10170
โทร. 02-441-3591-3
โทรสาร. 02-441-3194เกี่ยวกับโรงเรียน
• ประวัติโรงเรียน
• วิสัยทัศน์
• เตือนใจลูกนวมินทร์
• ทำเนียบผู้บริหาร
• คณะผู้บริหาร
• หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
• แผนที่และแผนผังโรงเรียน

กลุ่มบริหาร
• กลุ่มบริหารวิชาการ
• กลุ่มบริหารงบประมาณ
• กลุ่มบริหารงานบุคคล
• กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้
• ภาษาไทย
• คณิตศาสตร์
• วิทยาศาสตร์
• สังคมศึกษาศาสนาฯ
• ภาษาต่างประเทศ
• ศิลปะ
• สุขศึกษาและพลศึกษา
• การงานอาชีพและเทคโนโลยี
• คอมพิวเตอร์
• งานแนะแนว
• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• Foreign Language Center

ข้อมูลจากกลุ่มงาน
• งานวัดผล
• งานทะเบียน
• งานแผนงาน
• แนะแนวศึกษาต่อ
• ตรวจสอบผลการเรียน
• งานประกันคุณภาพการศึกษา

การประเมินกิจกรรม 2556
• กิจกรรมทัศนศึกษา อพวช. ม.1 ( 20/09)

การสอนวิชาIS
• การออกแบบการเรียนรู้
• การออกแบบการเรียนรู้ (ต่อ)
• แนวทางบริหารจัดการและวัดประเมินผล
• การบริหารจัดการสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ผลงานนักเรียน
• ผลงานครูและนักเรียนด้านกีฬายูโด
• ชนะเลิศแข่งขันMicrosoft Office Specialist รับถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี ฯ
• แข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาค 2553
• ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับกลุ่ม-53
• รางวัลระดับเหรียญทองแข่งขันการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ปี 2555
• ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับกลุ่ม-55
• ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับ สพฐ เขต 1 ปี 56
• ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ สพฐ เขต 1 ปี 57
• ผลการแขงขันคอมพิวเตอร์ สพฐ เขต 1 ปี 58

Instructional Media
• สื่อการสอน by ครู คศ1 และ ครูผู้ช่วย สพม.เขต 1 กลุ่ม 4

หน่วยงานภายใน
• ชมรมครู

เว็บแนะนำ

กิจกรรม

ประกาศ::::::: ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ::::::

กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  Click 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิ
การประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ 4
จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์สากล 
เมื่อวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


นางสาวณฤดี พ่วงทองคำ ชั้น ม.๔/๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศ

รับโล่รางวัล เกียรติบัตร เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
พร้อมเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพูดแบบการทูต มูลค่า ๑๒,๐๐๐ บาท


เด็กหญิงศศิพิมพ์  รัศมิทัต ชั้น ม.๒/๑ ได้รับรางวัลชมเชย  
รับเกียรติ
บัตรพร้อมเงินรางวัล ๕๐๐ บาท


นายวรระชัย  ลี่แตง   ชั้น ม.๔/๒ ได้รับรางวัลชมเชย      
รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวั
ล ๕๐๐ บาท


ประมวลภาพ
Cool งานเดินวิ่งรวมพลคนดีของแม่ ครั้งที่ 7
SET 1
SET 2
SET 3Cool 
ขอแสดงความยินดีกับลูกเสือกองร้อยพิเศษ
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการประกวดระเบียบแถวสวนสนาม
และได้รับเกียรติให้เข้าร่วมลูกเสือกองเกียรติยศตัวแทน สพม.1 

ร่วมเดินสวนสนาม ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ประจำปี 2559 ณ สนามศุภชลาศัยฯLaughing ขอแสดงความยินดีกับนายเรืองศักดิ์  แพงพา 
ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะผู้แทนไทย
เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์
( 7th International Finnjamboree 2016,Roihu )
ระหว่างวันที่ 19 - 31 กรกฎาคม 2559 


Laughing โปรแกรมคำนวณผลการประหยัดค่าไฟฟ้า  Download 


Laughing ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
นักเรียนสามารถดูได้ที่  ( click )
วิธีการเข้าดู ให้ใส่รหัสนักเรียน Password คือ วันเดือนปีเกิด 
(เหมือน I School เช่น 01/01/2545)  
นักเรียนที่ ติด 0 , ร , มผ สามารถพิมพ์ใบคำร้องขอสอบแก้ตัว
จากหน้าโปรแกรมและนำมายื่นขอสอบกับครูที่ปรึกษาในวันที่
 7 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 น.และเข้าสอบแก้ตัวตามตาราง
ที่โรงเรียนกำหนด ส่วนนักเรียนที่ประสงค์จะรับใบผลการเรียน
หรือมีข้อสงสัยติดต่อกับครูที่ปรึกษาได้ตามวันเวลาข้างต้น 


ขอแสดงความยินดีกับลูกเสือ - เนตรนารี กองร้อยพิเศษ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  


Laughing ::::: ประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของครู ::::: 
    ขอความร่วมมือนักเรียนช่วยประเมินครูทุกคนที่สอนนักเรียน
    ในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา Smileงาน 'วรรณคดี  ศรีศิลป์  แผ่นดินสยาม' เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
   - โหมโรงเทิด ส.ธ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
   - ชื่นชุมนุม  กลุ่มดนตรี (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
   - เพลงเต่ากินผักบุ้ง (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
   
     ***เลื่อนการแสดงเป็น 16 กันยายน 2559*** 

ข่าวสาร
เชิญชวนร่วมงาน เดิน-วิ่ง 'รวมพลคนดีของแม่ ครั้งที่๗'
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2016-06-23 11:04:29 2476 0 Approve
กำหนดการมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม4/2559
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2016-04-09 13:01:48 652 0 Approve
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประเภทความสามารถพิเศษ
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2016-03-24 20:00:00 4141 0 Approve
เพลงเต่ากินผักบุ้ง
เมื่อ : 2015-08-04 10:19:02 1125 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ชื่นชุมนุม กลุ่มดนตรี
เมื่อ : 2015-07-21 09:30:01 1286 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
โหมโรงเทิด ส.ธ
เมื่อ : 2015-07-21 09:20:32 1218 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ข่าวรับตรงทั่วราชอาณาจักรไทย 2558
เมื่อ : 2014-10-08 10:47:16 2914 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ขอเชิญร่วมงาน รวมพลคนดีของแม่ วิ่งมินิมาราธอน (ครั้งที่ 6) วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ณ ถนนอุทยาน กรุงเทพมหานคร
เมื่อ : 2014-08-06 12:58:38 2715 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เดินขวิ่ง มินิมาราธอน รวมพลคนดีของแม่
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2016-08-16 08:03:13 396
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สวนสนาม ทบทวนคำปฏิญาณ วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2016-07-06 09:37:10 161
๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ การประชุเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการเครื่อข่ายผู้ปกครอง
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2016-07-06 09:26:58 135
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ กิจกรรมดนตรีต้านยาเสพติด วง slot machine
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2016-06-30 18:49:01 261
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รับเสด็จผุ้แทนพระองค์ฯ พิธีเวียนเทียน วันวิสาขบูชา ณ พุทธมณฑล
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2016-06-19 16:04:04 218
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ร่วมพิธีใส่บาตร วันวิสาขบูชา ณ พุทธมณฑล
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2016-06-19 15:57:43 103
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ค่ายอนุรักษ์พลังงาน ลดคาร์บอน ลดโลกร้อน
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2016-06-19 15:48:40 141
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ พี่น้อง สว๓
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2016-06-19 15:36:07 207

ทั้งหมด


RSS ข่าวสารทางด้าน IT

กูเกิลเปิด Indoor Street View ส่องภายใน 15 ห้างดังทั่วไทย
   Google Maps จับมือห้างดังทั่วไทย เปิดฟีเจอร์ใหม่ Indoor Street View ส่องภายในห้างสรรพสินค้าดัง 15แห่ง หวังเพิ่มประสบการณ์ที่ดีของการใช้งานแผนที่ ดึงนักท่องเที่ยวเข้าไทย ด้านเอ็มโพเรี่ยมคาดดึงนักท่องเที่ยวเพิ่ม 10-15%


ทีโอที จับมือ สพฉ.ติดตั้งเครื่องช่วยชีวิต ในตู้โทร.สาธารณะ
   ทีโอที จับมือ สพฉ.ติดตั้งเครื่อง AED ในโครงการตู้โทรศัพท์ช่วยชีวิต 300 ตู้ใน กทม. และปริมณฑล ภายในปี 2562 โดยมีรายได้ต่อตู้ต่อเดือนประมาณ 1,300 บาท ซึ่งนอกเหนือจากการช่วยเหลือสังคม ยังเป็นการดิ้นหารายได้จากตู้โทรศัพท์สาธารณะ


เปิดผลตัดสิน
   สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ร่วมกับ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น, องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงานประกาศผล


ซัมซุงเตรียมขายโน้ต 7 ใหม่ 28 ตุลานี้ ด้านสื่อชี้พบรายงานโน้ต 7 ล็อตใหม่ยัง "ระเบิด"
   ซัมซุงเผยตัวเลขการเปลี่ยนเครื่องสมาร์ทโฟนแกแล็กซี่ โน้ต 7 เกินครึ่งแล้วทั่วโลก โดยในสิงคโปร์นั้นมีอัตราการเปลี่ยนเครื่องสูงสุดที่ 80 เปอร์เซ็นต์ ส่วนยุโรปรั้งท้ายที่ 57 เปอร์เซ็นต์ ส่วนสมาร์ทโฟนเจ้าปัญหาที่ยุติการจำหน่ายไปในระยะนี้มีกำหนดจะกลับมาวางจำหน่า

ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิษฎ์  เสียงเสนาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน


ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
• ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

เรื่องน่ารู้
• ลักษณะของครูที่เด็กต้องการ
• การทำห้องเรียนให้น่าอยู่
• บทบาทของครู
• ครูมืออาชีพ
• การปฏิวัติมุมมองของครู
• เกณฑ์วิทยฐานะ
• ตัวบ่งชี้ผู้เรียนสำคัญที่สุด
• นักเรียนที่ดีของครู
• เทคนิคการเรียนให้เก่ง
• กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน.
• จรรยาบรรณของนักเรียนที่ต้องปฏิบัติ
• การสร้างวินัยให้กับตนเอง
• ความสำคัญของจิตสาธารณะ
• ทักษะชีวิตสำหรับวัยรุ่น
• เป้าหมายของการพัฒนานักเรียน
• ลักษณะของครูที่ดี
• ข้อบังคับคุรุสภา
• การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
• ครูในศตวรรษที่ 21

งานอนามัยโรงเรียน
• แบบสอบถามข้อมูลสุขภาพ
• แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
• แบบประเมินความสุข
• แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
• แบบประเมินพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องอุบัติเหตุ
• แบบสำรวจภาวะสายตาและการได้ยิน
• แบบสำรวจสภาวะการเจริญเติบโต
• แบบประเมินอาหารปลอดภัยในโรงเรียน

เอกสารดาวน์โหลด
• แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัดคำอธิบายฯ
• แผนการวัดผลประเมินผล
   รายวิชา
• ดาวน์โหลดเอกสารแผนงาน
• เอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
• เอกสารประชุมสัมมนาครูผู้ช่วยและครูคศ.1 สพม.1กลุ่ม 4 @ The PINE Resort
• ไฟล์คู่มือการจัดการกิจกรรมโครงงานชุมนุม
• เผยแพร่งานวิจัย

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
• ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
• ม.เชียงใหม่
• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ม.รามคำแหง
• ม.ขอนแก่น
• ภายในประเทศ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการอบรม
• ไฟล์ Demo สำหรับใช้ในการอบรม
• ไฟล์ Banner ประจำกลุ่มสาระต่างๆ
• คู่มือการใช้งานเว็บฐานข้อมูล KM
• ไฟล์ Demo2 สำหรับใช้ในการอบรม
• แบบฟอร์มการคำนวณผลการประหยัดค่าไฟ

ประชาคมอาเซียน
• รู้จักอาเซียน
• เปิดประตูสู่อาเซียน
• ก้าวสู่ประตูอาเซียน
• การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ประชาสัมพันธ์ การศึกษาต่อ
• ข้อมูลการสอบตรง

วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน

วีดิทัศน์กิจกรรมต่างๆ


     * ผู้ปกครอง ใช้ชื่อผู้ใช้งานคือรหัสประชาชน รหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปีเกิด ของนักเรียน เช่น 16/03/2540
     * นักเรียน ใช้ชื่อผู้ใช้งานคือรหัสนักเรียน รหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น 16/03/2540


การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2558  วารสารราชาวดีสถิติ
เยี่ยมชม
3712258  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 1.957407 sec.