Satriwit3 หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพฯ 10170
โทร. 02-441-3591-3
โทรสาร. 02-441-3194เกี่ยวกับโรงเรียน
• ประวัติโรงเรียน
• วิสัยทัศน์
• เตือนใจลูกนวมินทร์
• ทำเนียบผู้บริหาร
• คณะผู้บริหาร
• หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
• แผนที่และแผนผังโรงเรียน

กลุ่มบริหาร
• กลุ่มบริหารวิชาการ
• กลุ่มบริหารงบประมาณ
• กลุ่มบริหารงานบุคคล
• กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้
• ภาษาไทย
• คณิตศาสตร์
• วิทยาศาสตร์
• สังคมศึกษาศาสนาฯ
• ภาษาต่างประเทศ
• ศิลปะ
• สุขศึกษาและพลศึกษา
• การงานอาชีพและเทคโนโลยี
• คอมพิวเตอร์
• งานแนะแนว
• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• Foreign Language Center

ข้อมูลจากกลุ่มงาน
• งานวัดผล
• งานทะเบียน
• งานแผนงาน
• แนะแนวศึกษาต่อ
• ตรวจสอบผลการเรียน
• งานประกันคุณภาพการศึกษา

การประเมินกิจกรรม 2556
• กิจกรรมทัศนศึกษา อพวช. ม.1 ( 20/09)

การสอนวิชาIS
• การออกแบบการเรียนรู้
• การออกแบบการเรียนรู้ (ต่อ)
• แนวทางบริหารจัดการและวัดประเมินผล
• การบริหารจัดการสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ผลงานนักเรียน
• ผลงานครูและนักเรียนด้านกีฬายูโด
• ชนะเลิศแข่งขันMicrosoft Office Specialist รับถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี ฯ
• แข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาค 2553
• ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับกลุ่ม-53
• รางวัลระดับเหรียญทองแข่งขันการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ปี 2555
• ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับกลุ่ม-55
• ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับ สพฐ เขต 1 ปี 56
• ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ สพฐ เขต 1 ปี 57
• ผลการแขงขันคอมพิวเตอร์ สพฐ เขต 1 ปี 58

Instructional Media
• สื่อการสอน by ครู คศ1 และ ครูผู้ช่วย สพม.เขต 1 กลุ่ม 4

หน่วยงานภายใน
• ชมรมครู

เว็บแนะนำ

กิจกรรม

ประกาศ
::::::: ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ::::::
กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  Click 

Cool ประกาศนักเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ยังสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน
ให้ยื่นคำร้องสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ณ ห้องทะเบียน
ในวันที่ 10 ตุลาคม 2559
และสอบแก้ตัวตามตาราง ในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 
- สำหรับผลการสอบแก้ตัวทางโรงเรียนจะปรับปรุงผลการเรียนรายภาค
ในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
 ม.1  ม.2  ม.3  ม.4  ม.5  ม.6 

Laughing ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
นักเรียนสามารถดูได้ที่  ( click )
วิธีการเข้าดู ให้ใส่รหัสนักเรียน Password คือ วันเดือนปีเกิด 
(เช่น 01/01/2545)  
นักเรียนที่ ติด 0 , ร , มผ สามารถพิมพ์ใบคำร้องขอสอบแก้ตัว
จากหน้าโปรแกรมและนำมายื่นขอสอบกับครูที่ปรึกษาในวันที่
 5 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 น.และเข้าสอบแก้ตัวตามตาราง
ที่โรงเรียนกำหนด ส่วนนักเรียนที่ประสงค์จะรับใบผลการเรียน
หรือมีข้อสงสัยติดต่อกับครูที่ปรึกษาได้ตามวันเวลาข้างต้น 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิ
การประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ 4
จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์สากล 
เมื่อวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


นางสาวณฤดี พ่วงทองคำ ชั้น ม.๔/๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศ

รับโล่รางวัล เกียรติบัตร เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
พร้อมเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพูดแบบการทูต มูลค่า ๑๒,๐๐๐ บาท


เด็กหญิงศศิพิมพ์  รัศมิทัต ชั้น ม.๒/๑ ได้รับรางวัลชมเชย  
รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๕๐๐ บาท


นายวรระชัย  ลี่แตง   ชั้น ม.๔/๒ ได้รับรางวัลชมเชย      
รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๕๐๐ บาท


ประมวลภาพ
Cool งานเดินวิ่งรวมพลคนดีของแม่ ครั้งที่ 7
SET 1
SET 2
SET 3Cool ขอแสดงความยินดีกับลูกเสือกองร้อยพิเศษ
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการประกวดระเบียบแถวสวนสนาม
และได้รับเกียรติให้เข้าร่วมลูกเสือกองเกียรติยศตัวแทน สพม.1 
ร่วมเดินสวนสนาม ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ประจำปี 2559 ณ สนามศุภชลาศัยฯ


Laughing ขอแสดงความยินดีกับนายเรืองศักดิ์  แพงพา 
ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะผู้แทนไทย
เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์
( 7th International Finnjamboree 2016,Roihu )
ระหว่างวันที่ 19 - 31 กรกฎาคม 2559 

Laughing โปรแกรมคำนวณผลการประหยัดค่าไฟฟ้า  Download 


ขอแสดงความยินดีกับลูกเสือ - เนตรนารี กองร้อยพิเศษ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  
ข่าวสาร
เชิญชวนร่วมงาน เดิน-วิ่ง 'รวมพลคนดีของแม่ ครั้งที่๗'
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2016-06-23 11:04:29 2519 0 Approve
กำหนดการมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม4/2559
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2016-04-09 13:01:48 683 0 Approve
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประเภทความสามารถพิเศษ
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2016-03-24 20:00:00 4214 0 Approve
เพลงเต่ากินผักบุ้ง
เมื่อ : 2015-08-04 10:19:02 1151 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ชื่นชุมนุม กลุ่มดนตรี
เมื่อ : 2015-07-21 09:30:01 1310 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
โหมโรงเทิด ส.ธ
เมื่อ : 2015-07-21 09:20:32 1242 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ข่าวรับตรงทั่วราชอาณาจักรไทย 2558
เมื่อ : 2014-10-08 10:47:16 2936 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ขอเชิญร่วมงาน รวมพลคนดีของแม่ วิ่งมินิมาราธอน (ครั้งที่ 6) วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ณ ถนนอุทยาน กรุงเทพมหานคร
เมื่อ : 2014-08-06 12:58:38 2739 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เดินขวิ่ง มินิมาราธอน รวมพลคนดีของแม่
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2016-08-16 08:03:13 469
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สวนสนาม ทบทวนคำปฏิญาณ วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2016-07-06 09:37:10 183
๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ การประชุเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการเครื่อข่ายผู้ปกครอง
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2016-07-06 09:26:58 161
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ กิจกรรมดนตรีต้านยาเสพติด วง slot machine
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2016-06-30 18:49:01 290
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รับเสด็จผุ้แทนพระองค์ฯ พิธีเวียนเทียน วันวิสาขบูชา ณ พุทธมณฑล
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2016-06-19 16:04:04 244
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ร่วมพิธีใส่บาตร วันวิสาขบูชา ณ พุทธมณฑล
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2016-06-19 15:57:43 118
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ค่ายอนุรักษ์พลังงาน ลดคาร์บอน ลดโลกร้อน
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2016-06-19 15:48:40 155
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ พี่น้อง สว๓
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2016-06-19 15:36:07 235

ทั้งหมด


RSS ข่าวสารทางด้าน IT


   รักษาการ รมว.ดีอี เผยพยายามผลักดันเปลี่ยนโครงสร้างกระทรวงดีอี ให้ได้มากที่สุด คาดได้เห็นความชัดเจนสิ้นปีนี้   แซส (SAS) ปรับแผนธุรกิจจับมือพาร์ตเนอร์เพิ่มช่องทางจำหน่ายโซลูชัน พร้อมขยายฐานลูกค้าสู่อุตสาหกรรมพลังงาน โทรคมนาคม และสาธารณูปโภค หวังเติบโต 2 เท่า ภายใน 3 ปีข้างหน้า หลังฐานลูกค้าธนาคารเริ่มอยู่ตัว ลุยปรับสัดส่วนรายได้ธนาคารจาก 80% เหลือ 50% ในปีหน้า และ 30% ในปี 2019 และบริการในรูปแบบคลาวด์ให้ลูกค้าได้ใช้งาน


ยืนยัน Galaxy Note 8 มาแน่ปีหน้า
   ซัมซุง (Samsung) ไม่ยอมแพ้พิษบาดแผลโน้ต 7 ระเบิด ยืนยันรุ่นใหม่ Note 8 จะพร้อมเปิดตลาดปี 2017 เบื้องต้นซัมซุง เสนอโปรแกรมสิทธิพิเศษให้ลูกค้า Note 7 ในเกาหลีใต้ สามารถซื้อ Note 8 ได้ในราคาครึ่งเดียว หรือจะเลือกซื้อ Galaxy S8 ที่จะเปิดตัวในช่วงปีหน้าด้วยราคาลด 50% ก็ได้ ท่ามกลางกระแสว่า Galaxy S8 อาจเปิดตัวช้าลงกว่าปกติ 2 สัปดาห์ เนื่องจากทีมพัฒนาต้องอุทิศเวลาให้กับการค้นหาสาเหตุข้อบกพร่องใน Note 7


สหรัฐอเมริกาพัฒนา AI ใส่กล้องสอดแนมสำเร็จ
   หากแพลตฟอร์ม AI ทรงพลังที่สิ้นเปลืองพลังการประมวลผลผ่านคลาวด์กำลังเป็นเทรนด์ของโลก และเป็นสิ่งที่บริษัทในแวดวงเทคโนโลยีต่างมุ่งหน้าพัฒนากันอย่างเต็มที่ ก็อาจมีบางบริษัทมองเห็นช่องว่างของแพลตฟอร์ม AI ดังกล่าวนั้นเจอแล้วก็เป็นได้โดยมีรายงานว่าบริษัทชื่อ


ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
• ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

เรื่องน่ารู้
• ลักษณะของครูที่เด็กต้องการ
• การทำห้องเรียนให้น่าอยู่
• บทบาทของครู
• ครูมืออาชีพ
• การปฏิวัติมุมมองของครู
• เกณฑ์วิทยฐานะ
• ตัวบ่งชี้ผู้เรียนสำคัญที่สุด
• นักเรียนที่ดีของครู
• เทคนิคการเรียนให้เก่ง
• กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน.
• จรรยาบรรณของนักเรียนที่ต้องปฏิบัติ
• การสร้างวินัยให้กับตนเอง
• ความสำคัญของจิตสาธารณะ
• ทักษะชีวิตสำหรับวัยรุ่น
• เป้าหมายของการพัฒนานักเรียน
• ลักษณะของครูที่ดี
• ข้อบังคับคุรุสภา
• การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
• ครูในศตวรรษที่ 21

งานอนามัยโรงเรียน
• แบบสอบถามข้อมูลสุขภาพ
• แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
• แบบประเมินความสุข
• แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
• แบบประเมินพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องอุบัติเหตุ
• แบบสำรวจภาวะสายตาและการได้ยิน
• แบบสำรวจสภาวะการเจริญเติบโต
• แบบประเมินอาหารปลอดภัยในโรงเรียน

เอกสารดาวน์โหลด
• แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัดคำอธิบายฯ
• แผนการวัดผลประเมินผล
   รายวิชา
• ดาวน์โหลดเอกสารแผนงาน
• เอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
• เอกสารประชุมสัมมนาครูผู้ช่วยและครูคศ.1 สพม.1กลุ่ม 4 @ The PINE Resort
• ไฟล์คู่มือการจัดการกิจกรรมโครงงานชุมนุม
• เผยแพร่งานวิจัย

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
• ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
• ม.เชียงใหม่
• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ม.รามคำแหง
• ม.ขอนแก่น
• ภายในประเทศ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการอบรม
• ไฟล์ Demo สำหรับใช้ในการอบรม
• ไฟล์ Banner ประจำกลุ่มสาระต่างๆ
• คู่มือการใช้งานเว็บฐานข้อมูล KM
• ไฟล์ Demo2 สำหรับใช้ในการอบรม
• แบบฟอร์มการคำนวณผลการประหยัดค่าไฟ

ประชาคมอาเซียน
• รู้จักอาเซียน
• เปิดประตูสู่อาเซียน
• ก้าวสู่ประตูอาเซียน
• การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ประชาสัมพันธ์ การศึกษาต่อ
• ข้อมูลการสอบตรง
วีดิทัศน์กิจกรรมต่างๆ


     * ผู้ปกครอง ใช้ชื่อผู้ใช้งานคือรหัสประชาชน รหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปีเกิด ของนักเรียน เช่น 16/03/2540
     * นักเรียน ใช้ชื่อผู้ใช้งานคือรหัสนักเรียน รหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น 16/03/2540


การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2558  วารสารราชาวดีสถิติ
เยี่ยมชม
3758400  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 8.055827 sec.