Satriwit3 หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพฯ 10170
โทร. 02-441-3591-3
สำรอง 02-102-1022 (10คู่สาย)
โทรสาร. 02-441-3194เกี่ยวกับโรงเรียน
• ประวัติโรงเรียน
• วิสัยทัศน์
• เตือนใจลูกนวมินทร์
• ทำเนียบผู้บริหาร
• คณะผู้บริหาร
• หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
• แผนที่และแผนผังโรงเรียน

กลุ่มบริหาร
• กลุ่มบริหารวิชาการ
• กลุ่มบริหารงบประมาณ
• กลุ่มบริหารงานบุคคล
• กลุ่มบริหารทั่วไป
• สำนักเลขาผู้อำนวยการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
• ภาษาไทย
• คณิตศาสตร์
• วิทยาศาสตร์
• สังคมศึกษาศาสนาฯ
• ภาษาต่างประเทศ
• ศิลปะ
• สุขศึกษาและพลศึกษา
• การงานอาชีพและเทคโนโลยี
• คอมพิวเตอร์
• งานแนะแนว
• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• กองร้อยพิเศษ
• Foreign Language Center
• English Program

ข้อมูลจากกลุ่มงาน
• งานวัดผล
• งานทะเบียน
• งานแผนงาน
• แนะแนวศึกษาต่อ
• ตรวจสอบผลการเรียน
• งานประกันคุณภาพการศึกษา
• งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
• งานพัฒนาคุณธรรม

การสอนวิชาIS
• การออกแบบการเรียนรู้
• การออกแบบการเรียนรู้ (ต่อ)
• แนวทางบริหารจัดการและวัดประเมินผล
• การบริหารจัดการสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ผลงานนักเรียน
• ผลงานครูและนักเรียนด้านกีฬายูโด
• ผลการแขงขันคอมพิวเตอร์ สพฐ เขต 1 ปี59
• ผลการแขงขันคอมพิวเตอร์ สพฐ เขต 1 ปี 58
• ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ สพฐ เขต 1 ปี 57
• ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับ สพฐ เขต 1 ปี 56
• ชนะเลิศแข่งขันMicrosoft Office Specialist รับถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี ฯ

Instructional Media
• สื่อการสอน by ครู คศ1 และ ครูผู้ช่วย สพม.เขต 1 กลุ่ม 4

หน่วยงานภายใน
• ชมรมครู

เว็บแนะนำ


'วันเวลาล่วงเลยผ่าน แม้ตัวห่างไกลแต่ใจเราไม่เคยห่างกัน'
คณะกรรมการนักเรียนสตรีวิทยา3
World Scout Jamboree Official Site
24th World Scout Jamboree VTR
Camp Introduction VTR
23rd World Scout Jamboree 2015 After Movie    แบบประเมินความพึงพอใจร้านอาหารภายในโรงอาหาร
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑


       
 ผลการจัดลำดับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 100 ลำดับแรก 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


Cool 
ประกาศเรื่องการเปลี่ยนผลัดฝึกภาคสนาม
ของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ชาย 
เนื่องจากในช่วงเวลาเดิมตรงกับการสอบ GAT/PAT ดังนั้นจึงขอเลื่อน
การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ชาย
เป็นวันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2562 หลังสอบปลายภาคเอกสารเผยแพร่งานวิจัยLaughing ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์โรงเรียนสีเขียว 
 Click  

Laughing โปรแกรมคำนวณผลการประหยัดค่าไฟฟ้า  Download 


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
17 กุมภาพันธ์ 2562 แรลลี่ครั้งที่18
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2019-02-18 13:04:17 30
13 กุมภาพันธ์ 2562 อำลาช่อราชาวดี ม.6
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2019-02-18 13:02:38 40
9 กุมภาพันธ์ 2562 รับรางวัล EGAT Green Learning Awards 2018
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2019-02-18 13:00:12 27
วารสารรายเดือน มกราคม 2562
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2019-02-07 13:19:17 80
5 กุมภาพันธ์ 2562 รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2019-02-06 08:41:06 128
29 มกราคม 2562 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน2562
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2019-02-06 08:38:49 54
28 มกราคม 2562 รับเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2019-02-06 08:36:24 65
26 - 27 มกราคม 2562 โครงการ SW3 Pre - Entrance M.1-M.4
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2019-02-06 08:30:58 74

ทั้งหมด


นายธนะกุล ช้อนแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Facebook
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
• ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
• SW3 Incident Action Plan
• Sw3 Internet Registration Online
• CCTV
• ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
• 13 Thai fonts
• ระบบSMSS

หนังสืออิเลกทรอนิกส์
• มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฐานข้อมูลงานวิจัย
• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• เครือข่าย ThaiLis
• มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
• มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• มหาวิทยาลัยศิลปากร
• SWU e-journals
• oxfordscholarship
• เผยแพร่งานวิจัย

เรื่องน่ารู้
• ลักษณะของครูที่เด็กต้องการ
• การทำห้องเรียนให้น่าอยู่
• บทบาทของครู
• ครูมืออาชีพ
• การปฏิวัติมุมมองของครู
• เกณฑ์วิทยฐานะ
• ตัวบ่งชี้ผู้เรียนสำคัญที่สุด
• นักเรียนที่ดีของครู
• เทคนิคการเรียนให้เก่ง
• กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน.
• จรรยาบรรณของนักเรียนที่ต้องปฏิบัติ
• การสร้างวินัยให้กับตนเอง
• ความสำคัญของจิตสาธารณะ
• ทักษะชีวิตสำหรับวัยรุ่น
• เป้าหมายของการพัฒนานักเรียน
• ลักษณะของครูที่ดี
• ข้อบังคับคุรุสภา
• การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
• ครูในศตวรรษที่ 21

เอกสารดาวน์โหลด
• คำสั่งราชการ
• ข่าวประกาศ/หนังสือเวียน
• แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัดคำอธิบายฯ
• แบบฟอร์มการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560
• แผนการวัดผลประเมินผล
���รายวิชา
• ดาวน์โหลดเอกสารแผนงาน
• เอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
• เอกสารประชุมสัมมนาครูผู้ช่วยและครูคศ.1 สพม.1กลุ่ม 4 @ The PINE Resort
• ไฟล์คู่มือการจัดการกิจกรรมโครงงานชุมนุม
• เผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรม

งานอนามัยโรงเรียน
• แบบสอบถามข้อมูลสุขภาพ
• แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
• แบบประเมินความสุข
• แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
• แบบประเมินพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องอุบัติเหตุ
• แบบสำรวจภาวะสายตาและการได้ยิน
• แบบสำรวจสภาวะการเจริญเติบโต
• แบบประเมินอาหารปลอดภัยในโรงเรียน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการอบรม
• ไฟล์ Demo สำหรับใช้ในการอบรม
• ไฟล์ Banner ประจำกลุ่มสาระต่างๆ
• คู่มือการใช้งานเว็บฐานข้อมูล KM
• ไฟล์ Demo2 สำหรับใช้ในการอบรม
• แบบฟอร์มการคำนวณผลการประหยัดค่าไฟ
• คู่มือการใช้งานระบบ I School สำหรับครูผู้สอน

ประชาคมอาเซียน
• รู้จักอาเซียน
• เปิดประตูสู่อาเซียน
• ก้าวสู่ประตูอาเซียน
• การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2560 
วารสารราชาวดี
วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนวีดิทัศน์กิจกรรมต่างๆ


     * ผู้ปกครอง ใช้ชื่อผู้ใช้งานคือรหัสประชาชน รหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปีเกิด ของนักเรียน เช่น 16/03/2540
     * นักเรียน ใช้ชื่อผู้ใช้งานคือรหัสนักเรียน รหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น 16/03/2540


สถิติ
เยี่ยมชม
5100237  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.643387 sec.