Satriwit3 หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพฯ 10170
โทร. 02-441-3591-3
โทรสาร. 02-441-3194เกี่ยวกับโรงเรียน
• ประวัติโรงเรียน
• วิสัยทัศน์
• เตือนใจลูกนวมินทร์
• ทำเนียบผู้บริหาร
• คณะผู้บริหาร
• หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
• แผนที่และแผนผังโรงเรียน

กลุ่มบริหาร
• กลุ่มบริหารวิชาการ
• กลุ่มบริหารงบประมาณ
• กลุ่มบริหารงานบุคคล
• กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้
• ภาษาไทย
• คณิตศาสตร์
• วิทยาศาสตร์
• สังคมศึกษาศาสนาฯ
• ภาษาต่างประเทศ
• ศิลปะ
• สุขศึกษาและพลศึกษา
• การงานอาชีพและเทคโนโลยี
• คอมพิวเตอร์
• งานแนะแนว
• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• Foreign Language Center

ข้อมูลจากกลุ่มงาน
• งานวัดผล
• งานทะเบียน
• งานแผนงาน
• แนะแนวศึกษาต่อ
• ตรวจสอบผลการเรียน
• งานประกันคุณภาพการศึกษา

การประเมินกิจกรรม 2556
• กิจกรรมทัศนศึกษา อพวช. ม.1 ( 20/09)

การสอนวิชาIS
• การออกแบบการเรียนรู้
• การออกแบบการเรียนรู้ (ต่อ)
• แนวทางบริหารจัดการและวัดประเมินผล
• การบริหารจัดการสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ผลงานนักเรียน
• ผลงานครูและนักเรียนด้านกีฬายูโด
• ชนะเลิศแข่งขันMicrosoft Office Specialist รับถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี ฯ
• แข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาค 2553
• ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับกลุ่ม-53
• รางวัลระดับเหรียญทองแข่งขันการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ปี 2555
• ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับกลุ่ม-55
• ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับ สพฐ เขต 1 ปี 56
• ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ สพฐ เขต 1 ปี 57
• ผลการแขงขันคอมพิวเตอร์ สพฐ เขต 1 ปี 58

Instructional Media
• สื่อการสอน by ครู คศ1 และ ครูผู้ช่วย สพม.เขต 1 กลุ่ม 4

หน่วยงานภายใน
• ชมรมครู

เว็บแนะนำ

กิจกรรม

ประกาศ::::::: ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ::::::

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านฟังเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์
ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ หอประชุมเทพผดุงพร
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
 
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิ
การประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่
ยนแปลงโลก ครั้งที่ 4
จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์สากล 
เมื่อวั
นเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


นางสาวณฤดี พ่วงทองคำ ชั้น ม.๔/๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศ

รับโล่รางวัล เกียรติบัตร เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
พร้อมเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพูดแบบการทูต มูลค่า ๑๒,๐๐๐ บาท


เด็กหญิงศศิพิมพ์  รัศมิทัต ชั้น ม.๒/๑ ได้รับรางวัลชมเชย  
รับเกียรติ
บัตรพร้อมเงินรางวัล ๕๐๐ บาท


นายวรระชัย  ลี่แตง   ชั้น ม.๔/๒ ได้รับรางวัลชมเชย      
รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวั
ล ๕๐๐ บาท


ประมวลภาพ
Cool งานเดินวิ่งรวมพลคนดีของแม่ ครั้งที่ 7
SET 1
SET 2
SET 3Cool 
ขอแสดงความยินดีกับลูกเสือกองร้อยพิเศษ
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการประกวดระเบียบแถวสวนสนาม
และได้รับเกียรติให้เข้าร่วมลูกเสือกองเกียรติยศตัวแทน สพม.1 

ร่วมเดินสวนสนาม ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ประจำปี 2559 ณ สนามศุภชลาศัยฯLaughing ขอแสดงความยินดีกับนายเรืองศักดิ์  แพงพา 
ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะผู้แทนไทย
เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์
( 7th International Finnjamboree 2016,Roihu )
ระหว่างวันที่ 19 - 31 กรกฎาคม 2559 


Laughing โปรแกรมคำนวณผลการประหยัดค่าไฟฟ้า  Download 


Laughing ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
นักเรียนสามารถดูได้ที่  ( click )
วิธีการเข้าดู ให้ใส่รหัสนักเรียน Password คือ วันเดือนปีเกิด 
(เหมือน I School เช่น 01/01/2545)  
นักเรียนที่ ติด 0 , ร , มผ สามารถพิมพ์ใบคำร้องขอสอบแก้ตัว
จากหน้าโปรแกรมและนำมายื่นขอสอบกับครูที่ปรึกษาในวันที่
 7 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 น.และเข้าสอบแก้ตัวตามตาราง
ที่โรงเรียนกำหนด ส่วนนักเรียนที่ประสงค์จะรับใบผลการเรียน
หรือมีข้อสงสัยติดต่อกับครูที่ปรึกษาได้ตามวันเวลาข้างต้น 


ขอแสดงความยินดีกับลูกเสือ - เนตรนารี กองร้อยพิเศษ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  


Laughing ::::: ประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของครู ::::: 
    ขอความร่วมมือนักเรียนช่วยประเมินครูทุกคนที่สอนนักเรียน
    ในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา Smileงาน 'วรรณคดี  ศรีศิลป์  แผ่นดินสยาม' เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
   - โหมโรงเทิด ส.ธ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
   - ชื่นชุมนุม  กลุ่มดนตรี (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
   - เพลงเต่ากินผักบุ้ง (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
   
     ***เลื่อนการแสดงเป็น 16 กันยายน 2559*** 

ข่าวสาร
เชิญชวนร่วมงาน เดิน-วิ่ง 'รวมพลคนดีของแม่ ครั้งที่๗'
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2016-06-23 11:04:29 2391 0 Approve
กำหนดการมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม4/2559
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2016-04-09 13:01:48 613 0 Approve
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประเภทความสามารถพิเศษ
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2016-03-24 20:00:00 4054 0 Approve
เพลงเต่ากินผักบุ้ง
เมื่อ : 2015-08-04 10:19:02 1082 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ชื่นชุมนุม กลุ่มดนตรี
เมื่อ : 2015-07-21 09:30:01 1237 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
โหมโรงเทิด ส.ธ
เมื่อ : 2015-07-21 09:20:32 1175 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ข่าวรับตรงทั่วราชอาณาจักรไทย 2558
เมื่อ : 2014-10-08 10:47:16 2894 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ขอเชิญร่วมงาน รวมพลคนดีของแม่ วิ่งมินิมาราธอน (ครั้งที่ 6) วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ณ ถนนอุทยาน กรุงเทพมหานคร
เมื่อ : 2014-08-06 12:58:38 2685 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เดินขวิ่ง มินิมาราธอน รวมพลคนดีของแม่
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2016-08-16 08:03:13 293
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สวนสนาม ทบทวนคำปฏิญาณ วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2016-07-06 09:37:10 134
๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ การประชุเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการเครื่อข่ายผู้ปกครอง
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2016-07-06 09:26:58 108
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ กิจกรรมดนตรีต้านยาเสพติด วง slot machine
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2016-06-30 18:49:01 213
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รับเสด็จผุ้แทนพระองค์ฯ พิธีเวียนเทียน วันวิสาขบูชา ณ พุทธมณฑล
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2016-06-19 16:04:04 188
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ร่วมพิธีใส่บาตร วันวิสาขบูชา ณ พุทธมณฑล
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2016-06-19 15:57:43 83
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ค่ายอนุรักษ์พลังงาน ลดคาร์บอน ลดโลกร้อน
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2016-06-19 15:48:40 117
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ พี่น้อง สว๓
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2016-06-19 15:36:07 173

ทั้งหมด


RSS ข่าวสารทางด้าน IT

ชาว WhatsApp เตรียมรับโฆษณา?
   แม้จะยืนยันว่าว็อตสแอป (WhatsApp) ต้องเป็นบริการปลอดโฆษณา แต่การประกาศว่าจะเริ่มแบ่งปันข้อมูลผู้ใช้ WhatsApp กับเครือข่ายสังคมเฟซบุ๊ก (Facebook) ล้วนทำให้มีการประเมินว่าชาว WhatsApp จะเริ่มได้รับข้อความจากบริษัทที่ต้องการลงโฆษณาไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เบื้องต้นมีการแนะนำผู้บริโภคที่กังวลให้ตั้งค่าเพื่อป้องกันไม่ให้มีการส่งต่อข้อมูลของตัวเองระหว่าง 2 บริษัท


เตือนชาว iPhone อัปเดต iOS 9.3.5 ด่วนก่อนถูกเจาะเครื่อง
   ประกาศเตือนผู้ใช้อุปกรณ์พกพาของแอปเปิล (Apple) ทุกคนควรดาวน์โหลดและติดตั้งระบบปฏิบัติการเวอร์ชันใหม่ล่าสุด iOS 9.3.5 โดยทันที เนื่องจากเวอร์ชันใหม่มีการแก้ไขปัญหาที่เปิดให้นักแฮกสามารถเจาะระบบเพื่อสั่งการเครื่องโดยที่เจ้าของไม่รู้ตัว   ครึ่งปีหลัง เอเซอร์ เน้นเจาะกลุ่มเซกเมนต์ที่มีการเติบโตในตลาดพีซีไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกมมิ่ง โน้ตบุ๊ก2-1 และออลอินวัน ที่ยังมีอัตราการเติบโตอยู่ แม้ว่าในภาพรวมตลาดจะไม่มีการเติบโต โดยทางเอเซอร์ ยังตั้งเป้าว่าสามารถเติบโตได้ 10% และเชื่อมั่นว่าการเพิ่มช่องท


Remarketing จีบให้เปลี่ยนใจ จีบตอนไหน ยังไงดี!
   มีคนบอกว่า ลูกค้าก็เหมือนผู้หญิง คนขายของก็เหมือนผู้ชาย การขายของก็เหมือนการจีบหญิง ประเภทที่ไม่ต้องพูดคุยอะไรกันมาก เจอครั้งแรกเป็นแฟนกันเลย ก็เหมือนขายของให้กับคนอยากได้ เห็นแล้วซื้อทันที แบบนี้มีสัดส่วนน้อยมาก

ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิษฎ์  เสียงเสนาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน


ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
• ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

เรื่องน่ารู้
• ลักษณะของครูที่เด็กต้องการ
• การทำห้องเรียนให้น่าอยู่
• บทบาทของครู
• ครูมืออาชีพ
• การปฏิวัติมุมมองของครู
• เกณฑ์วิทยฐานะ
• ตัวบ่งชี้ผู้เรียนสำคัญที่สุด
• นักเรียนที่ดีของครู
• เทคนิคการเรียนให้เก่ง
• กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน.
• จรรยาบรรณของนักเรียนที่ต้องปฏิบัติ
• การสร้างวินัยให้กับตนเอง
• ความสำคัญของจิตสาธารณะ
• ทักษะชีวิตสำหรับวัยรุ่น
• เป้าหมายของการพัฒนานักเรียน
• ลักษณะของครูที่ดี
• ข้อบังคับคุรุสภา
• การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
• ครูในศตวรรษที่ 21

งานอนามัยโรงเรียน
• แบบสอบถามข้อมูลสุขภาพ
• แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
• แบบประเมินความสุข
• แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
• แบบประเมินพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องอุบัติเหตุ
• แบบสำรวจภาวะสายตาและการได้ยิน
• แบบสำรวจสภาวะการเจริญเติบโต
• แบบประเมินอาหารปลอดภัยในโรงเรียน

เอกสารดาวน์โหลด
• แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัดคำอธิบายฯ
• แผนการวัดผลประเมินผล
   รายวิชา
• ดาวน์โหลดเอกสารแผนงาน
• เอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
• เอกสารประชุมสัมมนาครูผู้ช่วยและครูคศ.1 สพม.1กลุ่ม 4 @ The PINE Resort
• ไฟล์คู่มือการจัดการกิจกรรมโครงงานชุมนุม
• เผยแพร่งานวิจัย

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
• ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
• ม.เชียงใหม่
• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ม.รามคำแหง
• ม.ขอนแก่น
• ภายในประเทศ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการอบรม
• ไฟล์ Demo สำหรับใช้ในการอบรม
• ไฟล์ Banner ประจำกลุ่มสาระต่างๆ
• คู่มือการใช้งานเว็บฐานข้อมูล KM
• ไฟล์ Demo2 สำหรับใช้ในการอบรม
• แบบฟอร์มการคำนวณผลการประหยัดค่าไฟ

ประชาคมอาเซียน
• รู้จักอาเซียน
• เปิดประตูสู่อาเซียน
• ก้าวสู่ประตูอาเซียน
• การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ประชาสัมพันธ์ การศึกษาต่อ
• ข้อมูลการสอบตรง

วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน

วีดิทัศน์กิจกรรมต่างๆ


     * ผู้ปกครอง ใช้ชื่อผู้ใช้งานคือรหัสประชาชน รหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปีเกิด ของนักเรียน เช่น 16/03/2540
     * นักเรียน ใช้ชื่อผู้ใช้งานคือรหัสนักเรียน รหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น 16/03/2540


การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2557  


วารสารราชาวดีสถิติ
เยี่ยมชม
3682680  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 8.751697 sec.